Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 41 z dnia 08.08.2006r

Protokół nr 41/06/IV
z sesji Rady Miasta
w dniu 08.08.2006 r.
 
 
Godz. rozpoczęcia sesji: 16.00
Godzina zakończenia sesji: 21.30
 
 
I.    Otwarcie sesji
- Przewodniczący RM.  M.Thiel - powitał zebranych na Sali, stwierdził quorum radnych na Sali i oświadczył, że Rada jest władna do podejmowania uchwał.
II.  Przyjęcie porządku obrad
- Przewodniczący RM. M.Thiel - poinformował, że w zaproszeniu dla radnych omyłkowo nie został zamieszczony punkt "Wolne głosy". W zaproszeniach dla gości i mieszkańców punkt ten został wprowadzony.  Stwierdził, że wobec braku uwag do porządku obrad, porządek obrad został przez Radę  przyjęty.
III. Przyjęcie protokołów
- Przewodniczący RM. M.Thiel poinformował, że w odniesieniu do protokołów z sesji z dn.  06.06.06 i 21.06.06  nie wpłynęły żadne uwagi.
W głosowaniu:
- protokół z dnia 06.06.06  ( 12 za - jednogłośnie) został przyjęty.
- protokół z dnia 21.06.06 ( 11 za, 1 wstrzymujący) został przyjęty.
 
IV. Służba zdrowia
- Przewodniczący RM. M.Thiel - proszę o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Zdrowia p. Rudzińską.
- Radna  U.Rudzińska - chciałabym przedstawić nasze działania za pierwsze półrocze br. Pracowaliśmy zgodnie z planem pracy przyjętym na początku roku przez komisję. Ilość spotkań w tym roku, było ich 7. Komisja rozpatrywała wnioski do budżetu dotyczące dotacji na zadania celowe, zajmowała się też ustaleniem zakresu i stopniem realizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców, ( badania okulistyczne jaskry u młodzieży - w wyniku tych badań około 10 % młodzieży kwalifikuje się do dalszych badań w tym zakresie; zdjęcia RTG klatki piersiowej mężczyzn od 40 roku życia - wykonano 100 % przewidzianych na ten cel badań i zapotrzebowanie jest nadal; USG tarczycy pań od 35 roku życia - wykonanie sięga prawie 100 %.). zwróciliśmy się również do dyrektorów szkół o przybliżenie problemu wad postawy z ewentualnym zapytaniem o zapotrzebowanie na prowadzenie zajęć korekcyjnych w tym zakresie. Pytanie takie skierowano także do lekarzy rodzinnych. Otrzymaliśmy odpowiedź ze szkół, w szkole nr 1 korzysta sporo dzieci 97, prowadzona jest 1 godzina zajęć tygodniowo, zapotrzebowanie jest dodatkowo na 1 godzinę. Będziemy raz jeszcze spotykać się w tej sprawie z panią dyrektor i ocenimy na ile możemy pomóc. W szkole nr 2, p. dyrektor po rozmowie z rodzicami przekazała informację, że rodzice postulują by takie zajęcia nie prowadził przeszkolony nauczyciel a  specjalista. Również  rozpatrzymy ten wniosek ale dopiero po uzyskaniu bliższych danych co do zapotrzebowania na takie zajęcia. W gimnazjach nie ma prowadzonych takich zajęć. Odbyliśmy spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie asortymentu w sklepikach i stołówkach szkolnych. Chodziło nam o takie mało zdrowe produkty jak coca cola, chipsy i inne. Chcielibyśmy propagować sprzedaż zdrowej żywności. Myślę, że doszliśmy do porozumienia i stopniowo będą te produkty eliminowane i zostanie wprowadzana zdrowa żywność, kanapki, owoce itd.
Komisja zapoznała się również z pismem prezesa szpitala odnośnie zakupu  wyposażenia dla szpitala. Z budżetu zdrowia przeznaczyliśmy 14 tys. za zakup takiego sprzętu. Podsumowując kwestie finansowe, ponieważ nie zgłosiło się tyle ile przypuszczaliśmy na zadania  w ramach ustawy o wolontariacie i chcielibyśmy dokonać przesunięć i wolne środki przeznaczyć  na badania profilaktyczne. Ponieważ są zaproszeni goście, jest p. Prezes szpitala, chciałam od razu zapytać o sprawę kontraktu szpitala na następny rok.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - raz jeszcze witam panią prezes szpitala Izabelę Grzybowską  i proszę o zabranie głosu.
- Prezes. Izabela Grzybowska - Prezes Szpitala w Puszczykowie - dziękujemy za zaproszenie na sesję.  Zostałam powołana na stanowisko Prezesa szpitala w marcu br. Skończyłam Akademię Ekonomiczną. Jestem mieszkanką Poznania. Jeżeli chodzi o kontrakt jest to kontrakt trzyletni. Jest on jednak często anektowany i później okazuje się, że jest on wyższy.
- radna U.Rudzińska - czy z chwila objęcia przez panią prezesury czy cos się zmieniło w sprawach organizacyjnych w szpitalu, czy wszystko idzie takim torem jak do tej pory? Chodzi mi o funkcjonowanie szpitala i jednostek pomocniczych.
- Prezes I. Grzybowska - nie zmieniło się nic, wszystko jest jak do tej pory. Jeżeli chodzi o sytuacje szpitala, ważnym jest, że szpital prowadzi również dla Puszczykowa programy profilaktyczne w tym rtg klatki piersiowej i usg tarczycy. Zainteresowanie tymi badaniami było tak duże, że zawarta z miastem umowa była aneksowana. Szpital prowadzi także badania  profilaktyczne chorób przewodu pokarmowego i jajnika oraz choroby tarczycy. Szpital  wygrał konkurs na takie badania ogłoszony przez Powiat Poznański. Obejmuje on 17 gmin Powiatu w tym Puszczykowo. Zachęcam do skorzystania z tego programu. Szpital wygrał także program ogłoszony przez NFOZ na program wykrywania raka szyjki macicy. Jest on prowadzony od czerwca do końca br. Są to badania ginekologiczne. )8.06.br szpital poszerzył nazwę i nosi teraz imię Tytusa Stefana Dąbrowskiego. Pan Profesor jest pochowany na cmentarzu Puszczykowskim. Odsłonięcie tablicy odbędzie się we wrześniu. Chciałabym Państwu podziękować za przekazane w ubiegłym roku środki na rzecz szpitala. Kupiono za nie klimatyzatory. Za środki które przeznaczyliście państwo w roku bieżącym chcemy kupić  narzędzie dla oddziału neurochirurgów. Potrzeby szpitala są tak duże, że każde dofinansowanie naprawdę nam pomaga. Chcemy stale poprawiać wizerunek naszego szpitala, chcemy oferować najwyższą jakość naszej usługi na żecz naszych pacjentów.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - odnośnie wyników badań, czy macie Państwo informację co do ilości wyników pozytywnych tych badań?
- Prezes I.Grzybowska - jeżeli chodzi o usg tarczycy, nieprawidłowych wyników było 60 na 200 badanych, jeżeli chodzi o rtg klatki piersiowej 66 na 150 badanych .
W tym miejscu na sale obrad stawiła się radna Iwona Jankowska.
Pojawiła się także informacja w gazetach na temat licytacji szpitala w dniu 04.09.br. jako NZOZ złożyliśmy skargę do Sądu Rejonowego ponieważ wcześniej złożyliśmy dokumenty by komornik raz jeszcze oszacował wartość majątku ponieważ wartość była z roku 2004 i ta sytuacja się zmieniła.  Tej licytacji tego dnia nie będzie..
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  czym grozi taka licytacja dla NZOZ-u?
- Prezes I.Grzybowska - jesteśmy największym wierzycielem szpitala, skupujemy wierzytelności, poczekajmy i zobaczymy. Jeśli cokolwiek się stanie to my ten majątek przejmiemy. My to znaczy  Spółka.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - czy jest możliwość uzyskania od państwa  jakie jest jeszcze zadłużenie szpitala na dzień dzisiejszy? Czy zadłużenie szpitala maleje?
- Prezes I.Grzybowska - nie podam aktualnych danych. Takie informacje można uzyskać  od pani likwidator lub w Starostwie. Starostwo nie chce dopuścić do likwidacji. Zadłużenie sukcesywnie maleje.
- Radna U.Rudzińska - mam pytanie mniej związane z mieszkańcami a odnośnie dobrej współpracy z podstawową opieka zdrowotną. Czy wzorem poprzednich lat przewidywane są spotkania z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, które ułatwiają współpracę lekarzy rodzinnych ze szpitalem?
- Dyrektor szpitala S.Trąpczyński - takie spotkania będą. Zmiany w Zarządzie szpitala nic w tym zakresie nie zmieniły. Z frekwencja na tych  spotkaniach było różnie, ale planujemy takie spotkanie w drugiej połowie września jak minie okres wakacyjny.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - nie ma dnia by w mediach nie mówiono o braku anestezjologów w szpitalach. Jak wygląda sytuacja kadrowa w naszym szpitalu?
- Dyrektor szpitala S.Trąpczyński -  dzięki prowadzonej przyjaznej polityki w stosunku do pracowników szpitala nie mamy takich kłopotów. Mamy 5 anestozjologów na etacie + 2 konsultantów. Jest to zespół wystarczający. Mamy kłopoty kadrowe z okulistami, ale próbujemy to rozwiązać.
- Radny P.Bekas - czy przy tym kontrakcie szpital generuje straty, czy jest jakieś zagrożenie na dzień dzisiejszy? Jak wygląda sprawa oddziału ratunkowego, który miał powstać, czy coś drgnęło w tej sprawie oraz jaka jest sytuacja kadrowa jeżeli chodzi o pielęgniarki?
-  Prezes I.. Grzybowska - jeżeli chodzi o sprawę finansów szpitala to kontrakt wystarcza na utrzymanie bieżące szpitala. Jeżeli byśmy chcieli robić remonty kapitalne w szpitalu nie mamy na to środków. Na ten moment  szpital nie przynosi strat.
- Dyrektor S.Trąpczyński - rozmowy o ratownictwie trwają od 2004 roku. Mamy wpis do rejestru Wojewody, mamy pozwolenie Ministerstwa na umiejscowienie w naszej placówce oddziału ratownictwa medycznego. Nie mamy jednej rzeczy, pieniędzy. Jutro wybieramy się w tej sprawie do Pana Starosty, mamy przygotowany plan z wyceną finansową tego remontu. Jeśli radni Powiatu Poznańskiego zaakceptują ten wydatek to myślę, że w okresie pół roku taki oddział musiałby powstać.  Jest to remont całej izby przyjęć Są to koszty dość znaczne, ale jest to tak pomyślane by powstał nowoczesny oddział ratownictwa + izba przyjęć pacjentów do szpitala. Spieszymy się bo mamy świadomość, że mogą zmienić się przepisy. Jeżeli chodzi o pielęgniarki w tej chwili nie ma przerostu zatrudnienia ale tez nie ma braków kadrowych. Spłacamy ustawę 203. Dodatkowym argumentem dla  pracujących u nas pielęgniarek jest możliwość zamieszkania w hotelu. Jest to dodatkowa oferta.
W tym miejscu na salę obrad stawiła się radna Hanna Rapalska Kaczmarek.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - odnośnie finansów, chciałbym państwa poinformować, że  od dwóch lat szpital w obecnej konstrukcji prawnej nie zalega z podatkami. Na dzień dzisiejszy jest to zaległość 1,75 zł, wynika to z niepłacenia  25 gr. Przy kolejnych ratach podatku. Kwota podatku jest niebagatelna i należy to podkreślić, bo w skali roku jest to  160 tys. zl.  Chciałbym tez wyrazić podziękowanie  Zarządowi szpitala, że te należności są regulowane systematycznie.
- Radny J. Szafakiewicz - czy prawdą jest, że będą likwidacje oddziałów w szpitalu?
- Dyrektor S.Trąpczyński - absolutnie nie. Myślimy o poszerzeniu naszej oferty. Może się tak zdarzyć tylko wówczas jeżeli nie otrzymamy na określone usługi kontraktu z NFOZ. W chwili obecnej współpraca z NFOZ jest naprawdę dobra.
- Radna M.Chojnacka -  czy jest szansa zmniejszenia terminów wizyt do specjalisty w przychodniach? Okres oczekiwania się wydłuża.
- Dyrektor S.Trąpczyński - mamy tą świadomość, że okres oczekiwania do niektórych specjalistów się wydłuża a w niektórych przypadkach limity są już wyczerpane jak np. do okulisty. Nie otrzymaliśmy jednak zwiększenia kontraktu na ten cel. Podobna sytuacja jest na ortopedii. Jeśli będą środki na pewno ich nie oddamy i zostaną one wykorzystane. O takie środki występujemy. Pytania te powinny byś skierowane do poradni Medikor, ale znając tą sytuacje pozwoliłem sobie państwu udzielić informacji.
- Radna U.Rudzińska - myślę, że często te wydłużające kolejki spowodowane  są m.innymi tym, że gro pacjentów zgłasza się do specjalistów o przepisanie leków. Jest to niedopuszczalne. Napędzanie ilości porad powoduje obniżanie ceny jednostkowej za badanie. Czy rysuje się tendencja by porada była długa, wyczerpująca i dawała wskazówki dla lekarza rodzinnego na pół roku.
-  Dyrektor S.Trąpczyński  - takie pytanie należałoby skierować do decydentów z NFOZ, ale jest to trafne pytanie.
- Burmistrz miasta J.Napierała  - często zapytywani jesteśmy o toczące się procesy. Czy jako szpital jesteście państwo strona w tych procesach, a jeżeli nie to kogo należy pytać o szczegóły. Zapytywano mnie o kolejny proces dot. 1.600 tys zł i nie mogłem odpowiedzieć. Do kogo kierować pytania do Starosty czy do likwidatora?
- Prezes I.Grzybowska - można do Starosty lub do pani likwidator.
Nie zgłoszono więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Rady M.Thiel podziękował za przybycie i udzielone informacje Pani Prezes i Dyrektorowi  szpitala oraz  Przewodniczącej Komisji Zdrowia p. Rudzińskiej za informacje dot. pracy komisji zdrowia.
 
