Konsultacje projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Burmistrz Miasta Puszczykowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje trwają od 29 lipca do 12 sierpnia 2016 roku.

 

Burmistrz Miasta Puszczykowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm).

 

Szczegóły konsultacji oraz projekt uchwały w załączonym poniżej Zarządzeniu Burmistrza Miasta:

<załącznik>

 

Termin konsultacji: od 29 lipca do 12 sierpnia 2016 roku.