Jesteś tutaj:   

2004

Uchwała Rady Miasta Nr 106/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:granic obwodu szkolnego i obwodu oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie.

Uchwała Nr 106/04/IV
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia  06 lipca 2004 r
 
w sprawie: granic obwodu szkolnego i obwodu oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie
 
 
            Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia  7 września 1991 r o systemie  oświaty (Dz.U. z 1996 r< Nr 67, poz. 329 ze zm) i art. 14a ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym art. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 27.06.2003 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się  obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie oraz obwód oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie.
 
§ 2
 
Obwód szkoły Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Puszczykowie obejmuje następujące ulice:
Akacjowa, Boczna, Bukowa, Brata  Józefa Zapłaty, Cicha, Czarnieckiego, Chabrowa, Cienista, Chrobrego ( część), Działkowa, Dębowa, Gliniana, Gołębia, Grzybowa, Jasna, Jarosławska, Jodłowa, Jaworowa, Jałowcowa, Konwaliowa, Kościelna, Kwiatowa, Klonowa, Ks. I.Posadzego, Kopernika ( część), Kręta, Klasztorna, Krańcowa, Krzywa, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Magazynowa, Makowa, Miodowa, Morenowa, Na Skarpie, Nowa, Ogrodowa, Owocowa, Polna, Podleśna, Podgórna. Powstańców Wlkp (część), Poznańska, Prof. I. Dąbskiej, Przecznica, Przy Murze, Pszeniczna, Robocza, Rolna, Różana, Rządowa, Sasankowa, Strażacka, Studzienna, Sobieskiego, Stroma, Słoneczna, Sosnowa, Topolowa, Urocza, Wiosenna, Wierzbowa, Wąska, Wysoka, Wodziczki, Wczasowa, Wrzosowa, Zalesie, Zielona, Źródlana,  Żwirowa, Żytnia.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 01.09.2004 r.
 
Uzasadnienie
 
Przepis art. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304) zmienił brzmienie art. 14 a ustawy o systemie oświaty, w ten sposób, że nałożył na radę gminy obowiązek ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych dla realizacji przez dzieci w wieku 6 lat obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Ponieważ Miasto nie prowadzi przedszkoli publicznych, dlatego zorganizowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stało się konieczne.
            Z uwagi na powstanie nowych ulic na terenie miasta Puszczykowa w czasie od ustalenia obwodu wskazane jest dokonanie aktualizacji granic obwodu.
            Wejście w życie uchwały z dniem 01.09.2004 r. uzasadnione jest tym, że powołany na wstępie przepis, nadający nowe brzmienie przepisowi art. 14 a ustawy o systemie oświaty, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27.06.2003 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2003 r, Nr 137, poz. 1304) wchodzi w życie z dniem 01.09.2004 r.
 
Lista wiadomości