Jesteś tutaj:   

Kontakty z mieszkańcami

Kontakty z mieszkańcami

Burmistrz Miasta: Andrzej Balcerek

poniedziałek od 14:00 do 16:00 

środa od 8:00 do 10:00

 

 Z-ca Burmistrza: Władysław Ślisiński

wtorek od 12:00 do 15:00

czwartek od 9:00 do 12:00 

 

Sekretarz: Maciej Dettlaff

poniedziałek od 13:00 do 15:00

czwartek od 8:00 do 10:00

 

Dyżury w sprawach z zakresu skarg i wniosków:

Burmistrz Miasta Puszczykowa - poniedziałek od 16:00 do  17:00

Sekretarz Miasta Puszczykowa - środa od 10:00 do 12:00