Konsultacje społeczne na temat likwidacji osiedla Niwka Stara

Zarządzenie nr 52/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2020 r. ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat likwidacji osiedla Niwka Stara

Informacja o wyniku konsultacji społecznych ws. likwidacji osiedla Niwka Stara