Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 5/03/IV z Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 11.03.2003r (część II).

 Protokół Nr 5/03/IV
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 11.03.2003 r.
 
część II
 
VII. Komunikaty - sprawy bieżące
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - zgodnie z wnioskiem radnej I.Jankowskiej oraz radnej M. Ornoch Tabędzkiej odnośnie spotkania radnych w sprawie kanalizacji sanitarnej - informuję, że takie spotkanie się odbędzie 22.03.03 o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu., 14.03.03.  o godz. 17.00 w sali sesyjnej odbędzie się spotkanie Klubu "Współpraca" z Mieszkańcami.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - po raz pierwszy spotykamy się z mieszkańcami, chcemy się im pokazać, że jesteśmy, chcemy im powiedzieć dzień dobry, chemy pokazać, że mamy ochotę ich posłuchać. Nie mamy pojęcia ile osób przyjdzie, uważamy, że takie spotkanie to nasz obowiązek, chcemy to robić regularnie. Być może pomysły na to powstaną na samym spotkaniu. Chcemy się dowiedzieć jakie są oczekiwania mieszkańców oraz poinformować ich o naszej pracy w Radzie oraz mojej osobistej jako radnej. Klub  Radnych jest to twór który powstał z naszej inicjatywy i jakby nie ma obowiązku przedkładania terminów spotkań z mieszkańcami Radzie.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - nie ma. Wpłynęła również propozycja ze strony radnej Pani Jankowskiej by uściślić terminy sesji.  Przyznam się, że nie miałem okazji się nad tym zastanowić, ale nie wydaje mi się szczęśliwym pomysłem abyśmy  mieli przyjmować ścisłe daty kiedy ma się sesja odbywać, bo może to jest dobre przy większej aglomeracji natomiast u nas musimy się dopasowywać do sytuacji kiedy są uchwały do uchwalenia lub jakieś ważne sprawy. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że spotykamy się po to tylko żeby sobie porozmawiać, bo niestety nie ma nic do uchwalenia  ani ważnych tematów. Proponowałbym dlatego na razie nie podchodzić do tego tematu bowiem myślę, że byłby problem z realizacją tego postulatu. Wystarczy, że jest ustalony dzień i godzina i tego należy się trzymać, natomiast, który to będzie wtorek, to na podstawie moich dotychczasowych doświadczeń, nie jesteśmy w stanie teraz ustalać.  Pani radna Tabędzka prosi o umieszczenie w Echu Puszczykowa i na stronie internetowej miasta informacji o godzinach przyjęć i dyżurach radnych.
-    Radna M.Tabędzka - jest to już realizowane.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - 19 marca o godz. 18.00 mamy dużą uroczystość w Parafii św. Józefa., 300-lecie Zgromadzenia. Otrzymałem dla wszystkich zaproszenie do uczestniczenia we mszy św oraz spotkaniu po mszy w dolnej sali kościoła. Wystawimy sztandar Rady Miasta.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - otrzymałem dwa pisma od Pani Radnej Jankowskiej. Pierwsze w sprawie przygotowania  regulaminu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta. Uprzejmie informuję, że już od wielu lat istnieje coś takiego jak określenie trybu obiegu dokumentów w Urzędzie, instrukcja kancelaryjna i według tego postępujemy natomiast ewentualne przypadki nie odpowiadania w terminie na pisma jest to  postępowanie pracowników nie  zgodne z kpa. i podlega to określonym sankcjom, dlatego też jeżeli takie przypadki mają miejsca to bardzo chętnie je poznam. Kontrolę prowadzimy również w ten sposób, że według rejestru, który prowadzony jest w kancelarii ogólnej  okresowo sprawdzamy, czy odpowiedzi są udzielane w terminie. Są sprawy które wymagają dłuższego okresu na przygotowanie odpowiedzi, nieraz trzeba uzyskać najpierw informacje w innych instytucjach, i to jest główny mankament moich koleżanek, że nie  zawsze informują o tym osobę zainteresowaną, że ze względu na charakter sprawy odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. Mam na uwadze to by poprawić  jakość pracy Urzędu, z różnych  względów u  nas nie można radykalnie zmienić sposobu obsługi interesantów,  chociażby przez utworzenie biura obsługi interesanta, z powodu warunków lokalowych ale mogę powiedzieć tyle, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów jakim jest WOKiSS  rozpoczyna w tej chwili następny projekt  w ramach swojej działalności mianowicie przygotowanie  procedur dla poszczególnych stanowisk pracy w Urzędach. Myślę, że do końca roku te procedury zostaną opracowane. U nas jest potrzeba dublowania przez jednego pracownika dwóch a nawet trzech referatów i będzie to dużym ułatwieniem. Opracowanie  procedur indywidualnie przez urzędy byłoby bardzo drogie, dlatego robi to stowarzyszenie, dla wszystkich gmin.  Pracujemy w tej chwili nad Biuletynem Informacji Publicznej, jest to już kwestia najbliższego czasu. Pierwsze informacje będą niebawem.  Drugie pismo dotyczyło utworzenia Punktu Informacji Europejskiej, ale myślę, że moja wcześniejsza wypowiedź na ten temat jest odpowiedzią na to pismo.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych
-    radny M.Rzepczyński -  chciałem złożyć na ręce Pana Burmistrza pismo Mieszkańców w sprawie utwardzenia ulic. Treść pisma została odczytana.
