Komisja opiniująca wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych

Skład komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych:

Tomasz Potocki - przewodniczący

Elżbieta Czarnecka

Mariusz Frąckowiak

Władysław Hetman

Maciej Krzyżański

Krzysztof Paszkowski 

Filip Ryglewicz