Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie - dotyczy rozbudowy drogi 430 i 431

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie - dotyczy rozbudowy drogi 430 i 431