Kwestia dotyczy głównie dwóch ulic tj. Kościuszki i Prusa.  Są to ulice dojazdowe do ulicy Matejki i naprawdę w zeszłą niedzielę jechałem samochodem ul. Kościuszki, wiesza się samochód na dziurach.  Wiem, że środki finansowe miasta są jakie są. Są skromne. Jednakże cała ul.  Prusa tj. 150-200 metrów i rozmawiając z mieszkańcami stwierdzają, że  samo utwardzenie i skanalizowanie  ul. Prusa rozwiązałoby ich problemy bowiem  ul. Matejki i Wspólna są w nienajgorszym stanie tak te dojazdy są tragiczne.  Przyjeżdża tam beczka i wodę wypompowuje. W załączeniu do pisma są zdjęcia i podpisy mieszkańców.
Burmistrz Miasta J.Napierała -  nie wiem jak to skomentować, ponieważ jest uchwalony budżet, są uchwalone kwoty na  poszczególne zadania i jak sobie Pan Radny wyobraża, że ja  mógłbym się podjąć realizacji tego zadania. To  tak jak bym chciał uprawiać swoistą samowolę. Z całym szacunkiem do Pana  i przekazywania tej informacji ale  proszę w takim razie również pomyśleć wspólnie nad pozyskiwaniem środków akurat na modernizację i utwardzanie ulic . Na terenie miasta Puszczykowa ulic które wymagają utwardzenia jest kilkadziesiąt kilometrów, gdzieś około 30,  w związku z tym takie proste przekazywanie przez radnego  pism  stawia mnie w świetle, że ja mam decydować o tym co można zrobić. Proszę uprzejmie wytłumaczyć mieszkańcom że to nie jest kwestia chęci, bo to tak wynika z tego, że Państwo przekażecie mi pismo  a ja stworzę sobie środki na ulice. Nie ukrywam, że  pewne zamiary w tej kwestii przygotowujemy, ponieważ  w przyszłym roku ma być modernizowana droga "mosińska"  i w tej chwili prowadzę rozmowy z Urzędem Marszałkowskim na temat  przygotowania objazdów bo jeżeli będzie remont  na odcinku Łęczyca do Mosiny to my będziemy ugotowani  przez przejeżdżające samochody i  już  teraz rozpoczęliśmy na ten temat rozmowy. Jeżeli będą szykowane objazdy przez  ul. Poznańską to myślimy o jej  wzmocnieniu. Są takie miejsca które wskażemy do zrobienia. Nie widzę możliwości by w chwili obecnej takie postulaty realizować, chyba, że jako radni wskażecie mi Państwo skąd mam przesunąć na ten cel środki w budżecie.
-    radny M. Rzepczyński - w odniesieniu do wypowiedzi Pana Burmistrza , składając to pismo ani ja ani mieszkańcy nie mają na celu aby od zaraz tam rozpocząć prace, tylko żeby pokazać problem, żeby chociażby przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu brać to pod uwagę. Wytłumaczyłem mieszkańcom, że kasa budżetu jest pusta i pieniędzy nie ma na inwestycje zbyt wiele. Może by spróbować z mieszkańcami zrobić spotkanie, może forma jakiegoś komitetu  by mieszkańcy dołożyli się do budowy takiej drogi, ale wydaje mi się, że w dużej mierze jest tu rola Urzędu Miasta żeby zaplanować jakiś harmonogram, że np. w pierwszej kolejności jest robiona ul. Prusa , Kościuszki i to będzie zrobione przez okres np. 2 lat i te informacje przekazać mieszkańcom żeby też ich w jakiś sposób uspokoić. Tu nie ukrywam, że słyszałem od kilku osób na ulicy Matejki, że  tam dawno temu była mowa, że jak będzie zrobiona kanalizacja to po kanalizacji będzie ulica utwardzona.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - mamy z moim zastępcą i pracownikami Urzędu pełną świadomość w jakiej kolejności należałoby utwardzać ulice w Puszczykowie. Jeżeli tylko środki finansowe na to się znajdą, będziemy to realizować. Są jeszcze gorsze miejsca w Puszczykowie niż te dwie ulice które Pan wymienił.  To są ulice które mają spadki i woda gromadzi się w określonych miejscach. Natomiast są ulice  na dolnym Puszczykowie tzw. płaskie, których nie da się odwodnić.
