Zarządzenie Nr 36/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego

Zarządzenie Nr 36/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/19/VIII z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2020 r.