Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 16/04/IV z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 17.02.2004(część III)

Protokół Nr 16/04/IV
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 17.02.2004
część III
 
 
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - chciałem tylko się zapytać wobec powyższego czy można liczyć, żeby w ciągu dwóch tygodni, wszyscy co chcą mieć jakieś uwagi w tej chwili do tej sprawy, żeby byli sformułować uprzejmi na piśmie jakieś swoje stanowisko.
-    Pani M.Ornoch Tabędzka - ja bardzo proszę żeby uwagi wpłynęły do komisji komunikacji społecznej, która jest jakby inicjatorem tej uchwały i konkretnie, ponieważ chcielibyśmy mieć możliwość wglądu wcześniej niż komisja statutowa.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - przecież chciała Pani zrobić wspólną komisję, dlatego spotkamy się wspólnie i sobie te rzeczy omówimy. Tylko sobie najpierw niech będą te uwagi, a później ustalimy termin kiedy byśmy się razem spotkali. Dzisiaj mamy 17, to jest 2 marzec. No dobra do końca lutego wobec tego proszę. Przyjmują Państwo, tak? Oczekuję obfitej poczty w tej sprawie, chce zaznaczyć, ze to nie będzie taka prosta kwestia, tutaj się troszeczkę sprawa komplikuje, jeżeli chodzi o to przyznanie tej zasługi o tym herbie miasta Puszczykowa, tam niestety nie możemy dojść do tego kto jest, na razie procedura. Sprawa druga, wniosek wpłynął ustny co prawda, żeby ustalić sprawę wypłat diet, przypominam, że poprzednio diety były wypłacane w okresie zawsze po sesji, stwierdziło RIO, że ażeby tego rodzaju co pewien okres czasu można było diety wypłacać wymagałoby to uchwały Rady. Natomiast jeżeli uchwały takiej nie podejmiemy to wypłacać się będzie diety po każdym od razu posiedzeniu, są zdania podzielone jedni uważają, żeby były razem raz na miesiąc, a drudzy twierdzą że ta forma im odpowiada. Ja wobec powyższego chciałem się zapytać czy są na ten temat jakieś głosy?
-    Pani I. Jankowska - Mam propozycję, aby diety były wypłacane raz na miesiąc, na koniec roku sporządzone takie zestawienie jak do tej pory robi Pani Elżbieta i przelewane na konto lub do odbioru w kasie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Czy jeszcze są jakieś uwagi?
-    Pan. W. Kociemba  - Ja bym proponował, żeby utrzymać te dotychczasową formę wypłacania co komisje i co sesje po prostu te należności. Tak jak RIO zarządziło, tak żeby było stosowane.
-    Pani Jankowska - Ponieważ ja nie znam treści zarządzenia RIO, może mógłby mi je Pan Przewodniczący odczytać?
-    Pani Tonder - Proszę Państwa, tłumaczyłam Państwu na komisjach, że to nie jest zarządzenie bo nie ma jeszcze ani ustaleń RIO.Wynika to z uwag kontrolerów RIO z rozmów z nami na temat wypłaty Państwu diet i taką sugestie kontroler przekazał. Jeśli miałyby być wypłacane diety Państwu w terminie późniejszym, nie po posiedzeniu komisji to musi być to uregulowane uchwałą Rady. Jeśli ma to być forma taka jak teraz,  bezpośrednio po każdym posiedzeniu wówczas nie potrzeba uchwały.
-    Pani  M.Ornoch Tabedzka - - mam uprzejme zapytanie czy dla Urzędu, bo myślę, że dla nas w większości jest to sprawa obojętna, czy dla urzędu jest łatwiejsze realizowanie po każdej komisji czy łatwiejsze jest załatwianie raz w miesiącu.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -pytałem, dla urzędu lepiej jest wypłacać po każdej komisji, dla księgowości.