V. Sport i Rekreacja
- Przewodniczący Rady M.Thiel prosi o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta p. Janusza Szafarkiewicza.
- Radny J.Szafarkiewicz - przedstawię krótkie informacje dot. życia sportowego w mieście, a nastepnie poproszę o  zabranie głosu zaproszonych przedstawicieli organizacji sportowych działających na naszym terenie. Jest to informacja Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji za okres od stycznia do lipca br.  Podczas mojej wypowiedzi  przedstawiony będzie Państwu film z ostatnich Mistrzostw Puszczykowa w Narciarstwie w Karpaczu.W roku  bieżącym, podobnie jak w latach ubiegłych oferta zajęć sportowo-rekreacyjnych proponowana naszym mieszkańcom jest bardzo bogata. Dlatego w dużym skrócie pozwolę sobie przedstawić działania w tym zakresie oraz organizacje, które tą działalnością się zajmują.  Osobą odpowiedzialną za działalność sportową jest z ramienia Urzędu Miasta - animator sportu w mieście p. Zbigniew Gorzelany. Niestety z powodu wyjazdu na urlop nie może uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Zwróciłem się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta o zaproszenie do udziału w sesji, przedstawicieli organizacji sportowych działających na naszym terenie.
 - p. Lechosława Janaszka  - Prezesa Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego
- p. Małgorzatę Kowalkiewicz - Prezes Klubu Piłkarskiego LAS
- p. Rafała Łukawskiego - Prezesa Towarzystwa Animatorów Rekreacji i Sportu
- p. Huberta Kulikowskiego - Klub Jeździecki NIWKA
- p. Jarosława Jagaciaka - Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego JUVENIA
Zaznaczyć należy, że na terenie naszego miasta jest szeroko rozwinięta aktywność sportowa szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzony jest kalendarz imprez miejskich  w tym istniejących lig ( siatkowa, koszykowa, piłki nożnej). Na początku roku szkolnego w każdej z puszczykowskich szkół przeprowadzono wśród uczniów ankiety badające ich preferencje w zakresie uczestnictwa w poszczególnych zajęciach sportowych. Na podstawie wyników tych ankiet z udziałem dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego opracowany został plan sportowych zajęć pozalekcyjnych. W szkołach podstawowych pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane są fakultatywnie w formie czwartej godziny lekcyjnej i finansowane są z budżetu miasta. Dodatkowo prowadzone są zajęcia - gry i zabawy z elementami gier zespołowych. W imprezach w ramach miejskiego kalendarza sportowego uczniowie szkół podstawowych startowali w indywidualnych i  sztafetowych biegach przełajowych, czwórboju lekkoatletycznym, piłce siatkowej i  koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce nożnej chłopców, w szachach i badmintonie dziewcząt i chłopców. Gimnazjaliści rywalizowali w indywidualnych mistrzostwach w lekkiej atletyce, sztafetowych i indywidualnych mistrzostwach w biegach przełajowych, w piłce koszykowej i siatkowej dziewcząt i chłopców. W okresie letnim dla dzieci i młodzieży organizowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne, w których każdy chętny może uczestniczyć nieodpłatnie.
Dla dorosłych mieszkańców naszego miasta bogatą ofertę sportową przedstawia Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, które organizuje mi.innymi Grand Prix w tenisie ziemnym, mistrzostwa Puszczykowa w wind surfingu, mistrzostwa Puszczykowa w narciarstwie, zawody puszczykowskiej ligi piłki siatkowej ( w ramach tej ligi przez 7 miesięcy rywalizowało miedzy sobą 8 zespołów), zajęcia z piłki siatkowej, koszykowej i aerobiku. PTS posiada dwie sekcje zarejestrowane w Polskim Związku Golfa i Polskim Związku Badmintona. Zawodnicy sekcji golfa zajęli 3 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski, a jeden z członków zdobył amatorskie Mistrzostwo Świata. Badmintoniści zdobyli 3 miejsce w grze podwójnej na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, jeden z zawodników jest wielokrotnym Mistrzem Polski, zajął również 5 miejsce w Mistrzostwach Europy.  Ważnym aspektem działalności sportowej w naszym mieście jest praca Klubu Piłkarskiego LAS Puszczykowo. W klubie działalność prowadzi 5 drużyn piłkarskich, które zrzeszają zarówno dzieci, młodzież oraz seniorów chcących grać w piłkę nożną. Wspomnieć należy również, że na terenie miasta prężnie działa kilka drużyn piłkarskich niezrzeszonych w żadnym klubie, a organizujących we własnym zakresie rozgrywki i turnieje. Miasto wspomaga te drużyny poprzez zakup sprzętu i okolicznościowych pucharów.  Prężnie działa na naszym terenie  również Towarzystwo Animatorów Rekreacji i Sportu, a w szczególności działające tam sekcje tenisa stołowego i kolarstwa górskiego. Przy Ośrodku Kultury powstała sekcja brydża sportowego. W życie sportowe naszego miasta wpisuje się też Puszczykowskie Koło Wędkarzy, zrzeszające około 350 amatorów tego sportu.
O tym jak bardzo zróżnicowana i bogata jest działalność sportowa w mieście świadczą przede wszystkim osiągnięcia sportowe naszych mieszkańców  i tak m.innymi : III miejsce naszego mieszkańca w Mistrzostwach Polski w wyścigach samochodowych, II miejsce w Mistrzostwach Świata w karate weteranów z Centrum Sztuk walki,  Mistrzostwo Polski Juniorów w trójskoku i udział zawodnika Juveni w sztafecie 4 x 100 w Mistrzostwach Świata Juniorów. Trudno byłoby mi wymienić wszystkie osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej.  Wszyscy mieszkańcy naszego miasta, którzy osiągnęli znaczące sukcesy sportowe są nagradzani medalami okolicznościowymi przez władze miasta corocznie podczas Dni Puszczykowa.
O dużym zainteresowaniu sportem naszych mieszkańców świadczy również fakt, że inwestorzy nie boją się, a wręcz inwestują w obiekty sportowe na naszym terenie. Należy tu wspomnieć chociażby halę tenisową ENGII gdzie w tym roku rozgrywano zawody w ramach Pucharu Davisa, czy nowo powstały obiekt  rekreacyjny z basenem SPALARNIA. Dzięki temu obiektowi istnieje możliwość zorganizowania przez szkoły dla dzieci młodszych nauki pływania.  Sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych pracują w większości do godzin późno nocnych. W pełni wykorzystywane są boiska na terenie MOSiR-u, przy szkole podstawowej nr 1 i na Niwce. Sytuację tą poprawi zapewne budowa zaplanowanej hali widowiskowo-sportowej przy szkole podstawowej nr 2 oraz powstające boisko sportowe na Starym Puszczykowie. Na korcie tenisowym przy szkole podstawowej nr 2 bardzo prężnie działa, finansowana z budżetu miasta, prowadzona przez licencjonowanego instruktora - Letnia Akademia Tenisa Ziemnego. Zajęcia prowadzone w ramach tej Akademii skierowane są do dzieci i młodzieży. Korzysta z nich bardzo liczna grupa naszych młodych mieszkańców, bowiem nie ma konieczności posiadania własnego sprzętu i zajęcia są całkowicie bezpłatne.
W ramach zadań realizowanych w sferze sportu przez organizacje pozarządowe ogłoszono 12 zadań konkursowych. W ramach promocji sportu, w okresie wakacji od kilku już lat miasto jest organizatorem obozu sportowego dla dzieci i młodzieży w Sierakowie.
W dalszym ciągu opracowywana jest koncepcja zagospodarowania terenów sportowych na terenie MOSiR-u, powstają ścieżki rowerowe. W ramach Echa Puszczykowa wydawana jest gazetka sportowa - Puszczykowski Przegląd Sportowy, dzięki której mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z działalnością i ofertą sportową w naszym mieście. Proszę o zabranie głosu p. M. Kowalkiewicz - Prezes Klubu LAS Puszczykowo.
- p. M.Kowalkiewicz - jestem prezesem Klubu  Las Puszczykowo, który zrzesza 5 zespołów, 120 zawodników. Finansowani  jesteśmy, za co dziękujemy  z budżetu miasta. Wszystkie rozliczenia dokonywane są na bieżąco. Stawiamy nacisk na nabór młodzieży, która chętnie gra w piłkę nożną. Proszę o ewentualne pytania.
- p. R. Łukawski - działam na terenie Puszczykowa od 1999 roku, a od 2000 roku działa  Towarzystwo Animatorów Sportu i Rekreacji. Jesteśmy Towarzystwem trzy sekcyjnym, sekcja kolarstwa górskiego, tenisa  stołowego i psich zaprzęgów, która zawiązała się w tym roku. Jesteśmy zgłoszeni  do Polskich Związków Sportowych.   Działalność naszych sekcji jest wspierana przez gminę. Bardzo szeroko rozwija się kolarstwo górskie.  Mamy cztery grupy od dzieci najmłodszych do osób starszych. Staramy się  realizować nasze zajęcia jako rekreację ruchową. Młodzież bardziej aktywna angażuje się w turnieje i rozgrywki sportowe różnego szczebla.  Organizujemy obozy szkoleniowe, szkolne mistrzostwa w kolarstwie górskim, startujemy w mistrzostwach Polski. W chwili obecnej zrzeszamy młodzież z Puszczykowa.  Od września ponownie rozpoczniemy rozgrywki w tenisa stołowego.
- Burmistrz miasta J.Napierała - należałoby uzupełnić ta informację odnośnie Mistrzostw Puszczykowa w Kolarstwie Górskim. Startuje kilkudziesięciu zawodników dzięki aktywności p. Łukawskiego i p. Wichłacza z Wilspinu. Jest wśród nich duża liczba mieszkańców Puszczykowa.
Nie zgłoszono  więcej zapytań.
Przewodniczący rady M.Thiel podziękował wszystkim za przygotowanie i przekazanie Radzie informacji.
 
 
W tym miejscu zarządzono 5 minut przerwy.
Po przerwie:
 
VI. Podjęcie uchwał
 
1)    projekt uchwały nr 230/06/IV  w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 177/4 położonej w Puszczykowie  przy ul. Sobieskiego.
- Przewodniczący Rady M. Thiel - proszę o zabranie głosu p. Stempniak, a następnie projektantów planu 
- p. Alina Stempniak - architekt UM - projekt planu obejmuje obszar położony na Starym  Puszczykowie pomiędzy ulicą Sobieskiego,  a granicą WPN i terenami sąsiednimi od południowej i północnej strony. Teren ten jest niezabudowany, niezagospodarowany. W starym planie z 89 roku był to teren  przeznaczony pod uprawy rolne w części przy ul. Sobieskiego pod zabudowę mieszkaniową, w późniejszym planie w 94 roku zmieniono przeznaczenie  na usługi sportu w całości i użytkowany był przez jakiś czas pod stadninę koni. W obecnym planie proponuje się zagospodarowanie tego terenu pod zabudowę mieszkaniową na dużych działkach o pow. od 2-3 tys. metrów z zastosowaniem przepisu dotyczącego minimalnej  odległości od terenów WPN - 30 metrów. Wyznaczono także niezależną obsługę komunikacyjną. Do planu przystąpiono na podstawie uchwały Rady przyjętej przez Radę  w lutym ubiegłego roku. Zachowano wszelką procedurę planistyczną, uzyskano wszelkie niezbędne opinie w tym komisji urbanistyczno architektonicznej i komisji urbanistyki i architektury RM . Po okresie wyłożenia planu wpłynęły 3 uwagi, zostały załączone do projektu uchwały. Jedna z tych uwag została uwzględniona, dotycząca drogi.  Sposób rozpatrzenia uwag został również doręczony do projektu uchwały.
Teren objęty planem przedstawiono na zdjęciu lotniczym.
- p. A. Czaban - projektant planu  omówiła zapisy projektu planu, przedstawiając m.innymi makietę planu przedstawiającą rzeźbę terenu i proponowaną na nim zabudowę oraz rysunek planu.
- Radna  H.Rapalska Kaczmarek - Komisja Ładu przestrzennego i Architektury pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - Komisja Statutowa również nie wniosła uwag do projektu uchwały.
- Radna I. Jankowska -  na obszarze KP przeznaczonym na parkingi, ile pojazdów się tam zmieści.
- p. F. Koczorowski - projektant - odliczając miejsce na dojazdy i drogi około 150 miejsc.
- Radny K.Jopek - należy zwrócić uwagę, że miejsca parkingowe są tam również wzdłuż Sali tenisowej.
- Radny P.Bekas -  dobrze, że są dojścia piesze do lasu, że nie odcinamy mieszkańcom tej drogi. Przy zjeździe na ul. Sobieskiego stoi dąb, czy nie należy inaczej rozwiązać zjazdu na ulicę Sobieskiego.
- Burmistrz Miasta J.Napierała  - dąb stoi powyżej planowanego zjazdu. Ulica Sobieskiego będzie w tym miejscu profilowana. Rozwiąże to projekt drogowy.
- Radna U. Rudzińska - czy będziemy jako miasto wykupywać tam drogi, jeżeli tak, to czy przed podjęciem tej uchwały możemy negocjować cenę za 1 m kw.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - miasto z tytułu podziału pozyskuje tzw. rentę planistyczną. W planie nie można zapisać ceny wykupu za 1 m kw.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - wobec braku dalszych pytań, dziękuję projektantom za udział w sesji i przedstawienie projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania.
W głosowaniu ( 14 za- jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
2)    projekt uchwały nr 231/06/IV w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Puszczykowa za pierwsze półrocze roku budżetowego.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o przedstawienie projektu uchwały Skarbnika Miasta p. Szmytkowskiego.
- Skarbnik Miasta P.Szmytkowski - ustawa o samorządzie  gminnym i finansach publicznych nakłada na Radę obowiązek przyjęcia uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa projekt takiej uchwały. Taka informacja do dnia 31.08. musi być przedstawiona radzie i RIO. Na komisjach wnosiliście Państwo o zawarcie w informacji  stanu zaawansowania realizacji inwestycji i to zostało w tym projekcie uwzględnione.
- Radny J.Szafarkiewicz - komisja budżetu i finansów pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - Komisja Statutowo Prawna nie miała uwag do projektu.
Nie zgłoszono więcej pytań i uwag.
W głosowaniu ( 13 za, 1 wstrzymujący) uchwała została przyjęta.
 
