45. sesja Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 45. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 25 września 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).   

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3.  Przyjęcie protokołu nr 44/18/VII z dnia 28 sierpnia 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 368).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 369).
 6. zał. do druku nr 369
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 370).
 8. zał. do druku nr 370
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Jarosławskiej (druk nr 371).
  zał. do druku nr 371
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 372).
  zał. nr 1 do druku nr 372
  zał. nr 2 do druku nr 372
  Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 373).
  zał. nr 1 do druku nr 373
  zał. nr 2 do druku nr 373
  zał. nr 3 i nr 4 do druku nr 373
 12. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2017 roku.
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.