Zarządzenie Nr 114/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/20/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Mia

Zarządzenie Nr 114/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/20/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.