 
3)    projekt uchwały nr 232/06/IV w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Puszczykowa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę pana Skarbnika o przedstawienie projektu uchwały.
- Skarbnik Miasta p. P. Szmytkowski -  w związku z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych w tym zakresie, konieczne jest podjęcie uchwały upoważniającej Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków w innych bankach.
- Radny J.Szafarkiewicz - Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt. Uchwały.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - Komisja Statutowo-Prawna również pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
- Radny K.Jopek - czy może pan przybliżyć nam o jakich bankach mówimy w uchwale jako o bankach niskiego ryzyka.
- Skarbnik P.Szmytkowski - jest to zapis wynikający z ustawy. W tej chwili jest mi trudno określić wszystkie   banki które do tej grupy należą. Przeprowadzamy jednak taką analizę przed lokowaniem środków finansowych w danym banku.
Nie zgłoszono więcej uwag i zapytań.
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
4)    projekt uchwały nr 233/06/IV w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta Puszczykowa środków finansowych na współfinansowanie w 2006 roku zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
- Przewodniczący Rady M.Thiel -  proszę o zabranie głosu p. K.Nowak
- p. K.Nowak  -  projekt ten jest realizowany w ramach działania 4.3.4. - wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne. Urząd Miasta wystapił o takie  środki by objąć tym programem szkołę podstawową nr 1 i gimnazjum nr 1. Szkoły te posiadają dobrze rozwinięte pracownie informatyczne a zakup dodatkowego sprzętu pozwoli na bardzie efektywne wykorzystywanie sprzętu komputerowego w celach dydaktycznych. Na dzień dzisiejszy komputery są wykorzystywane tylko na zajęciach z informatyki, skorzystanie z tego programu pozwoli na korzystanie z nich także na innych zajęciach.  O środki może ubiegać się 220 gmin z czego dostanie środki 20 gmin. Całość inwestycji wynosi 126.441,79 zł brutto. Projekt otrzymuje dofinansowanie w wysokości 75 %  netto. Po stronie gminy jest pokrycie kosztów tych 25 % + VAT. W przyszłości do tego systemu może zostać dołączona biblioteka miejska i inne jednostki organizacyjne.
- Radny K.Jopek - komisja edukacji pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
- Radny J.Szafarkiewicz - komisja budżetu i finansów - opiniuje pozytywnie.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - komisja statutowo-prawna również pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - dopiero około 20 lipca dowiedzieliśmy się, że urząd marszałkowski ogłosił konkurs na taki projekt. Termin składania wniosków upływał 1.08.br. Jaki będzie efekt naszych działań  to się dopiero okaże.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
 
 
5)    projekt uchwały nr 234/06/IV w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę p. mecenas Szawelską o przedstawienie projektu uchwały.
Radca prawny A.Szawelska - omówiła podstawy prawne podjęcia uchwały, podkreślając, że jest to akt prawa miejscowego. Odczytała zapisy ustawy w tym zakresie.
- Radca prawny A.Szawelska -  ". Punkt 7 ust.  3 ustawy, budził na komisji pewne kontrowersje ponieważ w  Puszczykowie nie było nie ma i najprawdopodobniej  nie będzie takich lokali przekraczających 80 m kw. w związku z czym nie znalazła się w uchwale  taka regulacja. Nie wiemy, czy nadzór Wojewody mimo, że takich lokali nie mamy, nie będzie stał na stanowisku, że taki zapis regulujący te sprawy powinien się jednak w uchwale znaleźć. Naszym zdaniem zbędne jest wydawania przepisów pustych. W pozostałym zakresie ustawa spełnia wymogi nałożone ustawą.  Komisja inwestycji i majątku komunalnego wniosła poprawkę do projektu w § 7 ust. 2 odnośnie wymieniania nazwy komisji. Uważam, że jest to słuszna uwaga i proponuję wprowadzenie zamiast nazwy komisji  wpisać " właściwej komisji Rady Miasta".
- Radny A.Balcerek - komisja inwestycji prosiła jeszcze o wyjaśnienie czy jednym z kryteriów może być czas oczekiwania na mieszkanie. W pozostałym zakresie komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
- Radca prawny A.Szawelska -  należałoby się zastanawiać czy takie kryterium wprowadzać.  Gdyby to miało być kryterium niezależne, dodatkowe  poza kryteriami zapisanymi , to znaczyłoby, że będą  brani również pod uwagę tacy wnioskodawcy, którzy mają dobre warunki mieszkaniowe, a ich kryterium byłby czas oczekiwania na mieszkanie. Mógłby ktoś złożyć wniosek kto ma bardzo dobre warunki mieszkaniowe i czekać np. 30 lat, ale wniosek ten musiałby być brany pod uwagę. 
- Radna M.Ornoch Tabędzka -  czy określono kryteria "trudnej sytuacji mieszkaniowej" co to znaczy trudna sytuacja mieszkaniowa.
- Radca prawny A.Szawelska - są określone " trudne warunki mieszkaniowe". Uważa się to za sytuację tj. § 4 w której na osobę zamieszkującą w lokalu przypada mniej niż 5 m kw. ogólnej powierzchni pokoi +  zamieszkującą w lokalu  nie  spełniającym wymogów pomieszczeń  przeznaczonych na pobyt ludzi.
- Radny J.Szafarkiewicz - czy nie rozsądniej byłoby zawrzeć zapis w uchwale dot. tych 80 m kw. skoro brak tego zapisu może skutkować uchyleniem uchwały przez Wojewodę.
- Radca prawny A.Szawelska - jeżeli jest taka wola rady to ten zapis możemy wprowadzić jako odrębny paragraf. Proponuję przesunąć podjęcie tej uchwały na później, a ja przygotuję w międzyczasie propozycję takiego zapisu w uchwale.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - sprawy mieszkaniowe są bardzo trudne, oczekiwania ludzi, którzy chcą uzyskać lokal od urzędu są bardzo duże.  Może należałoby uściślić  bardzo precyzyjnie w uchwale  zapis dot. "trudnych warunków", może część osób by w ten sposób wiedziała, że nie ma warunków by o takie mieszkanie się ubiegać. Jest to moja sugestia.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - byłoby to powielanie ustawy, a to nie powinno mieć miejsca.
- Radca prawny A.Szawelska - § 4 to określa, czy miałoby to być coś dodatkowego. Czy może pani określić bardziej szczegółowo o co chodzi.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - rozważaliśmy możliwości wyspecyfikowania w ramach tych pojęć określonych kryteriów, ale uważamy, że jest to niemożliwe i dlatego uważamy, że określona komisja Rady Miasta  będzie opiniowała określone wnioski.
- Radca Prawny A. Szawelska - uważam, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek kryterium, które mogłoby precyzyjnie określić  trudną sytuację życiowa i materialną.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - czy p. radny Szafarkiewicz podtrzymuje swój wniosek żeby określić w uchwale zapisy dot. lokali 80 m.
- Radny J.Szafarkiewicz - uważam, że jeżeli to niczemu nie szkodzi, a brak tego zapisu może skutkować uchyleniem uchwały należałoby go wprowadzić.
-  Przewodniczący Rady M.Thiel - ponieważ nie ma sprzeciwu do wniosku, proponuję odłożyć przyjęcie tej uchwały na koniec, po sprecyzowaniu przez p. mecenas  określonego zapisu.
- Radny W.Hetman - były wątpliwości jeżeli chodzi o ust. 2 par. 3  - czy nie można w tym ustępie zapisać to w sposób " posiadają trudne warunki mieszkaniowe i materialne" i byłoby to jednoznaczne.
- Radca  prawny A.Szawelska - gdybyśmy tak zapisali, słuszne byłoby wprowadzenie kryterium czasowego, bowiem osób które będą spełniały takie warunki może być dużo. Uważam, że obecny zapis jest bardziej precyzyjny. Należy rozróżniać "trudne warunki " i "trudna sytuacja".
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proponuje przejść do kolejnej uchwały.
 
6)    projekt uchwały nr 235/06/IV w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność m. Puszczykowa
- Przewodniczący Rady M.Thiel -proszę p. Burmistrza o zabranie głosu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - w dniu wczorajszym zgłosiła się do mnie grupa dzierżawców, którzy dokonują obecnie przebudowy pawilonów. Dowiedzieli się o kwotach jakie są  zawarte w uchwale w sprawie wykupu tych nieruchomości i zwrócili się z zapytaniem czy  jest możliwość obniżenia tych kwot, ponieważ w sytuacji jaka powstała poprzez sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu gruntów parafialnych i miejskich w tym rejonie, metr kwadratowy gruntów w tym rejonie jest wart 361,60 zł. Osoby te obecnie inwestują i uznają, że kwoty są duże i stanowią zbyt duże obciążenie, mimo możliwości rozłożenia tych kwot na raty. Ponieważ w uchwale nie przedstawiamy żadnych warunków oprocentowania rat w związku z tym należy przyjąć, że oprocentowanie  rat będzie stanowiło stopę redyskonta weksli. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 4,25 % aczkolwiek istnieje obawa, że stopa ta może wzrosnąć. Mam pewne wątpliwości w jaki sposób należy potraktować VAT, czy jest on częścią ceny ustalonej na podstawie wartości nieruchomości czy musi być naliczony niezależnie. Z tych powodów zgłaszam formalny wniosek  o wycofanie tej uchwały oraz projektu uchwały kolejnej tj. 236/06/IV z porządku dzisiejszych obrad do ponownego rozpatrzenia.
Nie zgłoszono sprzeciwu.
 
7)    projekt uchwały nr 237/06/IV w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność m. Puszczykowa
- Przewodniczący Rady M.Thiel- proszę p. Burmistrza o zabranie głosu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  na wniosek zainteresowanego przygotowana została uchwała, która dotyczy dwóch działek. Otrzymałem informację, że komisja mienia i majątku komunalnego negatywnie opiniowała ten projekt uchwały z ewentualnym wyrażeniem zgody na sprzedaż części działki 590/7. W tym przypadku również zachodzi problem VAT-u. W związku z tym wnoszę formalny wniosek o wycofanie tego projektu uchwały z porządku dzisiejszych obrad.
Nie zgłoszono sprzeciwu.
 
8)    projekt uchwały nr 238/06/IV w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność m. Puszczykowa
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę p. Burmistrza o zabranie głosu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  w tym przypadku również komisja mienia i majątku komunalnego negatywnie opiniowała projekt uchwały. Są w tej sprawie wnioski komisji dalej idące dotyczące wydzierżawienia całości terenu z zachowaniem ogólnej dostępności do tego terenu. Dlatego składam formalny wniosek o wycofanie tego projektu uchwały z porządku dzisiejszych obrad.
- Przewodniczący Rady M.Thiel -  jakie są stanowiska komisji mienia w odniesieniu do tych projektów.
- radny A.Balcerek -  Komisja Mienia i Majątku Komunalnego, tak jak już powiedział p. Burmistrz negatywnie opiniowała projekty wszystkich czterech uchwał.
Wobec braku sprzeciwów projekty uchwał nr 235; 236; 237 i 238/06/IV wycofano z porządku obrad.
 
 
9)    projekt uchwały nr 239/06/IV w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę p. W.Luthra o omówienie projektu uchwały.
- p. W.Luther - geodeta miejski  omówił projekt uchwały, podkreślił, że działki wymienione w uchwale dotyczą dwóch obrębów geodezyjnych Niwka i Puszczykowo. Wysokość opłaty została podana w uzasadnieniu do uchwały.
- Radny A.Balcerek - Komisja Mienia i Majątku Komunalnego pozytywnie opiniowała projekt uchwały.
- Radny J.Szafarkiewicz - Komisja Budżetowa również pozytywnie.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - Komisja Statutowa  nie wniosła zastrzeżeń.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
10)  projekt uchwały nr 240/06/IV w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wstępnej umowy nabycia nieruchomości
- Burmistrz Miasta J.Napierała - ta uchwała jest kontynuacją uzgodnień poczynionych z właścicielem nieruchomości. Jej celem jest przede wszystkim uspokojenie  właściciela, że miasto podtrzymuje intencje wyrażone  w uzgodnieniu. W uchwale warunki są zawarte takie jakie były uzgodnione w porozumieniu z właścicielem tego terenu. Mówię o uspokojeniu, ponieważ miasto otrzymało pismo od właściciela terenu, który jest lekko zirytowany brakiem planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
- Radny A.Balcerek - Komisja Mienia i Inwestycji pozytywnie opiniuje projekt uchwały, głosowała 2 za i 2 wstrzymujące nad projektem uchwały. Pani Rapalska w paragrafie 1 wnosi  o  dopisanie przed kwotą 150.000,- zł - słowa "do". Ponadto komisja prosiła o przedstawienie kosztów kalkulacji budowy drogi.
- Radny J.Szafarkiewicz - komisja budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały głosując 2- za, 1 wstrzymujący.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - komisja statutowa pod względem zgodności z przepisami nie wniosła uwag.
- Radna I.Jankowska -  czy ten protokół uzgodnień moglibyśmy otrzymać jako załącznik, albo w każdym razie się z nim zapoznać, z tym pismem o którym mówił burmistrz i czy do tego uzasadnienia będzie załączona przedstawiona kalkulacja.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  nie widzę powodów by do uzasadnienia dołączać kalkulację. Podaliśmy kwotę około 150 tys. zł. Nie widzę też powodów do zapisywania kwoty "do 150.000" zł. My szacujemy koszt budowy na około 80 zł/m kw. Oczywiście mogą być drogi budowane i za 500 zł/m kw., ale my na tym terenie takiej drogi nie przewiduje my. Szacujemy koszt  budowy wody i kanalizacji  za około 500 zł/ m bieżący. Zarówno budowa kanalizacji, wodociągu jak i nawierzchni drogowej jest to zadanie gminy, a nie pożytek dla właściciela. Jest to tylko zachęta dla właściciela, że miasto skraca czas oczekiwania na wykonanie tych inwestycji.
- Radny S.Balbierz - cieszę się, że p. Mulczyńska taki kosztorys  wystawiła i cieszę się, że za takie pieniądze można robić drogi. Przedstawię ostatnie przetargi na  budowę dróg i kanalizacji. Metr  wody kosztuje 239,- zł, metr  kanalizacji kosztuje 383,- zł.. Policzyłem to przez 170 metrów wychodzi 114 tys. zł woda i kanalizacja a metr drogi kosztuje 233,- zł. Gdzie jest prąd a gdzie jest gaz. W sumie razem wyjdzie około miliona zł. Łatanie dziur na terenie Puszczykowa wychodzi 114,- zł za m. kw.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - położenie nawierzchni na ulicy asfaltowej kosztuje około 25 zł/ m kw. przy grubości około 4 cm. Jeżeli Pan chce porównywać koszt łatania dziur z kosztem łatania nawierzchni to jest taka różnica, że dziurę trzeba przygotować by móc tam położyć nawierzchnię. Proszę porozmawiać na ten temat z drogowcami. Już mówiłem wcześniej, że koszty budowy kanalizacji w różnych miejscach miasta są inne.  Są stosowane różne średnice rur, są różne studnie, jest różne posadowienie kolektora. Podkreślam raz jeszcze, że są to koszty szacunkowe i nie jest to pożytek dla właściciela i mówienie że zbudowanie tam drogi i zbudowanie tam wody i kanalizacji ma kosztować milion zł to w tym mieście według  Pana cen nie zrobilibyśmy w tym mieście żadnych inwestycji. Poruszył Pan sprawę prądu i gazu, miasto nie buduje prądu i gazu. Jest to w relacji między danym zakładem czyli gazownią lub energetyką a właścicielem nieruchomości. Miasto nie uczestniczy w kosztach budowy tych mediów.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - w planie który otrzymaliśmy ta droga jest nazwana drogą wewnętrzną. Taki był wniosek komisji by ta droga była własnością obecnego właściciela. Na obecnym załączniku w ramach tego wykupu kupujemy tą drogę. Jeżeli byłaby to droga właściciela to wszystkie roboty należą do właściciela, a jeśli ma to być droga publiczna to wtedy miasto ponosi te koszty.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - już kiedyś to wyjaśniałem. Jeżeli jest realizowana inwestycja celu publicznego, a taką inwestycją jest woda i kanalizacja, prąd, gaz, do kilku nieruchomości,  to właściciel w majestacie prawa ma prawo wystąpić do miasta o przejecie za odszkodowaniem  tego terenu. W tym momencie nie ma już drogi prywatnej. Było to szeroko dyskutowane również przy rozważaniu planu który został przez państwa dzisiaj przyjęty. Zaznaczyć należy, że jak wszędzie zachodzi tzw. renta planistyczna i renta podziałowa, która będzie skutkowała dochodami dla miasta. W tym przypadku ta droga mieści się w tych 13 hektarach które kupujemy, więc tą drogę kupujemy nie za 50,- zł tylko za 4,- zł/ m. kw.
- Radna I.Jankowska - ponawiam swoja prośbę o załączenie, a przede wszystkim pokazanie nam    protokołu uzgodnień.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - protokół był przedstawiony na sesji Rady. Jest on w Urzędzie  i jest do wglądu. Istotne jest to co jest napisane w uchwale, podejmowana jest uchwała.
- Radna I.Jankowska - rozumiem, że pan Burmistrz odmawia mi przedstawienia tego protokołu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - nie wyjdę teraz z sesji bo tak chce pani radna. Zapraszam do Urzędu można się z nim zapoznać.
- Radny P.Bekas - każdy z nas dostał materiały na sesję na 7 dni przed sesją. Jest tydzień czasu do sesji by można się było do niej przygotować i jeżeli pani radna miała wątpliwości to był czas na to by iść do Urzędu i sobie to wyjaśnić.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - Panie Przewodniczący, ten protokół publikowaliście państwo przecież w Kurierze Puszczykowskim. Jest to więc publicznie znany dokument.
- Radna I.Jankowska - proszę w takim razie dodać aby tu było  napisane o jakim protokole z jakiego dnia mówimy. Nie wiem ile protokołów zostało podpisanych.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - nie zgadzam się ze zdaniem radnej Jankowskiej. Nie jest to przyklepywanie  protokołu uzgodnień, tylko jest to  podejmowanie uchwały, gdzie są zamieszczone określone zapisy.
- Radny P.Bekas - wnoszę o zamkniecie dyskusji i przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały. Temat jest nam wszystkim doskonale znany. Wnoszę o głosowanie imienne.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - wobec barku sprzeciwu, zgodnie z wnioskiem, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania.
W głosowaniu imiennym:
1)    S.Balbierz - wstrzymuję się
2)    A.Balcerek - za przyjęciem uchwały
3)    P.Bekas - za przyjęciem uchwały
4)    M.Chojnacka - za przyjęciem uchwały
5)    W.Hetman - za przyjęciem uchwały
6)    I.Jankowska - przeciw
7)    K.Jopek - za przyjęciem uchwały
8)    W.Kociemba - za przyjęciem uchwały
9)    M.Ornoch Tabędzka - wstrzymuję się
10)  H.Rapalska Kaczmarek - przeciw
11)  M.Ratajczak - za przyjęciem uchwały
12)  U.Rudzińska - wstrzymuję się
13)  J.Szafarkiewicz - za przyjęciem uchwały
14)  M.Thiel - za przyjęciem uchwały
 
W głosowaniu ( 9 za, 3 wstrzymujące, 2 przeciw) uchwała została przyjęta.
 
11) projekt uchwały nr 241/06/IV w sprawie: zmiany uchwały Nr 201/06/IV z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Puszczykowa
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o zabranie głosu p. Kozeńską.
- p. J.Kozeńska - Wojewodz Wielkopolski uchylił niektóre z zapisów zawarte w uchwale  marcowej. Po uchwaleniu przez Radę Miasta Programu Gospodarki Odpadami można przystąpić do korekty tej uchwały 201/06/IV. Nasze propozycje są przedstawione w projekcie uchwały, który państwo otrzymaliście.
- Radny W.Kociemba - komisja ochrony środowiska pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - Komisja  Statutowa również pozytywnie opiniowała ten projekt.
Nie zgłoszono pytań i uwag.
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
12)   projekt uchwały nr 242/06/IV w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
- Radca Prawny A.Szawelska - Energetyka zwróciła się z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej na terenie należącym do m. Puszczykowa. Służebność ma polegać na prawie do rozbudowy stojącej na tym terenie urządzenia energetycznego i prawie wstępu na ten grunt w celu utrzymywania tego urządzenia w dobrym stanie technicznym. Ta służebność jest konieczna do realizowania określonego celu i jeśli ten cel przestanie istnieć, służebność wygasa z mocy prawa.
- Radny A.Balcerek - komisja mienia i majątku komunalnego wnosiła o wyjaśnienie sprawy opłat podatkowych na rzecz miasta przy takim ustanowieniu służebności gruntu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -   w przypadku ustanowienia służebności gruntowej jest opłata jednorazowa. ENEA  proponuje opłatę w wysokości 1.000,- zł za ustanowienie tej służebności gruntowej. Inna sprawa to podatek od wartości zbudowanego na terenie gminy majątku. Jest to 2 % od wartości budowli.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - od strony prawnej komisja statutowa nie wniosła zastrzeżeń.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.
W głosowaniu (  14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
cd. projekt uchwały nr 234/06/IV w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - proszę o zabranie głosu p. mecenas Szawelską.
- Radca Prawny A.Szawelska -  wzorując się na przyjętej uchwale przez Leszno  proponuję wprowadzić zapis jako  §7 :
 1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m²  mogą być wynajmowane w drodze przetargu za czynsz wolny.
 2. Dla osób, które  złożą oświadczenie, że zwolnią do dyspozycji Miasta dotychczas zajmowany lokal  organizowany jest przetarg ograniczony.
 3. Do przetargu, o którym mowa w ust. 1 będą miały zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) poprawka została przyjęta.
- Radca Prawny A.Szawelska - proponuje też wprowadzić zapis w dotychczasowym § 7 ust. 2. zamiast słów "Komisji  Inwestycji i Mienia Komunalnego" wpisać "właściwej komisji".
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) poprawka została przyjęta.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - wobec braku dalszych wniosków przystępujemy do głosowania projektu uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
13) Oświadczenie Rady Miasta  nr 1/06/IV -
- Przewodniczący Rady M. Thiel -  proszę o zabranie głosu Panią A.Stempniak .
- Alina .Stempniak - architekt UM -  projekt tego oświadczenia  dotyczy terenu, który w koncepcji  zagospodarowania  centrum miasta  został przeznaczony pod obiekt handlowy. Określone uwarunkowania  ograniczają możliwość  inwestowania na  tym terenie i ponieważ nie było zainteresowania podczas dwóch ogłoszonych przez miasto przetargów na sprzedaż tej nieruchomości o takim przeznaczeniu, dlatego na wniosek Urzędu  została wykonana koncepcja  wariantu zamiennego pod obiekt  o rozszerzonej funkcji, centrum handlowo-kulturalnego. Ponieważ jest obowiązek uzgadniania tej koncepcji z Radą Miasta, a dotychczasowa koncepcja została przyjęta przez poprzednią Radę, poprosiliśmy projektanta tej koncepcji by przedstawił Państwu jej założenia.
- Andrzej Stempniak - projektant - w pierwszej wersji obiekt był ze względu na funkcję przeznaczony wyłącznie pod hotel i nie znalazło to zainteresowania wśród inwestorów, została ta funkcja poszerzona dająca możliwość wprowadzenia poza ewentualną funkcją hotelowo-apartamentową, funkcji ogólnodostępnej kulturalnej i handlowej. Byłoby to centrum  handlowo kulturalne z dopuszczeniem na wyższych kondygnacjach funkcji apartamentowej lub hotelowej. Określa się w tym obiekcie funkcje  na poszczególnych kondygnacjach. Jest to istotne ponieważ najniższa kondygnacja piwnicy mogłaby pełnić funkcję  zarówno handlową jak i kulturalną, ale również tylko tą kondygnację można przeznaczyć na  parking.  Byłaby możliwość wprowadzenia tam od 30-40 miejsc parkingowych dodatkowo w stosunku do tego co znajduje się na terenie tj. 24 miejsca parkingowe na działce oraz około 20 miejsc parkingowych przed frontem tego budynku. Ostateczna ilość miejsc parkingowych będzie wynikała z projektu drogowego, zmiany mogą być jednak niewielkie do 10 %.  Parter całego kompleksu przeznaczony jest pod  funkcje handlową lub kulturalną albo ekspozycyjną lub jakąkolwiek inną która dawałaby możliwość zaprojektowania tam otwartej przestrzeni do wynajęcia dla ewentualnych  przyszłych najemców. Zamysł tego obiektu jest taki by zarówno pierwsza jak i druga kondygnacja w obrębie  głównego korpusu budynku, funkcja podstawową była funkcja ekspozycyjno-kulturalna i handlowa. W materiałach jakie Państwo otrzymaliście są wskazane przykładowe branże, które tam mogą się pojawić tj. nap. kino, bilard, kręgielnia, klub muzyczny. Wyższe kondygnacje przeznaczone zostały również pod handel lub usługi z możliwością funkcji hotelowej, apartamentowej, sal konferencyjnych, przestrzeni biurowych itd.  Dopuszcza się możliwość przemieszanie tych funkcji. Wyłączylibyśmy funkcje parteru z wprowadzania np. funkcji apartamentowych, natomiast dopuszczalibyśmy przemieszanie funkcji na poszczególnych kondygnacjach w zależności od zapotrzebowania inwestora. Szczególnie tyczy się to tylnego skrzydła, które jest zwrócone w stronę terenów sportowych. Stawia się tutaj inwestorowi sztywne, konkretne wymagania co do architektury. Jedyna akceptowaną architekturą w głównym korpusie budynku byłaby architektura z dachem spadzistym, powinna to być architektura nowoczesna, rozwiązana z dachami spadzistymi ale o charakterze nowoczesnej architektury z zastosowaniem nowoczesnych materiałów jak  szkło, surowy beton stal. Dopuszczane są wyłącznie materiały naturalne. Architektura ta powinna nawiązywać do charakteru miasta ale powinna być zdecydowanie nowoczesna.
W tym miejscu zaprezentowano i omówiono  zdjęcia ukazujące wizualizację tego budynku na terenie rynku.
- Radna U.Rudzińska - domyślam się, że również według pana zamysłu są projekty kamieniczek rynku. Jak ma się ta współczesna architektura, lity dach, dużo szkła. Jak to będzie współgrało. Uważam, że zupełnie nie współgra to z tym co będzie obok rynku.
- Projektant A.Stempniak przedstawił wizualizację projektowanego budynku  wraz z projektowanymi kamieniczkami stwierdzając, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że brak jest tam kontynuacji architektonicznej.
- Radna U.Rudzińska - jak w tym wszystkim będą się komponować budynki PSS Społem i Lafotu od strony ul. Poznańskiej?
- Projektant A.Stempniak - przedstawił wizualizację ul. Poznańskiej stwierdzając, że nie powinno się równać w dół. Prawo dobrej kontynuacji formy działa w taki sposób, że działa się w opozycji do złej architektury. My dajemy sygnał  w jaki sposób należałoby odnowić te budynki.
- Radny P.Bekas - myślę, że nie po to  budujemy centrum by je równać do budynków PSS czy Policji.
- Radny J.Szafarkiewicz -  komisja architektury starała się o poszerzenie  o mieszkaniówkę i możliwość wybudowania  tam apartamentów. Proponuje pan przemieszanie funkcji na kondygnacjach nadziemnych z wyjątkiem kondygnacji piwnicy. Na komisji mówiliśmy jednak by na parterze nie było możliwości usytuowania funkcji mieszkaniówki.
- Projektant A.Stempniak - zgadzam się z tym, wymaga to rzeczywiście sprecyzowania w odniesieniu do kondygnacji parteru.
- Radny J.Szafarkiewicz - nie do końca jestem również przekonany co do architektury co do kształtu. Myślę, że dobrze by było jeszcze zobaczyć kilka koncepcji.. Co do gabarytów  uważam, że są prawidłowe. Budynek ten powinien dominować na rynku, ale może należałoby jeszcze przedstawić jakieś inne spojrzenie na to.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - chciałabym przekazać parę rzeczy po posiedzeniu komisji, gdzie dyskutowaliśmy nad tym projektem. Przeliczaliśmy tak jak p. Stempniak powiedział możliwości posadowienia mieszkań na dwóch ostatnich kondygnacjach i jednogłośnie stwierdziliśmy, że jest zbyt mało miejsc parkingowych. W związku z czym należałoby przy takiej możliwości różnej funkcji, zakładając, że minimum jedno miejsce parkingowe winno być na jedno mieszkanie  jest konieczność zlokalizowania parkingu podziemnego. Dlatego funkcja kondygnacji podziemnej - piwnicy musiałaby by być zapisana jednoznacznie. Czyli jak najbardziej jeżeli chodzi o poszerzenie funkcji i umożliwienie inwestorowi zlokalizowania tam funkcji według potrzeb, a z drugiej strony przy przyjęciu wskazanych funkcji , miejsc parkingowych jest tam jednak przewidziane zbyt mało. Należałoby  maksymalnie zapewnić parkowanie inwestorom na własnej działce. Druga sprawa to sprawa wysokości. Tu nie było  jednoznacznej opinii. Nie ma tu określonej wysokości w metrach tylko jest określona wysokość w kondygnacjach, w obecnej nomenklaturze są to cztery kondygnacje plus użytkowe poddasze. Liczyliśmy, że w takim razie ta wysokość będzie minimum 15 metrów i przy takim kształcie tego budynku obawiam się, jest to moje zdanie, że ten budynek  w takiej wizualizacji jak tu była przedstawiona, przy takim kącie patrzenia nie będzie się aż tak wybijał jeżeli chodzi o wysokość, ale od strony tych parterowych budynków Samu będzie stanowił bardzo dużą dominatę i wydaje mi się, że ten budynek powinien być niższy. Jeżeli tam ma być poddasze użytkowe to muszą tam być okna i dlatego pytanie czy  to będą okna dachowe czy w formie kafarków. Wtedy ta ściana  doświetlenia  będzie stanowić dodatkowe podwyższenie  tej kondygnacji. Odnośnie architektury to wniosek komisji był taki, prośba o jeszcze inne propozycje. Uważaliśmy, że ten poprzedni budynek hotelu bardziej wpisywał się w tą architekturę niż ten obecnie  proponowany.  Prosimy jeszcze o inne podejście do rozwiązania architektury tego budynku. Teraz moje pytanie. Porównanie tego budynku hotelowego ponieważ na komisji wyniknęła dyskusja, że poprzednia  Rada przyjęła wysokość czterech kondygnacji. Prawda była taka, że w tym  układzie tylko budynek zaznaczony poziomo miał cztery kondygnacje ten tył był już niższy 3 kondygnacyjny. W tej chwili zaprojektowany budynek w całości ma 4 kondygnacje. Ja rozumiem, że jest to chęć zwiększenia powierzchni  użytkowej dla ewentualnego inwestora bez zwiększania powierzchni zakupu działki, taką samą intencję ma rozumiem powiększenie tej części parterowej. Ponieważ w  porównaniu do starej propozycji w tej chwili widzimy, że  faktycznie powierzchnia zabudowy zwiększa się.  Uważam też, że ta wysokość  czterech kondygnacji dla  całego tego budynku , może być to zbyt wysoka dominanta jak na rynek. Takie jest moje zdanie i obawy.
- Radna I. Jankowska - czy przewidujemy tu handel wielopowierzchniowy czy drobny. Trzeba by to jednoznacznie w jakiś sposób zapisać.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - mam pytanie nie wiem do kogo czy do projektanta czy do pana burmistrza czy taka wizja  rynku była znana 5-6 lat temu kiedy zaczęto mówić o rynku, czy była konsultowana z kimkolwiek, czy zastanawiano się czy tego typu funkcja rynku który nie ma odprowadzenia  ulic w żadną stronę jest spójna z całością przestrzenną obowiązującą w mieście Puszczykowie. Dyskutujemy w tej chwili nad budynkiem który mi się nie podoba ale nie podoba mi się również  sam pomysł  rynku. Chciałabym to w tej chwili powiedzieć.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - w uzasadnieniu do tego oświadczenia  jest podane, że koncepcja uzyskała pozytywne opinie dwóch komisji Rady. Z tej dyskusji wynika, że to tak jednoznaczne nie jest . Oświadczenie Rady co prawda nie musi być poparte żadnymi opiniami komisji ale chciałbym wiedzieć czy przewodniczący tych komisji podtrzymują to co tu jest napisane czy mają jakieś odmienne zdanie.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - taką treść  oświadczenia otrzymaliśmy już na komisję. To zdanie zostało napisane zanim komisja zaczęła nad tym dyskutować. Z tego co sobie przypominam ten temat na posiedzeniu komisji inwestycji i majątku komunalnego nie był omawiany.
- Radny A.Balcerek - wszystko co było na komisji jest w protokole. Ja rozumiem, że jest to projekt oświadczenia.
-  Radny P.Bekas - zgadzam się z panią radną Jankowską odnośnie handlu wielkopowierzchniowego. Chodzi nam przecież o to by tam wielkopowierzchniowego handlu nie było i należy to jednoznacznie zapisać. Przyglądając się tej propozycji nie bardzo widzę wjazd do tego parkingu podziemnego. Jest to chyba duży problem bo jest tam ciasno. Może parking powinien być również pod tymi przybudówkami, zwiększy to ilość miejsc parkingowych, ale oczekuję przedstawienia rozwiązania wjazdu na ten parking.
- Przewodniczący rady M.Thiel - szereg uwag zostało tutaj przedstawionych, czy pan projektant jest w stanie do tych wszystkich uwag ustosunkować się na bieżąco czy wolałby pan rozważyć spokojnie jeszcze raz tą sprawę i ponownie nam ją przedstawić.
- Projektant A.Stempniak - do części uwag na pewno mógłbym się odnieść od razu, ale część wymaga zastanowienia. Zgadzam się z opinią dot. obligatoryjnego wprowadzenia funkcji parkingu pod ziemią, jest to rzeczywiście konieczne. Nawiązując do wjazdu na parking jest proponowany uliczką od tyłu budynku.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - uwag jest rzeczywiście sporo i wymagają one precyzyjnego odniesienia się do niech. Proponuję nie przyjmować tego oświadczenia dzisiaj tylko je poddać weryfikacji  pod kątem uwag, które zostały tu dzisiaj przedstawione.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - uważam, że należy zadać pytanie czy jako Rada chcemy przyjmować dla tego obiektu  przedstawioną tutaj przez pana architekturę w sposób bardzo sztywny jak to było w przypadku kamieniczek, czy jest to propozycja  czy też architektura narzucona dla inwestora.
- Projektant A.Stempniak  - w mojej projekcie jest to wyraźnie napisane, że jest to architektura przykładowa. Wiadomo, że w momencie wprowadzenia różnorodnych funkcji na poszczególnych kondygnacjach ta architektura będzie musiała ulegać pewnym modyfikacją, chociażby w takim zakresie gdzie będzie więcej szklenia, a gdzie mniej. Muszą być zachowane gabaryty i wytyczne np. zakaz wprowadzania kaferków na dachu.  Architektura ostateczna może dopiero powstać przy ostatecznym projektowaniu i wówczas powinna zostać oceniona przez miasto. Przy tak otwartej funkcji nie jesteśmy w stanie precyzyjnie odpowiedzieć właśnie formą architektoniczną i proporcją otworowania do ilości ściany, jaka funkcja znajdzie się poza tym murem zewnętrznym.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - zgadzam się z propozycją pana Burmistrza i proponuję by pan jeszcze raz  przeanalizował zgłoszone uwagi i jeszcze raz nam to przedstawił.
- Projektant A.Stempniak - zgadzam się z tą propozycją.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - jeszcze mam pytanie do  pana  projektanta lub do pana burmistrza, czy pan projektant wygrał konkurs na projektowanie tego budynku, czy jest to jedyny słuszny projekt, czy był przetarg na planowanie tego budynku.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - sposób kształtowania formy i architektury rynku  poprzednia Rada i Zarząd przyjął by doprecyzować tą formę przez Pracownię Archis. Z doświadczenia wiemy, że konkursy nie wszystko rozstrzygają. Jeżeli mamy architekturę dla ¾ określoną to  myślę, że pozostała część też powinna zostać określona. Jak pani sama powiedziała, pani się ten rynek nie podoba. Myślę, że tyle ile będzie osób tyle może być wizji.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - mi się nie podoba i pisałam o tym wielokrotnie, że projekt wykonuje mąż osoby, która jest zatrudniona w Urzędzie.
- Radny P.bekas - wydaje mi się, że lepiej jest jak zadanie będzie w jednych rękach. To co pani radna teraz mówi, jest to element kampanii wyborczej na stanowisko burmistrza miasta.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - wobec braku sprzeciwu, uważam propozycję pana Burmistrza  w sprawie odroczenie do następnej sesji przyjęcia oświadczenia w tej sprawie za przyjętą.
 
W tym miejscu zarządzono 10 minut przerwy.
Po przerwie
 
- Przewodniczący rady M.Thiel - proszę o dalsze prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącego Rady J.Szafarkiewicza.
 
VII. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego Rady
-  Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - proszę o zabranie głosu pana Przewodniczącego.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - informuję, że zgodnie z przepisem art. 24 h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym obowiązani jesteśmy jako radni ponownie złożyć oświadczenia majątkowe na koniec kadencji tj. do dnia 27.08.br.  Do tego oświadczenia nie  potrzeba dołączać zeznania podatkowego PIT. Otrzymaliście Państwo druki oświadczeń, otrzymacie Państwo jeszcze wykaz diet które należy również tam zamieścić. Zgodnie z przepisami jestem zobowiązany do badania tych oświadczeń  jakie zostały dotychczas złożone. Przystąpiłem do ich weryfikacji i pojawiły się usterki, które należy zweryfikować. Wszyscy dostaną indywidualna informację o konieczności uzupełnienia i prosiłbym o niezwłoczne dokonanie takiej korekty. Informuję, że najwięcej błędów dotyczy nie umieszczenia w pkt. 8 innych dochodów z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. Chodzi o dochody, które wynikają z zatrudnienia czy emerytury lub renty.
Chciałbym podzielić się z państwem sprawą jaką mi przekazano dotyczącą zgrzytu w jednej z komisji, na podstawie którego otrzymałem skargę na przewodniczącego komisji z wnioskiem o wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji. Zbadałem te sprawę i jej zgodność z przepisami Przepisy niestety nie upoważniają mnie do występowania w tego rodzaju sprawach i nie uprawniają do stosowania środków dyscyplinujących. Wynika z nich, że przysługuje mi tylko apelowanie do osób które są w sporze o powściągliwość w swoich wypowiedziach i wzajemne porozumienie. Nie mam uprawnień by rozsądzać tego rodzaju spory.  Wobec powyższego jeszcze raz apeluję by członkowie tej komisji postarali się porozumieć, jeżeli nie,  to mogę tylko postulować do Rady by dokonała  zmian w składzie komisji,  skoro członkowie tej komisji nie mogą ze sobą należycie współpracować.
Chciałbym również poinformować w sprawie naszej uchwały z dnia 21 czerwca  dotyczącej zawarcia umowy o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych.  Chciałbym poinformować, że Wojewoda nie kwestionując merytorycznej treści tej umowy jednakowoż zakwestionował to, że jest to czynność która przysługuje wyłącznie burmistrzowi i nasze działania jako Rady są zbędne i nie powinny mieć zastosowania. Wobec powyższego jeżeli chodzi o meritum sprawy to burmistrz może umowę zawierać a Rada pozostaje jako nadzorcza jednostka która w przyszłości będzie mogła się do tego ustosunkować.
- Radca prawny A. Szawelska -  Wojewoda  uznał, że  na mocy art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy o samorządzie gminnym jest to czynność należąca do wyłącznej kompetencji burmistrza i w te kompetencje organy gminy nie powinny ingerować.
Odczytano brzmienie wymienionych wyżej przepisów.
Nadzór uznał, że gospodarowanie mieniem komunalnym mieści w sobie również treść umowy. Przy przygotowywaniu tej uchwały celem burmistrza było to ażeby Państwo jako rada mogli zapoznać się z treścią przygotowanej do zawarcia umowy i akceptować jej treść. Nadzór Wojewody uznał, że jest to wkraczanie jednego organu w kompetencje drugiego organu i powołując się na art. Konstytucji, który mówi o prawnie określonych granicach kompetencji stwierdził, że ta uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.
- Przewodniczący Rady M.Thiel -  ponieważ są to tylko względy formalne, a burmistrz może formalnie umowę zawierać to jeśli nie usłyszę sprzeciwu to uznam, że się z tym rozstrzygnięciem zgadzamy.
Nie zgłoszono sprzeciwu.
-  Radna H.Rapalska  Kaczmarek - wnoszę by to pismo Wojewody zostało radnym udostępnione.
- Radca prawny A.Szawelska - udostępniła pismo do wglądu.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - panie Przewodniczący, nie odczytał pan mojego listu jako prezesa  Stowarzyszenia Partnerzy dla Samorządu z prośbą o umieszczenie informacji o projekcie Mikroregion WPN Zielone Płuca Wielkopolski, ponieważ prosiłam o umożliwienie  informacji o tym projekcie na dzisiejszej Radzie i pan Przewodniczący  o tym nie wspomniał. Powiem, że zrobiło mi się przykro dlatego, że  projekt był prezentowany w innych gminach Mikroregionu i tylko Puszczykowo nie przewidziało tego w programie Rady, odsyłając do specjalnego spotkania które  w tej chwili już się odbyć nie może bo jest zbyt późno. Prosiłam o to dlatego, że przy braku współpracy Urzędu Miasta ze Stowarzyszeniem w tej sprawie miałam nadzieję, że radni jak zapoznają się z tą informacją będą mieli jeszcze możliwość wniesienia swoich uwag i poprawek do strategii. Ten dokument już jest w druku więc nie będzie tam uwag radnych miasta Puszczykowa.
- Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz - myślę, że zbyt późno się pani zwróciła. Była zgoda na spotkanie tylko nie podczas sesji. Radni mogą dostać zaproszenia i mogli się wypowiedzieć na takim spotkaniu.
W tym miejscu salę opuścił Burmistrz Miasta J.Napierała.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - trzeba było ułożyć tak program sesji by tą informację można było przedstawić. Dla mnie odpowiedź pana Przewodniczącego zamknęła możliwość przedstawienia informacji przed sesją ponieważ takiego czasu nie było. Traktuję to jako kolejny gest złej woli ze strony miasta w sprawie tego projektu. Jest to projekt  integrujący działania w zakresie sportu i zdrowia, które były tu dzisiaj omawiane.
- Przewodniczący Rady M.Thiel -  Proszę nie imputować mi złej woli. Pismo zostało dostarczone do Urzędu w okresie kiedy byłem chory i nie mogłem się tym zająć. Program dzisiejszej sesji pani znała bo był on w planie pracy i dlatego nie wprowadziłem tego do porządku obrad, przekazując pani w liście z dnia 17.07.br propozycje zorganizowania osobnego spotkania poza sesją.   Działałem w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym Rady.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - podkreślam jeszcze raz spotkanie poza sesją mogło się odbyć.
- Radna I.Jankowska -  obowiązują terminy, ma pan zastępcę i rozumiem, że  Urząd nie przekazał tej sprawy panu Wiceprzewodniczącemu. Prezentacja w innych gminach trwała 15-20 minut, czyli tyle ile prawie trwa dyskusja na ten temat i cieszyła się dużym zainteresowaniem Urzędu i radnych. Wydaje mi się, że jest to po prostu pewne  utrudnienie i pokazanie, że nie tędy droga. Ten dokument może warunkować pozyskiwanie środków na  działania rekreacyjno turystyczne w tym obszarze 8 gmin.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - mam na ten temat inne zdanie, ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie.
 
VIII. Informacje Burmistrza Miasta
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - pan Burmistrz otrzymał nagły telefon i zmuszony był opuścić sesję. Informację przedstawi Z-ca Burmistrza p. Ewicz .
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz -  odczytał  informację Burmistrza Miasta.
 
 
Informacja z działalności Burmistrza i Urzędu Miasta w okresie od  06.06.2006 - 05.08.06 w zakresie:
 1. ochrony środowiska
- zaopiniowano pozytywnie 3 programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi  w tym 1 opinia dotyczyła programu gospodarowania azbestem ( wnioski firm zamierzających prowadzić działalność w tym zakresie na terenie Powiatu Poznańskiego)
-  wydano 1 decyzję zezwalającą  na wycinkę krzewów  na nieruchomości przy ul. 3 Maja
- wydano 1 decyzję odmowna na wycinkę drzew na nieruchomości przy ul. Wodziczki
- skierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 2 odwołania w tym jedno od decyzji nakazującej usunięcie wyrzuconych w niedozwolone miejsce odpadów  i jedno od decyzji nakładającej karę za wycięcie bez zezwolenia drzew i krzewów przy ul. Klonowej.
 1. gospodarki przestrzennej
- wydano 21 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 10 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy i budowy nawierzchni ulic, projektowanych nawierzchni i sieci infrastruktury technicznej dla CENTRUM  - Rynek  oraz  11 decyzji indywidualnych w tym 1 odmowną.
- przygotowano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (dla stacji paliw przy ul. Poznańskiej, przebudowy i budowy nawierzchni ulic Krzywej i Rządowej),
- przygotowano 2 decyzje o podziale nieruchomości ( przy ul. Jackowskiego dot. korekty granic działek i przy ul. Czarnieckiego  - podlega naliczeniu opłaty adiacenckiej),
- odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym omawiano sprawy : architektury budynku narożnego Poznańska - Kościelna w CENTRUM - analiza detalu i kolorystyki; projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Sobieskiego dz. 177/4,( zaopiniowany pozytywnie); projekt zabudowy przy ul. Brzozowej ( opinia pozytywna); decyzję o warunkach zabudowy ( ul. C.Ratajskiego - analiza układu urbanistycznego); planu  zagospodarowania przestrzennego - ul. Jarosławska I - analiza układu komunikacji i wielkości działek; rozbudowy części handlowej budynku przy ul. Sobieskiego  ( opinia pozytywna).
 
 1. gospodarki gruntami
- wydano 11 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz złożono wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie stosownych wpisów w księgach wieczystych,
- zawarto akt notarialny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 221/06/IV z dnia 06.06.06 r.
- zawarto umowę na dzierżawę  na okres 3 lat nieużytku na terenie Puszczykowa Starego dz. nr. 357 o pow. 290 m kw. ( dzierżawcą  właściciel działki przyległej)
- dokonano sprzedaży 3 masek budowlanych " w obrębie rynku, zgodnie z uchwałą Rady  205/06/IV z dnia 21.03.06
- wypłacono odszkodowanie za około 1 ha dróg w rejonie ul. Piaskowej
4.  gospodarki komunalnej
- wydano 16 pozytywnych  decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych,
- wydano 20 decyzji na lokalizację urządzenia ( na etapie projektu) - dotyczy przyłączy gazowych, wodociągowych, energetycznych, kanalizacyjnych i telefonicznych,
- wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego - dotyczy  budowy przyłączy gazowych, wodociągowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych,
- wydano 6 decyzji na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej - dotyczy przyłączy gazowych, wodociągowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych,
- wydano 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego - dotyczy składowania materiałów budowlanych,
- podpisano umowę na wykonanie bieżącego remontu dachu budynku przy ul. Libelta 28,
- podpisano umowę na wymianę 17 szt. okien w mieszkaniach komunalnych ul. Wysoka 24, Dworcowa 41, Poznańska 4 i 26 oraz montaż 2 szt. drzwi frontowych do budynków.
- zlecono wycenę lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Poznańskiej 26
Zestawienie przeprowadzonych przetargów   
 
1. 23.06.2006 r. - Wymiana stolarki okiennej z parapetami z konglomeratu w Przedszkolu                                 nr 3 przy ulicy Przyszkolnej w Puszczykowie                                                                                        
 1. Wybrano ofertę:
      GRAF Firma Wielobranżowa
            ul. Zakopiańska 201, 60-467 Poznań
 1. Kwota: 33.315,41
 2. Termin realizacji: 15.08.2006 r.
2. 26.06.2006 r. - Wycena nieruchomości dla potrzeb Miasta Puszczykowa                                                                                           
 1. Wybrano ofertę:
      Nieruchomości Monika Dudek
            ul. Dygasińskiego 1, 68-200 Żary
 1. Kwota: 18.178,00 zł
 2. Termin realizacji: 31.12.2006 r.
3. 26.07.2006 r. - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni gruntowej na ulicy Krańcowej w                   Puszczykowie.                                                                                            
 1. Wybrano ofertę:
      Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOST Sp. z o.o.
            Żabno 2A, 63-112 Brodnica
 1. Kwota: 88.898,47 zł
 2. Termin realizacji: 16.08.2006 r.
 
4. 27.07.2006 r. - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Libelta - Kasprowicza                  w Puszczykowie                                                                                          
 1. Wybrano ofertę:
      Zakład Robót Elektroinstalacyjnych T. Wudarczak
            ul. Marcinkowskiego 4, 61-041 Puszczykowo
 1. Kwota: 73.461,93 zł
 2. Termin realizacji: 31.08.2006 r.
5. 28.07.2006 r. - Remont dachu i balkonów w budynku przy ulicy Poznańskiej nr 4  w                                      Puszczykowie                                                                                        
 1. Wybrano ofertę:
      Spółdzielnia Rzemieślnicza
            ul. Wierzbowa 3/4, 61-853 Poznań
 1. Kwota: 49.038,11 zł
 2. Termin realizacji: 20.09.2006 r.
6. 01.08.2006 r. - Budowa chodnika na ulicy Mickiewicza w Puszczykowie                                                                                           
 1. Wybrano ofertę:
      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR - BRUK Sp. z o.o.
            os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań
 1. Kwota: 43.340,50 zł
 2. Termin realizacji: 31.08.2006 r.
Zestawienie wykonanych prac inwestycyjnych i remontowych
nr Umowy 704/113/2006
-          Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOST Sp. z o.o.
            Żabno 2a, 63-112 Brodnica
-          Umocnienie kamieniem łamanym ulicy Nizinnej w Puszczykowie
-          wartość prac: 20.349,78 zł
-          termin realizacji: 07.07.2006 r.
nr Umowy 704/114/2006
-          Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOST Sp. z o.o.
            Żabno 2a, 63-112 Brodnica
-          Umocnienie kamieniem łamanym ulicy Świerkowej w Puszczykowie
-          wartość prac: 29.213,67 zł
-          termin realizacji: 12.07.2006 r.
nr Umowy 705/132/2006
-          Usługi Ślusarsko - Instalatorskie, Murarskie Marian Kierczyński
            ul. Zielona 4, 62-040 Puszczykowo
-          Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 przy ulicy Wysokiej w Puszczykowie
-          wartość prac: 1.422,00 zł
-          termin realizacji: 12.07.2006 r.
nr Umowy 704/138/2006
-          Zmechanizowane Roboty Ziemne PUMO Mieczysław Czajka
            ul. Kochanowskiego 25, 62-040 Puszczykowo
-          Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 431
-          wartość prac: 14.640,00 zł
-          termin realizacji: 21.07.2006 r.
nr Umowy 703/140/2006
-          P.P.H.U. Zien - Tel Tomasz Zieliński
            ul. Wojska Polskiego 4, 63-210 Żerków
-          Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie prywatnych posesji.
-          wartość prac: 21.935,00 zł
-          termin realizacji: 26.07.2006 r.
            ( dotyczy realizacji umów wcześniej zawartych)
5.podatków  lokalnych
- wydano 2 postanowienia dot. podatku od spadków i darowizn w tym:
a) umorzenia 50 % oraz rozłożenia pozostałych 50 % na raty  - 1,
c) rozłożenia na raty - 1
- wydano 1 postanowienie w sprawie umorzenia odsetek od całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności
- wydano 1 postanowienie o umorzeniu zaległości w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
- wydano 19  decyzji dot. podatku od nieruchomości w tym:
a) w sprawie umorzenia - 17 
b) rozłożenia na raty - 2
- wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych
6.   innych działań
-    wydano 15 decyzji o wykreśleniu ze spisu działalności gospodarczej,
- wydano 33 zaświadczenia w sprawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
- wydano 1 decyzję w sprawie wymeldowania z pobytu stałego
-  zorganizowano w dniach 17-18.06 imprezę "Dni Puszczykowa" ,
- zorganizowano przy współudziale szkół obóz sportowy dla dzieci i młodzieży w Sierakowie.
- zakupiono sprzęt i  puchary na turniej piłki nożnej drużyn niezrzeszonych organizowany przez drużynę Starego Puszczykowa,
- zorganizowano na kortach przy Szkole Podstawowej nr 2 - Letnią Akademię Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży do lat 18,
- przeprowadzono i rozstrzygnięto nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego. Z dniem 19.06.2006 r. na tym stanowisku zatrudniona została Pani Maria Machaj,
- położono nawierzchnię tłuczniową na ul. Świerkowa i Nizinna. Na ulicy Nizinnej dodatkowo proponuję położenie warstwy asfaltu. Wniosek ten uzyskał pozytywna opinię Kom. Mienia i majątku Komunalnego,
- umocniono tłuczniem 600 mb nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Mocka ( droga 431)
7. Wydano   Zarządzenia Burmistrza Miasta :
- z dnia 20.06.06 r. -  w sprawie zmian w budżecie miasta
- z dnia  30.06.06 r. w sprawie zmian w budżecie miasta
- z dnia 17.07.06 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i regulaminu postępowania tej komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego ( Gimnazjum nr 1),
- z dnia 17.07.06 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i regulaminu postępowania tej komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego ( Szkoła Podstawowa nr 1)
- z dnia 17.07.06 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i regulaminu postępowania tej komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  ( Gimnazjum Nr 2)
- z dnia 17.07.06 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie.
 
- Radna U.Rudzińska - ponieważ jest na sali pani. A.Stempniak, która była autorem dużego artykułu dot. stacji paliw w ostatnim Echu to proszę o informację dot. decyzji środowiskowej w sprawie stacji paliw. Mam przed sobą pismo Wicewojewody jest zawarta  informacja, że przedmiotowa inwestycja jest planowana w bezpośrednim sąsiedztwie siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Jednocześnie nie wpłynął wniosek burmistrza  do Urzędu Wojewódzkiego mimo, że był  dwukrotnie informowany o położeniu tych inwestycji i ewentualnym  negatywnym wpływie na te obszary.  Czy decyzja wydana przez Burmistrza jest ważna czy nie.
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz - chciałbym się odnieść do części pytania dotyczącej definicji Natura 2000. Po niedawnym spotkaniu w WPN gmin około parkowych ze specjalistami w tym zakresie postawiliśmy pytanie co to znaczy Natura 2000. Nie potrafiono tego zdefiniować jednoznacznie, ale  Minister Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zinterpretował to tak, że nie określa się tym mianem Natura 2000 jakiegoś dużego terenu, pasa tylko definiuje się to konkretnemu nawet maleńkiemu miejscu. Wynika z tego, że by zakwalifikować dane miejsce  jako teren Natura 2000 należy wskazać konkretnie to miejsce.
- Pani Alina Stempniak - UM - decyzja środowiskowa została wydana po przeprowadzeniu całej procedury, uzgodnieniach ze Starostwem, Powiatowym Inspektorem sanitarnym i te zarzuty były podnoszone. Skierowane były zapytania do Starostwa o sąsiedztwo  z obszarem natura 2000 i naszym zdaniem, potwierdzonym przez projektantów i organy uzgadniające to nie jest bezpośrednie sąsiedztwo tylko  około 300 metrów od Natury i  dwa tysiące od doliny Rogalińskiej. Państwo złożyliście odwołanie od tej decyzji  i Towarzystwo i p. Kempiński  w imieniu mieszkańców. Te odwołania zostały skierowane z naszym uzasadnieniem  do SKO w dniu wczorajszym  i te  zarzuty są podnoszone i myślę, że SKO to rozstrzygnie. Ta decyzja nie jest ostateczna z uwagi na odwołania do SKO. Należy poczekać na rozstrzygnięcie.
- Radna U.Rudzińska - moje pytanie brzmi jak odpowiecie Państwo Wojewodzie, który Wojewódzki Konserwator  Ochrony Przyrody powinien mieć swój udział i swoje zdanie w decyzji którą wydał Burmistrz. Wynika z tego, że nie zostały zachowane wszystkie procedury.
- pani A.Stempniak - procedury zostały zachowane, na pismo dopowiedzieliśmy. Pani jako strona może się z tą odpowiedzią zapoznać, jest do wglądu w Urzędzie.
- Radna U.Rudzińska - usłyszałam raz na komisji a drugi raz od pani, że inwestor wystąpił do Ministra Gospodarki o zwolnienie go z warunków. Czy wiecie państwo jaka jest odpowiedź.
- p. A.Stempniak - nie ma jeszcze odpowiedzi, to Starostwo wystąpiło i Starostwo dostanie odpowiedź.  Myślę, że zostaniemy powiadomieni.
- p. U.Rudzińska - taką odpowiedź już część mieszkańców dostała.
- p.A.Stempniak - Starostwo odpowiedź dostało, ale nie w kwestii odstąpienia od przepisów.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - jeżeli Urząd nie otrzymał pisma to nie może udzielić odpowiedzi.
- Radna I.Jankowska - czy komisja ochrony środowiska  zabierała już w tej sprawie  o której mówi p. Rudzińska głos.
- Radny W.Kociemba - wszystkie te sprawy były poruszane na komisjach poprzedniej kadencji, dlatego nie chcę na ten temat dyskutować.
- Radna U.Rudzińska - jeżeli w tak ważnej kwestii, która porusza znaczną część mieszkańców, nie wypowiada się komisja ochrony środowiska co do lokalizacji to jest skandaliczne.
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz -  proponuję odłożyć  emocje na bok. Jest to sprawa prawomocna, są decyzje wydane w majestacie prawa jeszcze poprzedniej kadencji.
- Radna H.Rapalska - czy do decyzji środowiskowej został dołączony załącznik graficzny.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz  - odpowiedź na to pytanie była już udzielana na komisji architektury. Zgodnie z tym co powiedziała pani Stempniak nie wymagają tego przepisy.
-  Radny S.Balbierz - został ogłoszony przetarg na wykonanie chodnika za 183,- zł/ mb a pani Mulczyńska podaje, że koszt drogi na zakolu będzie 80,- zł.
- Z-ca Burmistrza Miasta - są to zupełnie inne warunki  i metody budowania.
- Radna M.Ornoch Tabędzka - odnośnie decyzji dot. umorzenia podatków. Zwrócę się o taki wypis.
 
IX. Interpelacje i zapytania radnych
- Radna I.Jankowska - zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego, jak wygląda sprawa tworzenia oddziałów szkolnych i jaki jest stan uczniów w klasach.
- radny K.Jopek - ten temat był omawiany na poprzednim spotkaniu komisji, na którym również pani nie była. Jest z tego spotkania protokół i proszę się zapoznać. Komisja była miesiąc temu i było dosyć czasu by się z nim zapoznać.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek - chciałabym wrócić do tematu ul. Mazurskiej. Padał deszcz i woda znów była wywożona EKO czyli wozami do wywożenia ścieków a nie czystej wody. Woda ta jest wywożona do lasu a nie do oczyszczalni ścieków. Dysponuję zdjęciami po opadach  ulicy Mazurskiej. Wyrzucono całą masę szlamu ze zbiornika do lasu nie zostało to wywiezione. Na jakim etapie jest projekt odwodnienia tej ulicy i kiedy to zostanie zrobione. Jak miasto ma zamiar ukarać wywożących wodę do lasu a nie do oczyszczalni i wyrzucenie szlamu.
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz - zbiornik na ul. Mazurskiej ma przejąć piasek niesiony przez wody opadowe. Ten zbiornik jest czyszczony. To o czym pani mówi jest to urobek sprzed dwóch dni, który celowo został wyłożony na zewnątrz po to by nie wozić mokrej "glajdy". Jak tylko to odcieknie zostanie to wywiezione. Na temat czystości wozów rozmawialiśmy z firmą Eko - Rondo, przyznaję, że tego nie sprawdzałem, ale powiedziano mi, że wozy te są płukane czystą wodą. Jeżeli jest miasto zalewane i te zalania utrudniają komunikację to rzeczą najważniejszą jest wypompowanie tej wody i udrożnienie tej komunikacji. Większość tej wody jest wypompowywana w kratki ściekowe na ulicach utwardzonych. Z ulicy mazurskiej wodę wpuszczano w kratki na ul. Dworcowej. Odnośnie projektu, wiem, że jest przygotowywana koncepcja do projektu. Cała procedura musi być zachowana.
 
X. Wolne głosy
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - proszę mieszkańców o zabranie głosu.
- pani A.Rutkowska  - pierwsza sprawa to centrum, druga zakole. Jako mieszkanka chcę powiedzieć jak jest postrzegane to centrum. Chciałoby się zrobić wielkomiejskie centrum ale nie pomyślano o parkingach. Tych miejsc projektowanych nie wystarczy.  Patrzy się na to jak na wyrastające wieżowce. Na pewno będzie dobrze, że się zmieni charakter miasta, że znikną te małe budki ale  czy tam muszą być tak wysokie budynki, to nie pasuje do architektury całości miasta. Czy to ma być rynek z prawdziwego zdarzenia, jeżeli tak to fasady budynków usytuowanych wzdłuż ul. Poznańskiej  i od strony podwórza nie powinny tak wyglądać jak wyglądają.  Druga sprawa to sprawa zakola. Podjęta uchwała w dniu 21.03.br na podstawie protokołu Burmistrza, który protokół był sporządzony dnia poprzedniego, uważam, że jest zupełnie nieważna. Uważam, że radni  nie mieli możliwości przygotować się do tego tematu.  Dlaczego nikt nie liczy się ze zdaniem mieszkańców, skoro jest tak liczna presja mieszkańców którym nie odpowiada zawarta umowa. Jest to przejaw arogancji. Co nam daje 13 hektarów nieużytków, jak tam ma wyglądać teren rekreacyjno-turystyczny jak tam będzie wyglądało zaplecze skoro  nic tam nie będzie można pobudować. Dlaczego nie możemy pomyśleć z troską o przyszłych pokoleniach. Jak można robić tak paskudne umowy, wstrętne uchwały podejmować nie licząc się z nami. Dziś słyszymy, że to za 4,- zł. jakie tam 4 zł. jeżeli  tam się nic nie zrobi to  będzie teren przeznaczony jako śmietnisko bo będą wszyscy wychodzić z psami jeżeli tam się nic nie zrobi. Przez specjalistów było podkreślane, że jest możliwość rozbudowania ośrodka sportowego. Dziwię się, że państwo radni zainteresowani sportem tak łatwo się na to godzą. Gdyby się skorzystało z pierwszej propozycji i teren kupiło się w ratach  i taką samą ratę można by tylko było wpłacić ile całość ma niby teraz kosztować 500 tys. zł  a przecież to jest nieprawda. Bo gołym okiem widać, że jest to nieprawda, bo to co zostało tu przedstawione te drogi i media przygotowywać to wiadomo, że to się w takiej kwocie nie zmieści. Mam też obiekcję do uchwały, która została przygotowana i dzisiaj  podjęta. Mówiło się tu, że brakowało tego czy tamtego, poruszała sprawę pani Iwona a tu się nagle okazało , ze brak podstawowych rzeczy, brak protokołu. Uważam, że tak nie można.
- Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz - na część można pani od razu odpowiedzieć. Myślę, że nie słuchała pani wyjaśnień pana burmistrza jeżeli chodzi o propozycję umowy. Umowa została odczytana co zostało zaprotokołowane  i jest to dokument, którego nie można zmienić.
- p. Z. Skibińska - pan burmistrz mówił, że wpłynęło pismo od właściciela gruntu, czy możemy to pismo w tej chwili poprosić. Druga sprawa  do pana Skarbnika czy była robiona symulacja czy miasto nie zyskałoby na kupnie tego całego terenu  za 2 miliony w ratach a potem  zrobiło by może plan zagospodarowania przestrzennego i może nie pozbyło się 5 działek ale  mniej i właśnie wybudował na tym terenie jakieś obiekt rekreacyjny czy miasto nie zyskałoby na tym. Nie żądam od pana odpowiedzi dzisiaj, ale bardzo bym prosiła o taką odpowiedź.
- pani G.Ozorowska -  brak całego zakola to jest okaleczenie Puszczykowa. Państwo lekceważycie mieszkańców. Zebraliśmy podpisy i przekazaliśmy je państwu. Zapraszam na naszą stronę internetową, jakie e-maile przysyłają w tej sprawie mieszkańcy. Przez dwa lata trwa dyskusja  w mieście. Nikt  nie pofatygował się by uczestniczyć w  debacie publicznej  na ten temat.  Wpłynęło 800 podpisów. Lekceważycie nas, pozbawiacie majątku.  Nie słuchacie ekspertów jaką wartością dla Puszczykowa jest zakole. Odnośnie informacji p. Szafarkiewicza,   informuję, że sekcja brydża sportowego działa co najmniej od dwóch lat, grają dwa razy tygodniu  w szkole, ale proszę się przejść i zobaczyć w jakich warunkach grają. Wstydem dla miasta jest również MOSiR. Na dniach Puszczykowa odwiedzało nas wielu gości, musieli korzystać z toalety Mosiu. Zapraszam tam wszystkich radnych by zobaczyć to co tam jest. Ostatnia sprawa. Każdego roku po opadach było na ul. Grunwaldzkiej jezioro. Zostało zrobione jakieś odwodnienie, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Wykonawcy nas zapewniali, że nie będzie już kałuż. Po tych opadach jezioro jak było tak jest. Proszę o sprawdzenie czy to można naprawić.
- p. Z. Skibińska - proszę o informację odnośnie udostępnienia pisma właściciela zakola.
- radca prawny A.Szawelska - problem polega na tym, że w momencie jak ustawodawca wprowadził w życie ustawę o dostępie do informacji publicznej tego rodzaju sprawy musza być załatwiane poprzez wniosek. Nie ma innej drogi, jeżeli ktoś chce  uzyskać informację, musi złożyć stosowny wniosek.
- Radna I.Jankowska -  ja poproszę pani prawnik aby pani otworzyła ustawę o dostępie do informacji publicznej, przeczytała paragraf który mówi o tym, że jeśli dobrze pamiętam, ale pani ma ustawę, więc pani łaskawie otworzy i nie manipuluje tutaj przepisami, że jest tam zapis, że w przypadku gdy informacja jest na miejscu należy ją udostępnić natychmiast. I proszę aby pani w tej chwili przytoczyła ten przepis.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - bardzo proszę o powstrzymanie emocji i nie podnoszenie głosu podczas swoich wypowiedzi.
- Radny P.Bekas - chciałbym odpowiedzieć pani Ozorowskiej . Zostałem wybranym radnym i głosuję zgodnie ze swoim sumieniem i informacjami jakie mam od swoich wyborców i dlatego głosuję za wykupieniem 13 hektarów za 400 tys. zł.  Może to panią śmieszyć, ale  ja mam prawo tak głosować. Nie wiem dlaczego pani próbuje na nas krzyczeć i nas obrażać. Przed chwilą również mieliśmy również próbę obrażenia radcy prawnego, dlatego bardzo proszę pana przewodniczącego o niedopuszczanie do obrażania radnych i pracowników Urzędu.
- Radca prawny A.Szawelska - wybiórcze czytanie przepisów jest mylące, dlatego odczytam całą treść przepisu co to jest prawo dostępu do informacji publicznej i co obejmuje. Odczytano zapisy ustawy  dotyczące prawa dostępu do informacji publicznej oraz zapisy mówiące jakie dokumenty podlegają udostępnieniu w ramach tej ustawy . I tak udostępnieniu podlegają dokumenty o polityce wewnętrznej i zagranicznej w tym o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji i skutkach ich  wykonania . Czy pismo p. Voelkela należy do kategorii takich właśnie spraw ? Myślę, że sami Państwo widzicie, że nie.
- Radny P.Bekas - panie przewodniczący bardzo proszę reagować na wypowiadane tutaj inwektywy.
- Radny S.Balbierz  - chciałem powiedzieć panu Bekasowi bo mówi, że głosuje zgodnie ze swoim sumieniem i swoich wyborców. Niech pan sobie przypomni co pan powiedział na temat zakola, że Górnemu Puszczykowi nie zależy na zakolu. Na jakim przeszkoleniu pan był, że pan zmienił zdanie.
- p. Stawicka - z przykrością słucham tego co tu się dzieje, chyba emocje biorą górę i szczerze mówiąc miałam inną wizję tych obrad.  Chciałam  powiedzieć kilka słów odnośnie zakola Warty. Ja się w Puszczykowie urodziłam i wychowałam, spędziłam tutaj całe życie. Dawne Puszczykowo miało charakter takiego letniska. Ja rozumiem, że współczesność ma swoje wymagania i państwo musicie się kierować także takim pragmatycznym punktem widzenia. Wiem, że potrzebne są inwestycje, drogi które służą wszystkim mieszkańcom, że takie potrzeby trzeba zapewniać. Ale na skutek tego pragmatycznego widzenia Puszczykowo traci  swój charakter. Musimy pamiętać jednak o wartościach kulturowych.  Ostatnie ładne miejsca w Puszczykowie jakim jest również zakole Warty, mają zostać rozparcelowane i zabudowane. Jeżeli tam raz powstaną domy  to powstanie taka sytuacja jak na końcu ul. Wczasowej. Powstały tam jakieś okropne mury, teren na tyle tej posesji jest zarzucany śmieciami, nie można tam swobodnie przejść. I tak będzie za parę lat wyglądało zakole jeśli tam powstaną domy.  Jest to prywatna własność i jak będzie miał pozwolenie na budowę to jak będzie chciał postawić mur to go tam postawi. Proszę pamiętać, że teren ten jest wartością kulturową i bardzo proszę by o tym pamiętać. Na całym świecie mówi się teraz o rewitalizacji czyli przywracaniu  pewnym szczególnym miejscom ich dawnej funkcji i ich dawnego charakteru. My tutaj jeszcze nie musimy tego robić, ale nasi następcy pewnie będą musieli to robić. Poddaje to państwu pod rozwagę.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz -  właśnie uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego ma zabezpieczyć takie miejsca i proszę zapoznać się z projektem planu i jego zapisami. Nasze  działania zmierzają do tego by wykupić 13 hektarów  ziemi, która będzie do naszej dyspozycji. Proszę pamiętać, że na dzień dzisiejszy, jest tam W odpowiedzi właściciel prywatny i w każdej chwili może wystąpić o warunki zabudowy i wówczas należy mu decyzję wydać i wtedy dopiero będzie katastrofa bo może podzielić cały teren na działki.
- Radna H.Rapalska Kaczmarek  - w tej chwili uchwalenie tego projektu planu, który mamy tutaj dzisiaj jako załącznik do tej uchwały, praktycznie jest efektem nie wiem czego, braku  dobrej woli, tak bym to nazwała. Na spotkaniu przedstawiciel pełnomocnika  oferował miastu, można go było zaprosić dzisiaj na sesję, wykupienie tego  terenu. Nigdy nie uzyskaliśmy informacji od Burmistrza czy została przeprowadzona analiza, nigdy nie zostały przedstawione właścicielowi propozycje wykupu całego terenu. Czyli z niewiadomych powodów nie podjęto rozmów i nie odpowiedziano na  jego propozycję wykupu przez miasto całości terenu.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - rozmowy były  podjęte. Na jednym z posiedzeń Rady pan burmistrz został zobowiązany do przeprowadzenia takich rozmów i wynikiem tych rozmów są właśnie ustalenia, że możemy kupić 13 hektarów gruntu. Proszę pamiętać, że ta ziemia nie jest nasza i grozi nam opłotowanie gruntów przez właściciela. Państwo tego nie chcą widzieć.
- Radna H. Rapalska  - nie zostali zaproszeni na sesje ani właściciel planu ani jego pełnomocnik. Na zebrania ogólne z mieszkańcami pełnomocnik przychodził.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - jako radna miała pani prawo wystąpić do Przewodniczącego Rady by zaprosił właściciela gruntu. Nie tak dawno tematem obrad sesji było zagospodarowanie przestrzenne, można było o tym rozmawiać.
-Radna H.Rapalska - nikt ze mną nie dyskutuje na temat programu sesji. Wiem jaka by była odpowiedź.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - skoro pani wie sama wszystko do przodu, to trudno z takimi argumentami dyskutować. Trzeba było zwrócić się z taką propozycją. Nie może pani wiedzieć jaka byłaby odpowiedź.
- p. E. Kornobis - pierwsze informacje o sprzedaży tego gruntu ukazały się dwa lata temu. Było dość czasu by podjąć jakieś decyzje w tej sprawie.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - przecież takie decyzje zostały podjęte, jeżeli państwo tego nie chcą widzieć to jest to tylko zła wola z państwa strony.
- p. A. Rutkowska - chciałam ustosunkować się do wypowiedzi p. Bekasa ponieważ  uważa on, że mój pogląd na te sprawy jest niesłuszny, więc niech uargumentuje swój. Ja widzę szerokie korzyści dla miasta jeżeli się weźmie pod uwagę pomoc UE i inną pomoc się jeszcze uwzględni to kwestia  tych  kosztów które poniesiemy to jest zero. Proszę uzasadnić swoją  wypowiedź. Co pan tam chce zbudować, jakie zaplecze dla sportu dla rekreacji i turystyki.
- p. G.Kempińska -  czy państwo macie jakieś plany co będzie na tych 13 hektarach zakupionych od właściciela. Jest to teren zalewowy więc nie wiem, czy tam nawet ścieżkę można zrobić.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz  - zapraszam, raz jeszcze do zapoznania się projektem planu zagospodarowania przestrzennego i wnikliwe jego przeanalizowanie. Myślę, że większość państwa wątpliwości zostanie wyjaśniona. Nie powołujmy się na emocje, bowiem wiele nieporozumień wynika zapewne z państwa niewiedzy co do zapisów w planie.
- Radny K.Jopek - w kontekście państwa wypowiedzi  należałoby spytać się mieszkańców czy w ogóle chcą żeby tam cokolwiek było robione w zakresie infrastruktury, może mieszkańcy chcieliby by te tereny zostały takimi jakie są w tej chwili.
- p. Stawicka - myślę, że nam wszystkim zależy by widok na Wartę był otwarty, a jeżeli tam powstanie jakakolwiek zabudowa to zmieni ona charakter tego terenu. Teren zostanie podzielony i ogrodzony i będzie wyglądał tak jak przy Wczasowej. Gdyby te domy miały powstać jak gdyby na przedłużeniu istniejącej zabudowy do drogi tej z płyt to byłoby to jeszcze do przyjęcia, gdyby to była niska zabudowa. Jeżeli zabudowa wyjdzie na wał to widok na zakole Warty jest bezpowrotnie stracony. Jest tam również stawek który należałoby wyczyścić.
- Radny P.Bekas - ja się z panią zgadzam, ze ten teren trzeba uporządkować. Tylko by cokolwiek tam zrobić musimy być właścicielem. W chwili obecnej nie możemy tam nic zrobić. Rzecz polega na kompromisie, by zyskać te 13 hektarów trzeba stracić ileś. Każdy może mieć inne zdanie na ten temat.  Uważam, że jest to z korzyścią dla miasta.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - według mnie kupno tych 13 hektarów nie przesądza przecież, ze miasto nie kupi dalszych działek. To nie jest sprawa zamknięta. Uważam, że na dzień dzisiejszy  musimy zrobić pierwszy krok by ten teren zabezpieczyć. Nie wiem czy wszyscy wiedzą, że jeden z mieszkańców Puszczykowa  te tereny w całości wszystkie chciał kupić i przeznaczyć pod działkę  rezydencjonalną z ogrodzeniem całości terenu i pozostawieniem tylko minimalnego dostępu do rzeki Warty. Dlatego m.innymi było przyspieszenie  tempa załatwiania byśmy uzyskali chociaż to co uzyskaliśmy teraz.. uważam, że na razie jest to dużo i nie kłóćmy się czy droga ma tam kosztować  150 tys. czy 165 tys.  bo nie o takich pieniądzach rozmawiamy.
- Radna H.Rapalska -  jako przewodnicząca komisji na temat zakola zrobiłam już spotkanie na którym byli mieszkańcy. Było to na etapie gdzie jeszcze ten rysunek planu raczkował. W tej chwili jest  w jakiś sposób narysowany. Widać, że jest brak informacji w mieście na ten temat, i tak właściwie nikt nie wie czy plan jest narysowany czy nie i co można robić. Moja propozycja , ponieważ  na żadnym spotkaniu dotyczącym zakola nie było nikogo z władz miasta, by Burmistrz  zrobił debatę na temat tego planu. Przedstawił go, omówił, żeby mieszkańcy na to spotkanie mogli przyjść, ponieważ do niego należy informowanie  mieszkańców na takie tematy. Proszę o przekazanie tego wniosku burmistrzowi.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - szkic do planu zagospodarowania tego terenu ukazał się w Echu Puszczykowa z wyjaśnieniami, natomiast jeżeli będzie etap wyłożenia planu to można się z nim zapoznać, zgodnie z procedurą będą konsultacje społeczne. Będzie  już wtedy wiadomo nad czym pracujemy.
- p. G.Ozorowska - na przykładzie stacji paliw wiemy jak wyglądają konsultacje.  W momencie wyłożenia planu jest na wszystko za późno. W momencie wyłożenia planu zostało złożonych 230 protestów, które poprzednia Rada odrzuciła nie chcąc się spotkać w tej sprawie z mieszkańcami. Jeśli chodzi o zakole, miasto jest dla wszystkich, radny jest osobą publiczną i powinien przyzwyczaić się do krytyki, bo pan Bekas się zaraz obrazi. Jeśli chodzi o zakole zrobiliśmy w marcu spotkanie, był pełnomocnik właściciela, przyszło 50 osób nie przyszedł pan burmistrz. Rok temu należało tą debatę rozpocząć. Państwo w ogóle nie rozmawiacie z mieszkańcami, mieszkańcy się pytają dlaczego nie ma publicznej debaty na temat zakola.
-Radny P.Bekas - chciałbym odpowiedzieć p.Ozorowskiej. Dziwię się, że pani wypowiada się, ma czelność wypowiadać się w sprawie podpisów mieszkańców. Chciałbym przypomnieć o podpisach wszystkich emerytów i mieszkańców Puszczykowa, które zostały zebrane w sprawie prywatyzacji  szpitala. Zostały one skierowane do pani i odpowiedzi nie ma do dzisiaj.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz  -  to nie jest temat dzisiejszej dyskusji
- p. G.Ozorowska - dokładnie tak.
- Wiceprzewodniczący rady J.Szafarkiewicz - proszę o zachowanie spokoju i nie przekrzykiwanie się .
- Radna U.Rudzińska - chodzi mi o zachowanie jednego większego terenu w mieście. Jeżeli mamy problem z usytuowaniem hali sportowej przy szkole podstawowej nr 2 bo zostanie tam wciśnięta, obcięliśmy kawałek terenu pod rynek, to zastanówmy się czy zostawimy jeszcze jakiś teren gdzie będzie można zlokalizować chociażby obiekty sportowe. Nie będzie takie gruntu. Proszę sobie obliczyć, że jeżeli właściciel sprzeda te grunty to zarobi 4 mln, a nie 2 które my byśmy mu zapłacili. Proszę zrobić rachunek szacunku.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - ale w tej chwili kupujemy 13 hektarów, a nie sprzedajemy. Czy pani rozmawiała z właścicielem w tej sprawie.
- Radna U.Rudzińska - nie, tylko wystarczy zrobić szacunek, sprzeda to po 100 zł/m kw.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - proszę tylko pamiętać, że nie my jesteśmy właścicielem tego gruntu, a decyzje może podjąć tylko właściciel.
- Radna M. Ornoch Tabędzka - mam formalny wniosek, proponuję by w tej sprawie odbyło się referendum. Jest to sprawa na tyle ważna dla całego miasta. Mamy uchwałę Rady o możliwości konsultacji społecznych a referendum jest jedną z form konsultacji społecznych.
- Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - przypomnieć chciałem tylko, że na początku Państwo występowaliście o wykup 4-6 hektarów ziemi. Te zdania są w protokole. Uważam, że zakole  jest bardzo ładnym zakątkiem i jeżeli by nas było stać może należy wykupić całość, natomiast uważam, że pierwszy krok trzeba zrobić i wykupić te 13 hektarów. Oddaję głos Przewodniczącemu Rady.
-  Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - zamykam dzisiejsze posiedzenie Rady. Dziękuję wszystkim za udział i zapraszam na następną sesję 12 września.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
Lista wiadomości