Dzisiaj jest wtorek, 18 styczeń
Imieniny Piotra i Małgorzaty

Zbiornik wodny Przykona

projekt zagospodarowania zbiornika
 
 
Lokalizacja zbiornika
 
Zbiornik wodny Przykona zlokalizowany jest na obszarze górniczym w obrębie zwałowiska wewnętrznego odkrywki Adamów w osi starego koryta rzeki Teleszyny Środkowej w granicach gminy Przykona. Od strony wschodniej zbiornik otoczony jest kompleksem leśnym,  który stanowi miejsce spacerów i wypoczynku. Atrakcyjność lokalizacji wyznacza także położenie w odległości 3 km od drogi krajowej Nr 72 Konin-Turek-Łodź i sąsiedztwo drogi powiatowej Nr 16404 Smulsko-Słomów-Sarbice.
 

Przeznaczenie zbiornika
 
Podstawowym przeznaczeniem zbiornika jest zagospodarowanie, w regionalnym systemie małej retencji, nadwyżek wody ze zlewni rzeki Teleszyny położonej powyżej zbiornika i okresowo wód ze studni głębinowych odprowadzanych do rzeki Teleszyny.
Ponadto zbiornik przyczyni się do:
-    poprawy mikroklimatu okolicy,
-    umożliwi rekreację mieszkańcom okolicznych miejscowości w tym Turku,
-    zapewni punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych,
-    stworzy warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptactwa i ryb.
 
 
Parametry techniczno-eksploatacyjne zbiornika

 
-powierzchnia terenu objęta rekultywacją 242,1 ha
-powierzchnia czaszy zbiornika w granicach górnej krawędzi skarp 168,59 ha
-powierzchnia na poziomie średniego zwierciadła wody 106,00m npm 135,04 ha
-powierzchnia obrzeża czaszy zbiornika 73,51 ha
-powierzchnia wyspy  ok. 3 ha
-powierzchnia wyspy powyżej poziomu maksymalnego zwierciadła wody 3,43 ha
-powierzchnia zlewni zbiornika bez zlewni Górnej Teleszyny 9,0 km2
-powierzchnia zlewni zbiornika ze zlewnią Górnej Teleszyny 204,0 km2
 
 
Rekreacyjne wykorzystanie zbiornika
    
      Wzdłuż  południowego brzegu zbiornika rozciąga się piaszczysta plaża przy której w okresie letnim funkcjonuje strzeżone kąpielisko. Na zbiorniku zainstalowane są  trzy pomosty z których jeden pełni rolę przystani żeglarskiej, drugi znajduje się przy strzeżonym kąpielisku a trzeci wykorzystywany jest przez wędkarzy.
       Wypoczywający nad zbiornikiem mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego,  małej gastronomi oraz ogólnie dostępnego punktu sanitarnego. Specyficzne położenie zbiornika z jego nieosłoniętym zachodnim brzegiem stanowi doskonałe miejsce do uprawiania sportów wykorzystujących wiatr a szczególnie windsurfing'u.
      Na terenach w położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, tj. w miejscowościach Dąbrowa i Zimotki wydzielono 135 działek pod budownictwo letniskowe o pow. od 630 do 1000m2, co stanowi całościowo powierzchnię 20 ha.
         Działki usytuowane są w dwóch zespołach: zachodnim 51 działek i wschodnim 84 działki. W środkowej części terenu przeznaczonego pod budownictwo letniskowe i rekreację projektuje się główny ciąg pieszy stanowiący dojście do terenów rekreacyjnych położonych nad zbiornikiem wodnym. Po obu stronach głównego ciągu pieszego,  są dwie działki ( o łącznej powierzchni 0,88 ha) przeznaczone pod lokalizację obiektów infrastruktury i obsługi rekreacji.
Wszystkie działki mają dostęp do  sieci elektrycznej, wodociągowej kanalizacyjnej.   

 zdj?cie zbiornikaPokaż Zbiornik Wodny Przykona na większej mapie


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4753019 gościem