Ochrona Danych Osobowych (ODO)


Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Piotr Kropidłowski

 

 

iod@comp-net.pl