Jesteś tutaj:   

2004

Uchwała Rady Miasta Nr 93/04/IV z dnia 16.03.2004r w sprawie:odwołania z funkcji członka komisji statutowo-prawnej radnego Pana Marcina Rzepczyńskiego

Uchwała Nr 93/04/IV 
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia  16.03.2004 r.
 
 
 
 
w sprawie: odwołania z funkcji członka  komisji statutowo-prawnej  radnego Pana Marcina Rzepczyńskiego
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 15 ust. 4 Statutu Miasta  Puszczykowa ( Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r, Nr 143, poz. 2714)
-    Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
 
 
§ 1
 
Rada Miasta Puszczykowa przyjmuje rezygnację Pana Marcina Rzepczyńskiego z funkcji członka komisji statutowo-prawnej
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Wobec złożenia przez radnego Pana Marcina Rzepczyńskiego  wniosku o odwołanie ze składu komisji statutowo-prawnej z dniem 29.02.br, uzasadnionego częstymi wyjazdami służbowymi  co powoduje brak możliwości uczestniczenia w posiedzeniach komisji i przyjęciem tej rezygnacji przez Radę Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
Lista wiadomości