Jesteś tutaj:   
  • »
  • Przetarg nieograniczony:na "odtwarzanie chodników po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Puszczykowa" (27.08.2003r)

Przetarg nieograniczony:na "odtwarzanie chodników po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Puszczykowa" (27.08.2003r)

                                      BURMISTRZ  MIASTA  PUSZCZYKOWA 
 
           62-040  PUSZCZYKOWO   UL. PODLEŚNA 4 
                TEL 8133-225,    FAX  8133-225
 
     OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY
 
 
na:  "Odtworzenie chodników po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Puszczykowa.". 
 
TERMIN REALIZACJI:  do 31.12.2003
Postępowanie nie  zostało  poprzedzone  wstępną  weryfikacją.
Z opisem  przedmiotu  zamówienia można  zapoznać  się  w  siedzibie  zamawiającego pok.3
 
Uprawniona  do  kontaktów  z  oferentami:  Barbara Mulczyńska
 
ZAMKNIĘTĄ  KOPERTĘ Z OFERTĄ  OZNACZONĄ: " Odtworzenie chodnków po budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta  Puszczykowa  " należy  złożyć w  siedzibie  zamawiającego  pokój  nr 3.
 
TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:  27.08.2003r. o godz. 14.00
TERMIN  OTWARCIA  OFERT:   27.08.2003r. o  godz. 14.00
 
Miejsce otwarcia  ofert: Urząd  Miejski  Puszczykowo, ul. Podleśna 4 pok. nr 3 
 
W  przetargu  mogą  brać  udział oferenci, którzy  spełniają  wymogi  art.22 ust.2 pkt.1-5  ustawy  o  zamówieniach  publicznych.