Stanowisko podinspektora ds. kultury, promocji i sportu

Wynik przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. kultury, promocji i sportuW wyniku przeprowadzonego naboru na

stanowisko podinspektora ds. kultury, promocji i sportu

w

Urzędzie Miejskim w Puszczykowie,

ul. Podleśna 4

zatrudniono

panią Agnieszkę Hahułę

zamieszkałą w Nowym Luboszu


Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, jak również wymogi dodatkowe i została najlepiej oceniona podczas rozmowy kwalifikacyjnej.