-    Radna Chojnacka - ja popieram wniosek Pana Kociemby, mi się wydaje że to jest najlepsze rozwiązanie na każdej komisji dlatego, że gdyby przyszedł wniosek czy odbierać specjalnie byśmy musieli w godzinach kasy urzędowania, przyjeżdżać odbierać. To by było kłopotliwe.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -To wobec tego odstępujemy od głosowania i pozostaje tak jak jest, zgadzacie się Państwo, dobrze Proszę Państwa następna kwestia jaką chciałem poruszyć, już króciutko przepraszam,  mianowicie sprawozdanie z działalności Rady, to statystyczne sprawozdanie, no niestety zostało oprotestowane min. przez Panią Tabędzką, były uwagi na błędy jakie tam się wkradły. Ponieważ dostałem to praktycznie dzisiaj, więc wobec powyższego pozwolę sobie te sprawy osobiście sprawdzić i jeszcze raz przejrzeć, no niestety 2 osoby przygotowywały to mimo to jakieś błędy mogły się wkraść, jeżeli rzeczywiście takie błędy w stosunku do Pani Tabędzkiej tam są to wyrażam ubolewanie, ale pozwolą Państwo, że sprawdzę zarówno te zgłoszone przez Panią tam kwestie jeszcze i na następnej sesji Państwu te sprawę przedstawię.
-    Pani Tabędzka - Ja mam do tego taką uwagę. Błędy się mogą pojawić, ja prosiłabym o sprostowanie w "Echu Puszczykowa", natomiast  wiąże się to jednocześnie z wnioskiem o to żeby przy następnym sprawozdaniu, po pierwsze żeby to nie było tylko sprawozdanie statystyczne, ale żeby to była sprawozdanie merytoryczne, ponieważ uważam, że jesteśmy to winni mieszkańcom Puszczykowa, a po drugie jeśli już w ogóle jest statystyczne to żeby były uwzględniane sprawy nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. Otóż ja chciałabym Państwu przypomnieć, że w dniu 16 czerwca wystosowałam do Pana Przewodniczącego Thiela następujące pismo, na ręce Pana kieruję protest związany z brakiem stałych terminów posiedzeń Rady, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniej sesji zabukowałam sobie dwa kolejne wtorki na zapowiedziane na początku czerwca spotkanie, niestety jutro mnie na posiedzeniu Rady nie będzie bo w żaden sposób nie mogłam znaleźć zastępstwa, ani odwołać szkolenia które prowadzę w Olsztynie. Uważam, że taka sytuacja nie może trwać dłużej, jako Rada powinniśmy pracować w rytmie równym, poświęcając jedno spotkanie w miesiącu na debaty i podejmowanie uchwał, nie sposób pracy Urzędu powinien wyznaczać rytm pracy z przygotowaniem uchwał, a z góry ustalony harmonogram spotkań Rady. Ja w związku z tym składam w tej chwili wniosek, po pierwsze o przygotowanie planu pracy Rady, nie tylko harmonogramu spotkań, ale planu również merytorycznego pracy Rady.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - jeżeli chodzi o obecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione to traktowałem wszystko jako usprawiedliwione. Wobec powyższego tej różnicy nie było, po za tym Proszę Pani o ile się nie mylę złożyła Pani jeszcze dodatkowy wniosek, mianowicie o sprawy ustalenia  terminów komisji, ja przekażę to do komisji, które to tam interesują i żeby te komisje ustosunkowały się do Pani prośby, możliwie w jak najszybszym terminie i ewentualnie tę sprawę, wolałbym żeby komisje te sprawy same we własnym zakresie ustalały bo trudno mi, żebym ja wyznaczał takie czy inne terminy prac komisji.
