Konsultacje projektu programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 r.

Burmistrz Miasta Puszczykowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Konsultacje trwają od 22 września do 3 października 2016 roku.


Burmistrz Miasta Puszczykowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) na rok 2017.

 

Termin konsultacji: od 22 września do 3 października 2016 roku.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 rpw
Załącznik nr 2 zarzadzenie 59
Zarządzenie Nr konsultacji

RPW 2017