Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 30 z sesji Rady Miasta z dnia 02.08.2005r

 
 
 
Protokół
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2005-08-02
 
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji 16.00
Godzina zakończenia sesji: 16.20
 
I. Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady M.Thiel powitał zebranych, stwierdził quorum radnych na Sali i oświadczył, że Rada jest władna do podejmowania uchwał.
 
II. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował, że zaistniała konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej Rady, be w terminie zgodnym z ordynacja wyborczą do Sejmu RP i Senatu RP utworzyć obwód głosowania w szpitalu w Puszczykowie w celu umożliwienia pacjentom tego szpitala udziału w głosowaniu.
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad.
 
III. Projekt uchwały nr 165/05/IV w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11
 
- Anna Szawelska - radca prawny UM wyjaśniła, iż przepisy ordynacji wyborczej przewidują utworzenie obwodów głosowania m.innymi w szpitalach jeżeli w szpitalu przebywa więcej niż 50 osób. Ponieważ w szpitalu w Puszczykowie każdorazowo przebywa więcej niż 50 pacjentów konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały w tej sprawie.
- Przewodniczący Rady M.Thiel dodał, że uchwała taka musi być podjęta najpóźniej 45 dni przed dniem wyborów. Prosi o głosowanie nad projektem uchwały.
W głosowaniu ( 11 za) jednogłośnie uchwała została przyjęta.
 
IV. Przewodniczący Rady M.Thiel podziękował Radnym za udział w sesji i zamknął nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta.
 
 
Lista wiadomości