-    Pani Tabędzka - Panie Przewodniczący do Pana wiadomości to było pismo skierowane do biura rady z prośba o przekazanie Przewodniczącym Komisji, ja w tej chwili podjęłam takie negocjacje z Przewodniczącymi, ja to wczoraj wysłałam               e-mailem informowałam że dzisiaj będę do Państwa radnych również, tak że ja chciałabym do takiej sytuacji doprowadzić, że będą również w miarę stałe terminy posiedzeń komisji z kilku powodów. Pomijając moje obciążenia zawodowe, to że dzięki temu będę mogła sobie jeden dzień w tygodniu blokować na sprawy Rady i będę mogła również planować inne zadania, będę miała 100% pewności, że będę obecna na komisji to również jest  bardzo istotne dla mieszkańców, którzy by wiedzieli, że w każdy poniedziałek albo każdy piątek odbywają się posiedzenia, pierwszy, drugi czy czwarty w zależności jak ustalimy, odbywają się posiedzenia komisji komunikacji społecznej i komisji ochrony środowiska. Taka jest moja intencja, chciałabym żeby ona została dobrze zrozumiana i oczywiście to jest w tej chwili tylko sprawa dobrej woli kolegów radnych, którzy zechcą się do tego przychylić, albo nie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Teraz chce podziękować, plany pracy wszystkich komisji zostały złożone, jak również i sprawozdania z komisji, są do wglądu we wszystkich teczkach poszczególnych komisji. Z tym, że miałbym taką prośbę, żeby uzupełnić te notatką taką krótką, że to są plany pracy przez komisje przyjęte, Proszę przy okazji te rzeczy uzupełnić, żeby ta formalność była załatwiona. To wszystko jeżeli chodzi o to, pozwolę sobie jeszcze tutaj przekazać Państwu, że 13 lutego odbyło się posiedzenie MRM Puszczykowa w tutejszej sali, musze powiedzieć bardzo to sympatyczne i miłe, że bardzo przyjemnie mi było oglądać tą swobodę z jaka ta młodzież dyskutuje i rozmawia. Nie maiłem możliwości na całej komisji być, ale w każdym razie zresztą, nie chciałem bo nie chcę żeby się wyglądało, że pod nadzorem naszym te komisje MRM się odbywają, dostaniemy niewątpliwie protokoły czy wnioski jakie z tych posiedzeń, które trafią do mnie i w ten czas z Państwem się tym podzielę. To by było w tej chwili wszystko co chciałem Państwu przekazać. Czy jeszcze inne kwestie?
-    Pani Tabędzka - ja złożyłam po prostu formalny wniosek o głosowanie w sprawie przygotowania planu pracy Rady, proszę o przegłosowanie tego wniosku.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Pani ja bym bardzo prosił, proszę Państwa nie zaskakiwać nas, proszę uprzejmie wnioski składać, i rzeczywiście tutaj jest racja takie wnioski  one są proszę Pani potem na kolanie załatwiane odmownie, albo pozytywnie, prosiłbym uprzejmie taki wniosek złożyć, niech się do tego komisje ustosunkują, niech Radni mają czas się zastanowić, będziemy wtedy głosować, ja biorę ten wniosek, przekaże go wszystkim komisjom .
-    Pani Tabędzka - to wynika ze statutu miasta Panie Przewodniczący
-    Pan P.Bekas - Panie Przewodniczący jeżeli jest coś w statucie to jak możemy na ten temat głosować.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -zrozumiałem że  chodzi Pani o te terminy komisji Opracuję to. Pan Bekas rację, jeżeli jest to w statucie to musimy to załatwić Proszę Pani, ale z tym że ja to też musze z pomocą komisji zrobić.
-    Pan Rzepczyński - chciałem poinformować, że składam wnioski  odwołanie mnie z prac komisji statutowej i z komisji rewizyjnej, pozwolę sobie na ręce Pana Przewodniczącego , bo formalnie to teraz Rada powinna mnie odwołać z tych funkcji, dlatego też chciałem.