-    Radny S. Balbierz - mam dwa pytania do Pana Burmistrza .W połowie stycznia mieszkańcy ul. Niepodległości złożyli dwa pisma , jedno od przedszkola drugie od mieszkańców, chodzi też o drogę.  Pan Burmistrz dobrze wie, jak ta droga wygląda przy przedszkolu. Jest tam stale wywożona woda. Mieszkańcy się dopominają jaka jest odpowiedź.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - odpowiedź jest taka, że  koniecznością jest  zrobienie odwodnienia i  umocnienie terenu przy przedszkolu, natomiast nie zakładam aby w najbliższym czasie była możliwość utwardzenia całej ulicy Niepodległości.. Z całym szacunkiem do tych, którzy mieszkają przy ulicy nieutwardzonej, sam przy takiej mieszkam, i około 300 metrów muszę dojechać do asfaltu. Nasze założenie było takie aby każdy co najmniej pareset metrów musiał dojechać do asfaltu  po drodze nieutwardzonej. Ulica Niepodległości  na odcinku pomiędzy ul. Kosynierów Miłosławskich a ul. Nowe Osiedle  to jest około 250- 300 metrów, a proszę spojrzeć na ulice na dolnym Puszczykowie które mają po kilkaset metrów  są 3 lub 4 razy dłuższe i też nie mają utwardzenia.. Przedstawimy Państwu priorytety i  Państwo będziecie wspólnie rozstrzygać co ma być robione i wówczas niech radni z poszczególnych okręgów będą mogli sobie pomóc wzajemnie w tym zakresie.
-    Radny S.Balbierz - Panie Burmistrzu czy jeśli klient przystępuje do negocjacji czy  wpłaca wadium czy nie wpłaca wadium.
-    Burmistrz Miasta J.Naopierała  - procedura sprzedaży mienia komunalnego jest  taka, że są przetargi, ogłaszamy cenę wyjściową, zwykle przyjmujemy cenę ustaloną przez biegłego  nie może ona być niższa, po dwóch przetargach nierozstrzygniętych  ogłaszamy tzw. rokowania. W przypadku rokowań , uczestnik rokowań nie wpłaca kaucji.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - jeśli już jest mowa o drogach. To jest moja prośba do  Pana Burmistrza, mianowicie obserwuję prace w tej chwili dwóch  zespołów kopiących rowy i układających rury kanalizacyjne i muszę powiedzieć, że są bardzo sprawni i rzeczywiście po sobie codziennie starają się  utwardzić ten teren,  zagrabić chodniki, w związku z tym ulica Podleśna która była rano rozkopana wygląda względnie dobrze i nawet można nią przejechać, natomiast  ul. Jasna, która nie  jest objęta tym frontem robót a która jest drogą dojazdową dla wielkich Kamazów , wygląda tak, że są tam koleiny 50 cm  głębokości. Czy jest jakaś możliwość  negocjacji z tymi firmami, które prowadzą te prace by również te ulice  dojazdowe, które tylko te samochody rozjeżdżają , były również  przez nie wyrównywane.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - tutaj nie ma pojęcia negocjacji. Jeżeli tak jest to będzie  wymóg, by te ulice zostały  doprowadzone do takiego stanu jak były przed, czyli wyrównali koleiny.  Natomiast samo wyrównanie często nie wystarcza ponieważ sama ta warstwa jest  miękka i nie raz trzeba tą warstwę  wywieźć.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka.- bardzo się cieszę, że doczekała jakby światła dziennego sprawa  twórcy godła czyli Pana Frankowskiego i  cała historia tworzenia tego godła, herbu miasta jest w tej  chwili wszystkim znana i nie ma wątpliwości, że Pan Frankowski jest twórcą tegoż, ponieważ sądzę, że jest to dla niego jakiejś  zadośćuczynienie. Nie wiem czy przychylilibyście się Państwo Radni do mojego wniosku formalnego, który teraz składam o jakieś szczególne uhonorowanie tego. W naszym statucie nie ma  pojęcia  honorowego mieszkańca Puszczykowa nie wiem natomiast jak to się ma z osobą która zamieszkuje w Puszczykowie, czy jest możliwość nadania medalu. Jest to konkretny wniosek.
-    - Burmistrz Miasta J.Napierała - mam te same wątpliwości, musimy się tym zapisom w statucie  przyjrzeć, czy Pan Frankowski może być honorowym mieszkańcem naszego miasta. Ja myślę trochę dalej , wiem, że
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - przepraszam, że przerywam, ale obecnie jesteśmy na etapie tworzenia statutu i pomyślałam sobie, ze można dokonać w nim jakiego zapisu "zasłużony dla miasta Puszczykowa"..
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - Komisja Statutowo-Prawana opracowuje zmiany w Statucie. Zgodnie z ustawą o tym jak wygląda sprawa honorowania takich osób zalezy od uchwały rady, która winna ustalić regulamin w tej sprawie. Po uchwaleniu Statutu jeżeli będzie taka potrzeba to przygotujemy taki regulamin.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - to w takim razie zgłaszam wniosek formalny o dokonanie takiego wpisu do statutu który pozwoli na  stworzenie regulaminu.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - w dniu dzisiejszym otrzymała Pani zmiany do Statutu Miasta i proszę do 3.04.br  wnioski na ten temat złożyć i wtedy Komisja się tym zajmie.
-    Radna M.Ornoch Tabedzka - jeszcze trzecia sprawa - wypłynęło to podczas wczorajszego szkolenia członków Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Wojewódzkim. Nawiasem Panie Przewodniczący to czego nas wczoraj nauczono jakby wszystko jest brane przy absolutorium.  Są jakby cztery punkty, sprawa legalności jest to jedna rzecz,  natomiast można mówiąc o absolutorium mówić o gospodarności w związku z tym wszystko co jest związane z działalnością w ubiegłym roku bierze się pod uwagę. 
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - zapisy ustawy są w tej mierze jednoznaczne i trzymajmy się ustawy. Słyszałem, że uczono Was na tym szkoleniu, że Przewodniczący Komisji może mieć decydujący głos w Komisji. Przyznam szczerze, że mam inne zdanie na ten temat.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - przyznaję, że momentami przygotowanie tego szkolenia było żenujące i faktycznie takie  rzeczy nie powinny się zdarzać, że prelegent ma różne zdanie od przewodniczącej spotkania.  Nie będę więcej tego komentowała. Były  zapytania z sali odnośnie przyznawania dotacji na działalność organizacji pozarządowych.  Myślę, że  ten temat nas mocno interesuje, bo jest u nas 21 organizacji pozarządowych i zwracają się one z wnioskami o dotowanie. Powiedziano, że jest taki wymóg by dotacje były przyznawane organizacjom  tzn. w uzasadnieniu przyznawania dotacji powinny być następujące punkty.  Powinien być określony cel działania, planowane zadania, sposób wykonania tych zadań, koszt i sposób rozliczenia. To wszystko powinno być ustalone w regulaminie. Czy istnieje taki regulamin który dotyczy sposobu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym, a jeśli nie istnieje to składam wniosek by taki regulamin stworzyć.
-    Radna I.Jankowska - mieszkańcy zwracali się do mnie z prośbą odnośnie małej liczby miejsc parkingowych w mieście, chodzi nie tylko o ul. Poznańską ale także wszystkie te miejsca gdzie istnieje zapotrzebowanie, sklepy. Wszystko to o czym była mowa wcześniej, o czym mówiła pani Rapalska, pani Tabędzka, wszystko to opiera się o wieloletni plan inwestycyjny, drogi i uważam, że taki wieloletni plan inwestycyjny powinien zostać zrobiony może wspólnie z Komisją Inwestycji i Majątku Komunalnego , widzę taką potrzebę i złożę w tej sprawie wniosek. Taki plan winien wynikać ze strategii, wiem, że jakaś strategia była  projektowana i czy możemy się z nią zapoznać i w końcu ją zatwierdzić bo wiem, że nie była zatwierdzona.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała -  myślę, że jednym z najbliższych tematów, którymi Rada się zajmnie to będzie dyskusja nad strategią rozwoju miasta Puszczykowa . W tej strategii są wpisane określone zadania które powinny być zrealizowane w okresie 10-letnim. Mam pewien sceptycyzm do tego co Pani nazywa wieloletnim planem inwestycyjnym dlatego, że zadania można sobie  określić oraz kolejność ich wykonywania, jest jeszcze natomiast drugi element kwestia finansowa, którą też należy brać pod uwagę. Co do kwestii parkingów. Po skończonej kanalizacji na ul. Poznańskiej należy zrobić nowy projekt zagospodarowania tej ulicy. Na ul. Dworcowej  namawialiśmy swego czasu mieszkańców by przed swoimi posesjami zgodzili się wykonywać  tzw. zatoczki. Tam gdzie one są jest problem rozwiązany tam gdzie mieszkańcy sobie tego nie życzyli jest problem z parkowaniem. Wynika z tego, ze podobny schemat możemy zastosować na ul. Poznańskiej.  Jest tu jeszcze jedna niezmiernie istotna rzecz. Musimy zaprojektować na ulicy Poznańskiej jako ulicy głównej naszego  miasta, ciągi rowerowe, których nie ma. Myślę, że to już w tym roku się zdarzy. Dotychczas tak się udawało, że przynajmniej przy części obiektów handlowych wspólnym wysiłkiem były parkingi realizowane, tzn. miasto partycypowało mniej więcej w połowie kosztów wykonania tych zatoczek i być może, że jeszcze w kilku miejscach udałoby się w ten sam sposób miejsca parkingowe pozyskać.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - w uzupełnieniu do tego co  powiedziała p. Jankowska. Wieloletni plan inwestycyjny tzn. jego stworzenie przekracza możliwości  samych komisji. Jest to cała procedura, która  wymaga stworzenia wieloletniego planu finansowego z określeniem  zdolności kredytowej gminy i możliwości pozyskiwania środków. Natomiast moim zdaniem bez względu czy gminę na to stać czy nie stać należy taki plan zrobić bo wtedy będzie wiadomo kiedy gminę będzie stać, można planować zgodnie z  rozsądkiem i umiarem i wtedy nie będzie potrzeby tłumaczenia mieszkańcom ulicy Studziennej  czy jakiejkolwiek innej, że w tym momencie nie ma jeszcze środków bo te środki są zaplanowane i wszystkim wiadomym będzie kiedy one będą. Druga rzecz to  taka refleksja panie Burmistrzu, bardzo się cieszę, że nam Pan powiedział, że są jakieś plany dotyczące ścieżek rowerowych, że w ogóle są jakieś plany inwestycyjne i tak naprawdę to myślę sobie, że w dużej mierze nam chodzi o to by był pokazany pewien harmonogram prac które jak widać ma Pan w głowie i bylibyśmy wdzięczni gdyby się Pan zechciał z nami nimi podzielić.
