Dokumenty

Wzory dokumentów - obowiązujące

Oferta

Załczniki do umowy:

Zaktualizowany kosztorys

Zaktualizowany harmonogram

Zaktualizowany opis realizacji zadania

Sprawozdanie 

 

Mały grant

Oferta

Sprawozdanie

Lista wiadomości