2021

Protokół nr 5/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 12 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.1.5.2021
 
Godz. rozpoczęcia: 8.35
Godz. zakończenia: 10:25
 
Tematy:
 1. Kontrola inwestycji pn.: „Budowa ul. Mazurskiej”.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie; obecnych 4 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Kontrola inwestycji pn.: „Budowa ul. Mazurskiej”.
Komisja przystąpiła do przeglądu dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej”.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenia odbędą się:
- w środę, 26 maja o godz. 8:30,
- w środę, 2 czerwca o godz. 8:30.
 
 
O godz. 10:25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0012.1.4.2021
 
Godz. rozpoczęcia: 8.30
Godz. zakończenia: 9:35
 
Tematy:
 1. Pytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie; obecnych 4 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Pytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
Radni sformułowali pytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 
Ad 2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Komisja przystąpiła do sporządzenia wniosku absolutoryjnego. 
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 12 maja o godz. 8:30.
 
O godz. 9:35 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 3/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 7 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.3.2021
 
Godz. rozpoczęcia: 8.37
Godz. zakończenia: 9:40
 
Tematy:
 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie; obecnych 4 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego, sformułowane na poprzednich posiedzeniach komisji.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował ustalenie i ujednolicenie kanonu poprawnych nazw urzędowych i podanie ich do publicznej wiadomości do stosowania.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w środę, 14 kwietnia o godz. 8:30.
 
 
O godz. 9:40 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 10 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.2.2021
 
Godz. rozpoczęcia:       8:30
Godz. zakończenia:    10:35
 
Tematy:                                      
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 5 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator VI 2020
radny Władysław Hetman     – segregator XII 2020
radny Mariusz Frąckowiak     – segregator XI 2020
radny Piotr Guziałek               – segregator IX 2020
radny Krzysztof Paszkowski  – segregator X 2020
 
Radni sformułowali pytania do ww. dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenia odbędą się w dniach 7, 14 i 28 kwietnia br.
 
O godz. 10:35 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 3 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.1.1.2021
 
Godz. rozpoczęcia:       8:30
Godz. zakończenia:    10:25
 
Tematy:                                      
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Ryszard Teuschner otworzył posiedzenie, powitał radnych; obecnych 3 radnych (nieobecni radni: Piotr Guziałek i Krzysztof Paszkowski).
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego:
radny Ryszard Teuschner      – segregator VI 2020
radny Władysław Hetman    – segregator VII 2020
radny Mariusz Frąckowiak    – segregator VIII 2020
 
Radni sformułowali pytania do ww. dokumentacji.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Kolejne posiedzenie zostało wyznaczone na środę, 10 marca br. o godz. 8:30.
 
O godz. 10.25 przewodniczący Ryszard Teuschner zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak