Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami