Jesteś tutaj:   
  • »
  • Uwaga podatnicy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości!

Uwaga podatnicy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości!

Uwaga podatnicy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości !
 
 
Przypomina się, iż zmieniły się przepisy dotyczące podatków lokalnych na 2003r. /zmiany zamieszczone w Dz. U  z 2002r. Nr 200, poz. 1680, 1682 i 1683/. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, dokonał wielu zmian w rejestrach gruntów obowiązujących od 01.01.2003r.
 
 
Jeżeli jakakolwiek z powyżej przywołanych zmian ma wpływ na wysokość podatków, należy dokonać zmiany poprzez złożenie wniosku i wypełnienie deklaracji podatkowej na formularzu, według ustalonego wzoru.
Czynności tych dokonać można w bud. B, pok. Nr 4.
 
 
O wszystkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku,  należy powiadomić organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
 
 
                                                                                                                                    Inspektor  ds. podatków
                                                                                                                                    Aleksandra Kruszka