-    Pan Kociemba - Chciałbym Państwu przypomnieć, że wystosowałem do Państwa pismo do 17 lutego prosiłem o wnioski i uwagi do naszego regulaminu porządkowego, który chciałbym przygotować na następną sesję  i żadnych odgłosów nie było nie wiem czy do Pana Przewodniczącego nie dotarły uwagi do tego regulaminu, do mnie nie ma żadnych uwag. Chcemy na następnej komisji przygotować już projekt na sesję. Jeszcze taką sprawę Komisja ochrony środowiska powinna się pochylić nad taką sprawą, jak uchwała o powstaniu powiatowego programu budowy schroniska dla psów, tutaj myśmy wyasygnowali tą kwotę 26.000 na budowę, ale musimy przygotować uchwałę, komisja musi zaopiniować uchwałę i podjąć po prostu rada musi uchwałę, żeby przekazać dalej. Także trzeba powiedzieć jeszcze taką sprawę, że problem komisji jest taki, że Pani Ornoch  naciska na to, żeby raz w miesiącu robić zebrania, ale ona jest jedna i cała komisja ma się pod nią podporządkować, mi się wydaje, że jak komuś nie pasują terminy to powinien wejść do takich komisji, które są mniej absorbujące, , nie wiem co Pani Ornoch zrobi jak będzie komisja pojednawcza i trzeba będzie się w ciągu miesiąca jakiś tam termin znaleźć, nie wiem jak Pani to zrobi? Z tego wynika, że Pani Ornoch chce trzy komisje w jednym dniu zrobić, pieniążki wziąć i mieć spokój.
-    Pani Tabędzka - Czy ja mogę do tego, jest to wypowiedź poniżej pasa i na poziomie Pana Kociemby, proszę to zaprotokołować.
-    Pan Kociemba - wcale się tym nie irytuje.
-    Pani Tabędzka - Otóż chciałabym powiedzieć tak, powiedziałam że można mieć dobrą, albo złą wolę, ja rozumiem że to jest Pana zła wola w tej chwili nie chce takich negocjacji na ten temat terminów podjąć. W szkole jest taki zwyczaj, że jeśli nauczycielowi się przygotowuje plan pracy to się komasuje godziny w jednym, dwóch dniach żeby nauczyciel mógł jakoś efektywnie pracować. Podałam dwa argumenty, pierwszy argument tj. taki że będę mogła być na wszystkich komisjach, jak nie będę to się nic nie stanie, ja po prostu nie wezmę pieniędzy nie będzie żadnego problemu, natomiast jest drugi argument taki, proszę to zapisać, że drugim argumentem jest to , że jeśli będą stałe terminy komisji to mieszkańcy Puszczykowa będą wiedzieli że w każdy określony dzień tygodnia będą mogli przyjść na tę komisje Druga część mojej wypowiedzi dot. pracy, otóż Panie Przewodniczący w Komisji ochrony środowiska chce zauważyć, że bardzo aktywnie próbuje Panu pomagać w realizowaniu zadań tej komisji, min. wczoraj przekazałam praktycznie nowy projekt regulaminu, zrobiłam to dzięki temu, że wreszcie była elektroniczna wersja i mogłam na tej wersji dokonać poprawek, mało tego złożyłam wniosek z prośbą o to żeby się zastanowić czy nie powinniśmy się wstrzymać z uchwaleniem regulaminu porządku i czystości, ponieważ jeśli będzie w tej chwili uchwalany program ochrony środowiska to z tego programu będą wynikały bardzo konkretne nowe zadania, nowe nazwijmy to wytyczne, nie lubię tego słowa.. Czyli jeśli będzie program ochrony środowiska to ja wtedy wnioskuję o powrócenie do tematu regulaminu porządku i czystości.
-    Pan Kociemba - Chciałem powiedzieć, że nie dostałem od Pani żadnej wiadomości, termin upłynął 17 lutego, do tej pory nie dostałem od Pani żadnego regulaminu, żadnych wniosków i uwag.
-    Pani Tabędzka - Panie Przewodniczący proszę sobie założyć pocztę elektroniczną.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa, przestańcie Państwo
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący zaczynamy po prostu schodzić do magla i zaczynamy tutaj sobie, chciałbym zauważyć Pani radna, że to nie jest uzgadnianie czegoś, to jest dyktat z Pani strony, nazwijmy rzecz po imieniu bo przed chwilą sama Pani powiedziała, bo jeżeli nie to mnie nie będzie. Każdy z nas ma takie same prawa.
-    Pan Kociemba -jeśli mam mieć tą elektroniczną pocztę, to może ktoś mi zorganizuje tą elektroniczną pocztę, jeśli  musi mieć radny elektroniczną pocztę.
-    Pani Tabędzka - ja tylko chciałam się zwrócić do Pani szefowej Biura Rady Pani Tonder, z pytaniem kiedy wpłynęły moje zmiany do regulaminu porządku i czystości, w wersji  elektronicznej, wczoraj prawda?
-    Pani Tonder - wczoraj wpłynęły,   do dzisiaj z Panem Kociembą nie miałam kontaktu, a przy okazji jeszcze chciałam powiedzieć bo Pani mówiła, że nareszcie była wersja elektroniczna, wersja elektroniczna była od początku. Pani się dopiero do mnie o nią zwróciła wczoraj i ją Pani otrzymała.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - przechodzimy do następnego punktu, mianowicie interpelacje i zapytania  do Burmistrza, chciałem powiedzieć, że wpłynęły 2 interpelacje. Jedna Pana Balbierza w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puszczykowie, Burmistrz odpowiedział na tą interpelację pismem z dnia 21.01 czyli została załatwiona. Następne pismo było Pana Rzepczyńskiego do Pana Burmistrza w sprawie wyliczenia zadłużenia i odsetek od długów mosińskich, również odpowiedź została przekazana Panu Rzepczyńskiemu, to były te dwie rzeczy.
-    Pan S. Balbierz -odpowiedź Pana Burmistrza jest lakoniczna.
-    Pan Rzepczyński - ja też składałem wnioski, pozwoliłem sobie złożyć Pani Tonder, jako ponowienie tej interpelacji bo również odpowiedź  Pana Burmistrza na moja interpelację jakby jest w moim odczuciu nie zadawalająca i po prostu ponawiam interpelacje.
-    Pani Jankowska - Panie Przewodniczący, ja już w sprawach bieżących się zgłaszałam, gdy dyskusja trwała, chciałam zapytać apropo wniosku który padł na komisji komunikacji społecznej dot. szkolenia dla radnych i pracowników urzędu z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście, czy mógłby się Pan Przewodniczący do tego odnieść.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -. To chyba jest pytanie  do Burmistrza
-    Pani Jankowska - w takim razie ponowię, dlaczego do Burmistrza, to obowiązkiem Rady Miasta jest opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, taki program powinien być raz na cały rok opracowany, a nie w obowiązku Burmistrza.
-    Pani Tonder - To jest wniosek Pani o przeprowadzenie takiego szkolenia.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - poczekamy co Burmistrz nam odpowie
VI. Wolne głosy
-    Pani Jankowska - Panie Przewodniczący pragnę złożyć takie krótkie sprawozdanie ze szkolenia na którym miałam przyjemność uczestniczyć, ze środków Urzędu miasta, dziękuję za skierowanie. Pełne sprawozdanie oczywiście przedstawię na piśmie do końca tygodnia, niemniej jednak pokrótce szkolenie dot. zmian w znowelizowanej  ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w świetle konstrukcji budżetu na rok 2004. Prowadziła to Pani Elżbieta Kuzdro Lubińska, przedstawiła wszelkie zmiany, które dot. w ustawie, wskazała gdzie w ustawie o dochodach publicznych, a w szczególności w tej drugiej części zmian w przepisach obowiązujących, jaki to będzie miało wpływ na pozostałe ustawy, a także jaki może mieć wpływ na budżet miasta. Sprawy nie zgłaszałam wcześniej przy konstrukcji budżetu i nie uważałam że wcześniej przygotować szczegółowe sprawozdanie, ponieważ większość tych zapisów miała odzwierciedlenie w budżecie, a te które nie mają, powiedzmy nie mają takiego istotnego znaczenia, aby rzeczywiście, nie wiem kwestie struktury budżetu od strony dochodów zupełnie zmieniać, szczegółowe sprawozdanie oczywiście przygotuje na piśmie do końca tygodnia. W kontekście tej mojej krótkiej wypowiedzi, chciałabym zapytać czy sprawozdania ze szkoleń, które były mi obiecane na sesjach w marcu czy w kwietniu w którym uczestniczyli Pan Przewodniczący i Pan Vice, nie to chyba było w październiku, czy takie sprawozdania otrzymamy.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Nic takiego nie deklarowałem, ale jeżeli trzeba to zrobię oczywiście.