-    Burmistrz  Miasta J.Napierała - nie chciał bym tego nazywać planem tylko koncepcją. Ponieważ plan zakłada już harmonogram jego realizacji. Natomiast  pewne koncepcje są nie tylko w mojej głowie ale są zapisane i opracowane i myślę, że niebawem będą one realizowane. Nie powiedziałem, że  nie widzę potrzeby opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego tylko mam świadomość uwarunkowań, które takim przedsięwzięciem rządzą. Z jednym się z Panią nie zgadzam. Wytłumaczenie mieszkańcom ul. Studziennej, możemy mówić o tej ulicy bo akurat ta jest utwardzona, że na przykład mówienie tylko o tym, że utwardzenie na danej ulicy będzie np. za 5 lat problemu nie rozwiąże. Obserwujemy w ciągu ostatnich dwóch lat pewne zjawiska które nie istniały wcześniej, zabudowania niektórych działek na niektórych ulicach spowodowały nagle, że pojawiły się tam bardzo duże ilości wody i to co pojawiło się nagle na ul. Wspólnej przy zalewaniu posesji 9-11 to nie występowało nigdy wcześniej. Dlatego trzeba być elastycznym żeby na niektóre rzeczy reagować. Ale generalnie zgadzam się z tym,  że trzeba przygotować pewien harmonogram nie tyle realizacji poszczególnych ulic ale poszczególnych celów które są w ramach budowy infrastruktury.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - to jak taki mój konik, hobby, planowanie i ustalanie  wskaźników i mierników takich planów. Jeśli jest plan, jeśli jest określony cel, jeśli to zadanie ma być mierzone i wiadomo w jaki sposób ma być mierzone to jest to pewna mobilizacja i wiadomo, że do takiego punktu w czasie trzeba coś zrobić i w tym momencie jakby muszą  się znaleźć siły i środki i nie można tego odkładać na pojutrze tylko dlatego, że coś nie wychodzi. Po prostu jest to pewna forma organizacji pracy za którą optuję.
-    Radna  I.Jankowska -  mieszkańcy bloków policyjnych zwracają się z kwestią iż mają znaczną różnicę w zużyciu wody w mieszkaniach a zużyciem które wskazuje główny licznik.  Już kilka razy do mnie w tej sprawie dzwonili i tutaj interweniowali aby  coś z tym zrobić, gdyż oni za tą różnicę muszą płacić a nie wiedzą z czego to wynika. Druga sprawa to czy, a jeśli tak, to dlaczego miasto opłaca prąd w lokalach zastępczych z tego co się orientuję, taką mam informację, może błędną ale taką mi przekazano. Przy tych blokach kiedyś były tereny zieleni, były piaskownice z tego co widzę jest tam żużel, zamieniło to się w parking, czy to jest za zgodą mieszkańców, a jeśli tak to można by spróbować rozmawiać  z mieszkańcami  i wyznaczyć im miejsce parkingowe na zamknięcie na kłódkę, a nie, że oni mają pod samą kuchnia, pod pokojem parking, czy były jakieś negocjacje w tej sprawie prowadzone i czy było zainteresowanie się tą sprawą.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - kwestie współżycia mieszkańców tych dwóch bloków musi rozwiązywać "wspólnota mieszkaniowa". Miasto jest tylko częściowym udziałowcem w tych domach, część mieszkań jest własnością prywatną. Kwestia rozliczeń za wodę i różnicy między licznikiem w domu a licznikiem głównym, był u mnie wczoraj Pan Szyc który to przedstawiał i to w krótkim czasie zostanie wyjaśnione. Nic mi nie wiadomo  by mieszkańcy mieszkań komunalnych mieli płacone za prąd, dałem już również polecenie aby zostało to sprawdzone. Mamy przypuszczenia, że prąd przeznaczony na oświetlenie klatek schodowych był wykorzystywany do oświetlania mieszkań i sprawdzimy to. Co do zagospodarowania tego terenu przy tych budynkach to jest również kwestia "wspólnoty mieszkaniowej". Jest tam mały teren komunalny i muszą się mieszkańcy sami z sobą porozumieć. Nie widzę możliwości by wskazać miejsca parkowania mieszkańcom tych nieruchomości  poza terenem na którym stoją te budynki bo będzie to czyimś kosztem, komuś trzeba by było zabrać teren. Ewentualnie trzeba by wejść na teren szkolny. Poproszę kolegę Ewicza aby był uprzejmy na spotkaniu wspólnoty tych domów jakoś tą kwestię rozwiązać.
-    Radny A.Balcerek - mam pytanie do Pani prawnik.  Często ostatnio mieszkańcy mnie pytają czy mogą odpisać sobie od podatku za 2002 rok inwestycje które poczynili w związku z kanalizacją. Mówią, że Urząd wydawał takie zaświadczenia.
-    Radca prawny G.Tracz -  zasada jest jedna, wydatki poczynione na ochronę środowiska i wydatki poczynione na rzecz miasta w 2001 roku jeszcze było można odliczać.
-    Burmistrz J.Napierała - negocjowaliśmy wspólnie z Panią Mecenas w roku 2001 z Urzędem Skarbowym. Pan Minister Finansów zaostrzył dyrektywy umożliwiające odliczanie od podatków i rozmawialiśmy z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego i w tej chwili się już przepisy w tej sprawie zmieniły. Niektóre Urzędy to honorują, niektóre nie, ale nie ma możliwości obrony się przed negatywnym stanowiskiem Urzędu Skarbowego. Jest więc już inna sytuacja jak była temu lat dwa i wcześniej.
-    Radny A.Balcerek - jest też prośba mieszkańców aby przy ul. Poznańskiej  znajdowała się taka tablica informacyjna jak jest przy ul. Podleśnej, gdzie  wiele osób nie dociera i aby mogli na niej odczytać to co dzieje się w Urzędzie miasta.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - czy lokalizacja takiej tablicy by była dobra przy GS.
-    Radny A.Balcerek -  na ul. Poznańskiej na wysokości apteki tam gdzie jest teraz plan miasta Puszczykowa.
-    Burmistrz J.Napierała - muszą to być tablice zamykane oszklone by ogłoszenia nie były zawieszane innymi.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - ja bardzo dziękuję komisji inwestycji za wsparcie. To czego nie mogła zrobić Komisja Komunikacji Społecznej jest możliwe. Myśmy na ten temat dyskutowali i radni z Komisji Komunikacji Społecznej byli zdecydowanie przeciwni takim tablicom , dwa do dwóch. 
-    Radny S.Balbierz - chciałem się przyłączyć do wypowiedzi p. Balcerka. Na Komisji Ochrony Środowiska zgłaszaliśmy p. Kociembie aby taka tablica była również u nas na osiedlu, będzie ona pod nadzorem moim albo p. radnej Chojnackiej i wszystkie komunikaty tam będą. Druga sprawa to jeśli chodzi o odliczenie, to w ustawie gdzie mówi się jakie koszty sobie można odliczać nie ma ujętej kanalizacji.
-    Burmistrz J.Napierała - w tej ostatniej edycji ustawy faktycznie nie ma już kanalizacji natomiast lat temu 6-8 kiedy przystępowaliśmy do gazyfikacji była sytuacja odwrotna. Była kanalizacja a nie było gazyfikacji. Ale diametralnie zaostrzyły się przepisy po 2001 roku.
-    Radny P.Bekas - chciałbym odpowiedzieć p. Tabędzkiej -  nie wiem, czy Pani zwróciła uwagę, że p. Balcerek przekazał postulat mieszkańców, a nie wystąpił jako Przewodniczący Komisji Inwestycji. Dziwię się, że Pani występuje  w ten sposób w sprawie tablic i to co Pani powiedziała jest niedopuszczalne.
-    Radna M. Ornoch Tabędzka - rozumiem, że Komisja Komunikacji Społecznej nie ma prawa występować w sprawie tablic. Tak to rozumiem. Jest to mój największy dylemat, co wolno Komisji. Chciałabym prosić Pana Burmistrza, jak rozumie sprawę możliwości działania poprzez Komisje.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - jeżeli są do tych spraw jakieś wątpliwości, będziemy tą sprawę rozstrzygać ale nie w tym momencie.
-    Radny M.Rzepczyński - aby już zakończyć temat tablic informacyjnych, mam takie zapytanie, czy w Puszczykówku przed sklepem tablica która jest, którą użytkował Pan. Śp. Wieczorek, mieszkańcy zwrócili uwagę, że tragiczna jest ta tablica, szyby są powybijane i prośba jest taka czy można ją albo usunąć lub  dokonać jej naprawy i wykorzystywać jako tablicę Urzędu.
IX. Wolne głosy
-    Radna I.Jankowska - brałam udział w pracach wielu Komisji,  zapoznałam się z wszystkimi planami pracy tych komisji. Otóż dziwi mnie, ze na jednych inicjowanie spotkań mieszkańców było możliwe na innych nie, niektóra Komisja  opracowuje nawet programy i je wdraża chociażby Komisja Zdrowia, Komisja Sportu rozdziela środki, a  nie jest zapisane, że jest to tylko opinia a Komisja  Komunikacji Społecznej czy Komisja Inwestycji i Majątku Komunalnego nie mogła zainicjować spotkania z mieszkańcami. Sprawdzałam w słowniku j. polskiego  co znaczy inicjowanie, tzn. rzucanie pomysłu, hasła. Zgodnie z procedurą uważam, że jest to możliwe i dlaczego jedne Komisje mogą to robić drugie nie. Poza tym wracając do planów uważam, że zapoznanie się z dokumentacją nie jest to zadanie komisji, owszem jest to zadanie komisji ale nie powinno być na to poświęcone  spotkanie komisji, kiedy radny otrzymuje pieniądze za posiedzenie, żeby półtorej godziny czytać ustawę  uważam, że jest to  niepotrzebne bowiem radni te ustawy otrzymują wcześniej i mogą z nimi zapoznać się i  ewentualnie swoje uwagi zgłaszać na posiedzeniu Komisji a nie żeby poświęcać dużo czasu na czytanie przepisów związanych z przetargami bo akurat o tym mowa.  Tym bardziej, że pytania radnych dotyczyły raczej kwestii które są w ustawie zapisane, które należy szukać, sobie zaznaczyć, przeczytać zapoznać się z tym w domu a nie  organizować w tym celu spotkania. Poza tym mam pytanie w związku z tym związane, czy jeśli radny nie może dotrzeć do dokumentów, ustaw, ma jakieś  zapytania związane z działalnością Komisji to czy może  do naszych  specjalistów tutaj w Urzędzie się zwrócić bo jeżeli tak to uważam, że nie jest konieczne organizowanie spotkania w celu zapoznania się z dokumentacją, można to zrobić w domu lub w Urzędzie.
