Jesteś tutaj:   

2003

Uchwała Nr 67/03/IV z dnia 09.09.2003r w sprawie:wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 67/03/IV
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 09.09.2003 r.
 
 
 
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 , art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 16 ust. 1 Statutu Miasta oraz § 10 ust. 1-3 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa
-    Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
 
 
§ 1
 
Wybiera się Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pana Piotra Bekasa.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem 10.09.2003 r.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Wobec wyboru Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej Pana Janusza Szafarkiewicza na  Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i jego pisemnej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ,  należało dokonać wyboru nowego Przewodniczącego Komisji.
 
Lista wiadomości