Komisja weryfikująca wnioski o przyznanie tytułów honorowych