-    Pan P. Bekas -, mam taką prośbę, nie ma Burmistrza, jest Z-ca, po prostu wiem że od 4 lat od wybudowania sali przy Szkole Podstawowej Nr 1, tam wydaje się że konieczne byłoby zorganizowanie przeglądu, takiego pogwarancyjnego czy w trakcie gwarancji, bo jest ileś uwag, coś się dzieje tam, szczególnie zaplecze socjalne. Trzeba by cos takiego zorganizować, wykonawców zaprosić i po prostu w ramach naprawy usterek i niedociągnięć, żeby to miasto nie ponosiło później kosztów. Chodzi o SP Nr 2.
-    Pan W.Ewicz - Z-ca Burmistrza -w tym momencie urząd zlecił stworzenie dokumentacji wszystkich obiektów tych, które nie mają takiej dokumentacji technicznej i akurat jest to dobry moment żeby to zrobić. Tym bardziej, że akurat na pierwszy ogień idą budynki szkolne i przedszkoli, tak że to się stanie przypuszczałbym w najbliższych tygodniach.
-    Pan P. Bekas - Tzn. to musiałby być przegląd pogwarancyjny, zgodnie z umową która tam była.
-    Pani  H.Rapalska  - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja bym w takim razie bardzo prosiła, że jeśli to jest sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 bo rozumiem, że to o tą salę chodzi, to żeby zwrócić uwagę na problem wentylacji w tej sali, głośności i wentylacji jeśli taki przegląd byłby robiony .
-    Radny Balbierz - Ja miałbym tutaj do Pana Przewodniczącego inwestycji i majątku, abyśmy przeprowadzili jeszcze przed przetargami kontrole inwestycji robione na 2004rok. Żebyśmy zrobili kontrole, które inwestycje mają być zrobione na 2004r w budynkach tych które podlegają  do urzędu miasta. W budynkach komunalnych.
-    Pani  U.Rudzińska - ja w zasadzie chciałam przekazać informacje dla wszystkich Państwa Radnych, że za wiedzą Pana Przewodniczącego, przygotowuję spotkanie w sprawie szpitala, mają być trzy strony, czyli ze strony właściciela, dzierżawcy i przedstawiciela NFZ i to spotkanie planujemy gdzieś w połowie marca.. Myślę, że to będzie około 15, albo przed albo po. Jest propozycja ze strony Pana Prezesa, że być może w sobotę może być, jeśli chcemy takie spotkanie w sobotę. Propozycja jest taka, żeby zrobić to w Szpitalu, mają salę konferencyjną mniejszą, większą w zależności od tego jaka będzie frekwencja, tam będzie można zorganizować.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -  Jaki będzie temat tego spotkania.
-    Pani Rudzińska  - sytuacja obecna, jakie perspektywy i jakie widzą szanse na dalsze działanie. My jesteśmy tutaj jakby organizatorami jako komisja zdrowia, natomiast będzie właściciel czyli Starosta, będzie prezes czyli dzierżawca i płatnik czyli  przedstawiciel NFZ. O terminie będziemy informować.
-    Pani Jankowska - ponieważ sprawa Szpitala została dotknięta, chciałam zapytać do Pana Burmistrza właściwie, czy już został sporządzony, a jeśli nie to do kiedy będzie, wykaz podatników z przedsiębiorcami, którzy mają umorzony podatek powyżej kwoty 100 zł, tj. zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zawsze trzeba wywiesić na tablicy w siedzibie urzędu.
-    Pan Ewicz-, porozumiem się z Panią Skarbik, ja nie wiem, nie jestem w stanie teraz na to odpowiedzieć.
-    Pani Jankowska - zgłaszamy wniosek ( wniosek odczytano, stanowi on załącznik do protokołu) w sprawie rozwiązania komisji statutowo-prawnej.
Przewodniczący Rady M. Thiel  wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków zamknął posiedzenie Rady Miasta.
 
 
Lista wiadomości