Jesteś tutaj:   

2003

Uchwała Nr 62/03/IV z dnia 09.09.2003r w sprawie:odwołania Pani Grażyny Ziółkowskiej ze stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uchwała Nr 62/03/IV
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 09.09.2003 r.
 
 
w sprawie: odwołania Pani Grażyny Ziółkowskiej ze stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 
 
         Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zm.)
-    Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
 
§ 1
 
Rada Miasta Puszczykowa odwołuje Panią Grażynę Ziółkowską ze stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2003 r.
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 10/93 z dnia 29 marca 1993 r. Pani Grażyna Ziółkowska powołana została na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Puszczykowie.
Pismem z dnia 25 sierpnia 2003 r. Pani Grażyna Ziółkowska zwróciła się do Burmistrza Miasta Puszczykowa o rozwiązanie stosunku pracy na stanowisku  z-cy kierownika USC z dniem 30.09.2003 r. - w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę. W powyższym stanie rzeczy - podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Lista wiadomości