Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny schemat postępowania w sprawie weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych