Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Wyniki naboru na stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntamiUtworzenie dokumentu2021-05-04 15:15:30Agnieszka Zielińska-Adamiak
Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4Modyfikacja dokumentu2021-05-04 14:01:47Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4Utworzenie dokumentu2021-05-04 14:00:40Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Modyfikacja dokumentu2021-05-04 11:10:00Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie - dotyczy rozbudowy drogi 430 i 431Utworzenie dokumentu2021-04-30 15:25:08Katarzyna Nowak-Śronek
Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. WspólnejUtworzenie dokumentu2021-04-30 11:52:03Agnieszka Hahuła
Zarządzenie Nr 30/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.Utworzenie dokumentu2021-04-29 14:17:03Hanna Dudzik-Zoga
Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniamiUtworzenie dokumentu2021-04-29 09:46:43Katarzyna Nowak-Śronek
Zarządzenie Nr 9/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Katalogu dobrych praktyk - Meble Miejskie Puszczykowa do stosowania w pracy Referatów Urzędu MiModyfikacja dokumentu2021-04-28 11:47:18Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie Nr 9/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Katalogu dobrych praktyk - Meble Miejskie Puszczykowa do stosowania w pracy Referatów Urzędu MiModyfikacja dokumentu2021-04-28 11:45:17Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie Nr 34/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyzania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.Modyfikacja dokumentu2021-04-28 10:53:56Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie Nr 34/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyzania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.Utworzenie dokumentu2021-04-28 10:53:39Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie Nr 32/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przyzania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.Utworzenie dokumentu2021-04-28 10:52:14Hanna Dudzik-Zoga
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2013 r.Publikacja dokumentu2021-04-28 08:11:58Katarzyna Nowak-Śronek
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka za 2013 r.Publikacja dokumentu2021-04-28 08:11:16Katarzyna Nowak-Śronek
Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska które odbyło się zdalnie 15 kwietnia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego ZoomModyfikacja dokumentu2021-04-27 14:13:42Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska które odbyło się zdalnie 15 kwietnia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego ZoomUtworzenie dokumentu2021-04-27 14:12:50Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
2021Utworzenie dokumentu2021-04-27 14:11:30Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokoły Komisji Ochrony ŚrodowiskaUtworzenie dokumentu2021-04-27 14:09:56Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
I kwartałUtworzenie dokumentu2021-04-27 11:35:30Katarzyna Nowak-Śronek