Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała Nr 88/03/IV z dnia 16.12.2003r w sprawie:nadania nazwy ulicy -KONWALIOWAUtworzenie dokumentu2004-01-12 09:11:32Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 87/03/IV z dnia 16.12.2003r w sprawie:nadania nazwy ulicy - SASANKOWAUtworzenie dokumentu2004-01-12 09:11:17Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 86/03/IV z dnia 16.12.2003r w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościUtworzenie dokumentu2004-01-12 09:11:03Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 85/03/IV z dnia 16.12.2003r w sprawie:zmiany Uchwały Nr 275/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 10.06.2002 r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu pUtworzenie dokumentu2004-01-12 09:10:38Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 84/03/IV z dnia 16.12.2003r w sprawie:zmiany uchwały Nr 27/02/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2002r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003r.Utworzenie dokumentu2004-01-12 09:10:06Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 83/03/IV z dnia 16.12.2003r w sprawie:zmiany Uchwały Nr 28/02/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia i miesięcznego limitu kilometrówUtworzenie dokumentu2004-01-12 09:09:39Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 82/03/IV z dnia 06.12.2003r w sprawie:podatku od środków transportowychUtworzenie dokumentu2004-01-12 09:09:21Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 81/03/IV z dnia 06.12.2003r w sprawie:podatku od nieruchomościUtworzenie dokumentu2004-01-12 09:08:55Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 80/03/IV z dnia 06.12.2003r w sprawie:opłaty targowej.Utworzenie dokumentu2004-01-12 09:08:24Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 79/03/IV z dnia 06.12.2003r w sprawie:ustalenia podatku od posiadania psów na obszarze miasta PuszczykowaUtworzenie dokumentu2004-01-12 09:08:02Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 78/03/IV z dnia 25.11.2003r w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.Utworzenie dokumentu2004-01-12 09:07:43Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 77/03/IV z dnia 25.11.2003r w sprawie:zmiany uchwały Nr 254/02/III rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r w sprawie zasad polityki czynszowej, zmienionej uchwałą nr 44/03/IUtworzenie dokumentu2004-01-12 09:07:22Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 82/03/IV z dnia 06.12.2003r w sprawie:podatku od środków transportowychUtworzenie dokumentu2004-01-12 08:55:35Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 81/03/IV z dnia 06.12.2003r w sprawie:podatku od nieruchomościUtworzenie dokumentu2004-01-12 08:53:52Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 80/03/IV z dnia 06.12.2003r w sprawie:opłaty targowej.Utworzenie dokumentu2004-01-12 08:52:37Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 79/03/IV z dnia 06.12.2003r w sprawie:ustalenia podatku od posiadania psów na obszarze miasta PuszczykowaUtworzenie dokumentu2004-01-12 08:51:00Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 78/03/IV z dnia 25.11.2003r w sprawie: wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.Utworzenie dokumentu2004-01-12 08:47:48Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 77/03/IV z dnia 25.11.2003r w sprawie:zmiany uchwały Nr 254/02/III rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r w sprawie zasad polityki czynszowej, zmienionej uchwałą nr 44/03/IUtworzenie dokumentu2004-01-12 08:46:05Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 88/03/IV z dnia 16.12.2003r w sprawie:nadania nazwy ulicy -KONWALIOWAUtworzenie dokumentu2003-12-29 09:57:59Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 87/03/IV z dnia 16.12.2003r w sprawie:nadania nazwy ulicy - SASANKOWAUtworzenie dokumentu2003-12-29 09:52:44Wiesława Bartłomiejczyk