Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Protokół Nr 3/02/IV z posiedzenia Sesji Rady Miasta w dniu 17.12.2002r.Publikacja dokumentu2004-07-15 14:57:32Wiesława Bartłomiejczyk
Protokół Nr 3/02/IV z posiedzenia Sesji Rady Miasta w dniu 17.12.2002r.Utworzenie dokumentu2004-07-15 14:57:17Wiesława Bartłomiejczyk
Protokół Nr 2/02/IV z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 29.11.2002r.Publikacja dokumentu2004-07-15 14:55:04Wiesława Bartłomiejczyk
Protokół Nr 2/02/IV z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 29.11.2002r.Utworzenie dokumentu2004-07-15 14:54:52Wiesława Bartłomiejczyk
Protokół Nr 1/02/IV z Uroczystej Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 19.11.2002rPublikacja dokumentu2004-07-15 14:53:01Wiesława Bartłomiejczyk
Protokół Nr 1/02/IV z Uroczystej Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 19.11.2002rUtworzenie dokumentu2004-07-15 14:52:52Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 115/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy w oPublikacja dokumentu2004-07-15 14:46:48Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 115/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy w oUtworzenie dokumentu2004-07-15 14:46:38Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 114/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta PuszczykoPublikacja dokumentu2004-07-15 14:44:04Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 114/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta PuszczykoUtworzenie dokumentu2004-07-15 14:43:24Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 113/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:zwolnienia z opłaty za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Publikacja dokumentu2004-07-15 14:40:34Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 113/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:zwolnienia z opłaty za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Utworzenie dokumentu2004-07-15 14:40:24Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 112/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:zmian w Statucie Miasta Puszczykowa.Publikacja dokumentu2004-07-15 14:38:29Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 112/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:zmian w Statucie Miasta Puszczykowa.Utworzenie dokumentu2004-07-15 14:38:13Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 111/04/IV z dnia 06.07.2004r w sparwie:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu, turystyki i rekreacji w Puszczykowie w rejonie "CENTRUM 2Publikacja dokumentu2004-07-15 14:36:24Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 111/04/IV z dnia 06.07.2004r w sparwie:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu, turystyki i rekreacji w Puszczykowie w rejonie "CENTRUM 2Utworzenie dokumentu2004-07-15 14:36:10Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 110/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w połudnPublikacja dokumentu2004-07-15 14:33:17Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 110/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w połudnUtworzenie dokumentu2004-07-15 14:32:51Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 109/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:wytypowania przedstawiciela samorządu gminnego w skład rady naukowej Wielkopolskiego Parku NarodowegoPublikacja dokumentu2004-07-15 14:30:01Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Rady Miasta Nr 109/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:wytypowania przedstawiciela samorządu gminnego w skład rady naukowej Wielkopolskiego Parku NarodowegoUtworzenie dokumentu2004-07-15 14:29:50Wiesława Bartłomiejczyk