Informacja z konsultacji ws. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Informacja z konsultacji ws. Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.