-    Radny A.Balcerek - odnośnie wypowiedzi Pani V-ce Przewodniczącej chciałbym zapytać  czy w takim razie jest celowość by komisje były i pracowały bo wygląda na to że róbmy sobie zadania w domu i spotykajmy się na jakichś tajnych kompletach a tutaj nie będziemy w ogóle pracować w Urzędzie. Wydaje mi się, że spotkania które tutaj mamy, a także dyżury na których jesteśmy powinny odzwierciedlać naszą pracę.
-    Radna I.Jankowska - moja kwestia tutaj nie dotyczyła tego, że radni pracują. Uważam, że  powinni pracować poza komisjami. Komisja powinna  wymienić poglądy, opracować wnioski a natomiast zapoznać się z dokumentacją w rozumieniu przeczytania jej powinniśmy robić to w domu  i nie poświęcać na to czasu pani protokolantki ani czasu specjalistów którzy na te spotkania przychodzą. Takie jest moje zdanie.
-    Pan Kulak - była tu mowa na temat dróg, Pan Burmistrz twierdzi, że nie ma pieniążków ani innych funduszy, ale może tak jak część radnych tutaj mówiła, żeby zrobić plan. Obiecuje się, że będzie kanalizacja, będą ulice. Część ulic ma już kanalizację 4 lata i dalej się nic nie dzieje. Naprzeciw przedszkola, jest posesja gdzie spływa woda, jak przejedzie samochód robią się takie dziury, że chociaż się to wyrówna to i tak nic to nie daje. Przy pierwszych opadach deszczu samochody grzęzną. Rodzice, którzy przyjeżdżają do przedszkola po dzieci stawiają samochody na chodniku i mają rację, bo piesi nie mogą tam przejść.  Poza tym budynek pocztowy który tam był na tej części był rozebrany, ale teren nie jest tam uporządkowany.  Mieszkańcy jak idą do sklepu to nie mają jak przejść bo muszą przejść na skrzyżowaniu przez ulicę i trzeba przechodzić obok śmierdzących pojemników. Innego przejścia tam nie ma. Jeżeli nie ma pieniędzy na ulicę to chociaż chodnik. Jakieś środki na taki cel może można by pozyskać. Jeszcze jedna sprawa. Przy dworcu PKP, wzdłuż budynków przez całą jesień spadały tam liście. Przez te liście, których jest tam dużo brak jest przejścia. Jeśli kolej nie ma pieniędzy to może Miasto to posprząta. Dworzec to wizytówka miasta.
-    Burmistrz J.Napierała - mówiłem już dzisiaj dwukrotnie, że priorytetem dla mnie jest odwodnienie terenu przy przedszkolu. Natomiast teren z tyłu dworca wielokrotnie był sprzątany. Kolej z braku środków nie zrealizuje żadnej inwestycji. Wystąpiliśmy o przywrócenie szaletów na dworcu w Puszczykówku. Otrzymaliśmy odpowiedź, że być może dojdzie to do skutku we wrześniu br.
-    Pani A.Rutkowska - chodzi o naszą drogę przy ul. Rządowej. Nie można wyjechać z posesji. Wychodzić możemy bo można przejść chodnikiem. Dzisiaj były robione tam prace i nie tak jak to powinno być.  Bo jeżeli robi się coś, traci się dużo pieniędzy  to musi to skutkować.  Jeżeli robili roboty kanalizacyjne były w okresie  największych mrozów i zasypywali to  zmarzniętym gruntem to można się spodziewać, że taka sytuacja będzie. Jeżeli jednak jest to robione ponownie to należy warstwę wierzchnią zdjąć i dopiero sypać żużlem.  Prosimy chociaż zrobić po stronie gdzie nie była wykonywana kanalizacja sanitarna poprawić nawierzchnię, zrobić przejścia do poszczególnych posesji, tak by można było wyjechać. Druga sprawa do p. Radnej I.Jakowskiej czy byłaby możliwość zamieszczenia na łamach Echa prostej informacji na temat Unii Europejskiej typu  jak to będzie w przyszłości z naszymi rentami i emeryturami, opłatami za wodę, gaz, kanalizację, jaka będzie nasza rzeczywistość. Jakie wysokie będą podatki katastralne. Wszystko to co dotyczy każdego obywatela.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - odnośnie ul. Rządowej -  rzeczywiście wczorajszy dzień był zły na wszystkich ulicach z uwagi na puszczający mróz. Ulica jest w stanie kiepskim. Ta strona gdzie nie było wykopów była reanimowana dziś od 6.00 rano, na tyle na ile było można to zrobić. Zrobiono wyjazdy i rozjazd. Byłem tam dziś popołudniu i rozmawiałem z mieszkańcami i powiedzieli mi, że na dzień dzisiejszy to wystarcza.
