Zarządzenie Nr 59/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Pusczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 59/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.