Jesteś tutaj:   

2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 r.

Załącznik nr 1, 2 i 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej za 2020 r.

 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Załączniki nr 1, 2 i 3 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2020 r.