-    P. Piotr Zalewski - chciałem podziękować Komisji Sportu i Rekreacji  oraz Burmistrzowi za przyznaną kwotę na działalność Klubu Piłkarskiego "Las".  Jako mieszkaniec miasta Puszczykowa chciałem poprosić o wgląd do rozdziału środków na sport czy jest to tajemnica.
-    Radny p. Szafarkiewicz - jest taka możliwość. Komisja proponowała podział środków, a decydentem jest Burmistrz. Podział był przygotowany w porozumieniu z Panem Burmistrzem.
-    Pan Szyc - nie rozumiem jak wspólnoty mieszkaniowe mają się dogadać co do gruntu, który jest gruntem Urzędu Miasta. Ustawione samochody blokują wjazd i wyjazd do bloków. Jeżeli dojdzie do wypadku to będzie kłopot.  Dlaczego Urząd Miasta popiera bezprawie. Chodzi między innymi o płot, który  został nielegalnie postawiony. Jest tam tzw,. podmurówka betonowa przy bloku a współwłaścicielem tego jest również Urząd Miasta  jak to się ma do przepisów prawa.  Na postawienie tego płotu nikt nie zareagował. Administrator, który chodzi z ramienia Urzędu Miasta też tego nie widzi. Odnośnie prądu. My musimy za prąd na klatkach schodowych płacić, a mieszkańcy mieszkań komunalnych nie, a robią takie złośliwości, że jeżeli ja wkręcę żarówkę 25 V  to zmieniają na 100 V. Dlaczego ja płacę a drugi nie ma płacić.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - były 2 spotkania wspólnoty mieszkaniowej w kwestii terenu miejskiego zostało ustalone, że Urząd przedstawi 2 warianty zagospodarowania tego terenu.
-    Burmistrz J.Napierała - nieraz Urząd nie ma możliwości sprawczych tam gdzie jest wspólnota mieszkaniowa. Urząd nie będzie miał nic przeciwko temu jeżeli Państwo przedstawicie propozycję zagospodarowania tego terenu. Problem w tych blokach jest taki, że brak tam porozumienia mieszkańców.  To, że my mamy obowiązek ponoszenia pewnych kosztów za lokatorów którzy nie chcieli wykupić mieszkań nie wynika z naszej dobrej woli a z ustawy.   Chcielibyśmy mieć taką sytuację jak w innych budynkach, gdzie wszystkie mieszkania zostały wykupione i miasto nie musiałoby już ingerować w takie sprawy.
-    Pan Szyc - proszę jeszcze o informację co z płotem.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - ta koncepcja obejmie także płot.
-    Pan Ł.Chorostkowski - jest roznoszone Echo Puszczykowa. Chciałbym wiedzieć czy to jest robione odpłatnie czy społecznie. Jeżeli jest płatne, to dlaczego ja nie dostaję. Bloki policyjne tak samo nie dostają.  Jeżeli jest to płatne to proszę wziąć kogoś z bezrobocia . Dlaczego ja nie mam dostawać Echa.
-    Burmistrz J.Napierała - sytuacja jest taka, nie ma uwag krytycznych od mieszkańców którzy mają skrzynki na listy takie, że nie pozwala to na wyjęcie korespondencji. W wielu miejscach tam gdzie kłaść trzeba w płot lub są otwarte skrzynki to się zdarza. Jeśli Pan ma zamykaną skrzynkę i Echa nie będzie to będzie to słuszny zarzut.
-    Pan Chorostkowski - na furtce mam zamykaną skrzynkę.
-    Burmistrz J.Napierała - sprawdzimy to. Zwiększono nawet nakład Echa, aby wszędzie tam gdzie mieszkają dwie lub więcej rodzin w budynku można było doręczyć. Nikt nie chce nikogo dyskryminować.  Poproszę o zwrócenie uwagi na Pana dom i bloki policyjne.  Nie wiem czy dorabiający student jest w lepszej sytuacji niż bezrobotny.
-    Pan Chorostkowski - jeżeli chodzi o wiadomości odnośnie szpitala to różnie się mówi, coś mówiono w teleskopie. Mamy przecież naszych radnych w Powiecie. Można ich zaprosić by nam powiedzieli co jest ze szpitalem.
-    Burmistrz J.Napierała - w piątek rozmawiałem z Panem Starostą. Powiedział mi, że zlecono opracowanie audytu zawartych wcześniej umów przez Starostwo ze Spółką Gdańską.  Dzisiaj jest informacja w prasie na ten temat.
-    Pan A.Fiedler - Radny Powiatu Poznańskiego -  Komisja Rewizyjna Powiatu zajmuje się tą sprawą.  Sprawa szpitala to bardzo złożona i trudna. Chcą ją wyjaśnić dokładnie. Jest to sprawa poprzedniej kadencji i trzeba jeszcze trochę poczekać aż to wszystko zostanie wyjaśnione. Czekamy jako radni również na ustalenia Komisji. Niewiele więcej wiemy.
Nie zgłoszono więcej uwag i zapytań.
W tym miejscu Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie Rady. Informuje, że najprawdopodobniej sesja absolutoryjna będzie 22.04.br.
 
 
Lista wiadomości