2017

Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji weryfikującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

OB.0012.6.1.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 16:15
Godz. zakończenia: 16:34
 
Tematy:
1.      Zaopiniowanie wniosku o przyznanie tytułu honorowego.
 
Przewodniczący Filip Ryglewicz powitał gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie tytułu honorowego.
Przewodniczący Filip Ryglewicz poinformował, że komisja zebrała się w celu omówienia i zaopiniowania wniosku ws. przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" pani Kazimierze Bzdędze (wniosek stanowi załącznik do protokołu).
 
Pomysłodawczyni uhonorowania pani Kazimiery Bzdęgi pani Joanna Górczyńska przedstawiła uzasadnienie do wniosku ws. przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" (uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu).
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że jako rodzic dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola nr 3 „Leśni Przyjaciele", którego dyrektorem była pani Kazimiera Bzdęga również docenia jej oddanie i pracę dla społeczności lokalnej.
 
Radny Tomasz Potocki odpowiedział na pytanie radnego Łukasza Grzonki, że pomysłodawcą uhonorowania pani Kazimiery Bzdęgi była pani Joanna Górczyńska a wniosek o przyznanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" został złożony przez grupę 5 radnych.
 
Pani Joanna Górczyńska zaprosiła radnych na uroczystość z okazji 40-lecia istnienia Niepublicznego Przedszkola nr 3 „Leśni Przyjaciele", która odbędzie się 3 czerwca br.
 
Przewodniczący Filip Ryglewicz przeprowadził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o przyznanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" pani Kazimierze Bzdędze.
Wynik głosowania: „za" - 6 , „przeciw" -  0, „wstrzymało się"- 0.
Wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godz. 16:34 przewodniczący Filip Ryglewicz zakończył posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant