Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Uchwała Nr 73/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie: odwołania Pani Renaty Banaszak ze stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu CywilnegoModyfikacja dokumentu2003-11-04 10:34:38Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 72/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:zaliczenia nowopowstałych ulic do dróg gminnych.Modyfikacja dokumentu2003-11-04 10:34:12Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 71/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".Modyfikacja dokumentu2003-11-04 10:33:44Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 70/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:utworzenia Związku międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".Modyfikacja dokumentu2003-11-04 10:32:54Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 69/03/IV zdnia 28.10.2003r w sprawie: zmian w budżecie Miasta.Modyfikacja dokumentu2003-11-04 10:32:00Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 76/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publikacja dokumentu2003-11-03 08:28:59Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 76/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Utworzenie dokumentu2003-11-03 08:28:46Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 75/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:uzupełnienia składu Komisji Budżetu i FinansówPublikacja dokumentu2003-11-03 08:27:34Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 75/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:uzupełnienia składu Komisji Budżetu i FinansówUtworzenie dokumentu2003-11-03 08:27:21Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 74/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:powołania zastępców kierownika Urzędu Stanu CywilnegoPublikacja dokumentu2003-11-03 08:26:12Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 74/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:powołania zastępców kierownika Urzędu Stanu CywilnegoUtworzenie dokumentu2003-11-03 08:26:00Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 73/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie: odwołania Pani Renaty Banaszak ze stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu CywilnegoPublikacja dokumentu2003-11-03 08:24:35Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 73/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie: odwołania Pani Renaty Banaszak ze stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu CywilnegoUtworzenie dokumentu2003-11-03 08:24:20Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 72/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:zaliczenia nowopowstałych ulic do dróg gminnych.Publikacja dokumentu2003-11-03 08:23:06Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 72/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:zaliczenia nowopowstałych ulic do dróg gminnych.Utworzenie dokumentu2003-11-03 08:22:53Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 71/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".Publikacja dokumentu2003-11-03 08:21:37Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 71/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".Utworzenie dokumentu2003-11-03 08:21:18Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 70/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:utworzenia Związku międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".Publikacja dokumentu2003-11-03 08:11:39Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 70/03/IV z dnia 28.10.2003r w sprawie:utworzenia Związku międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".Utworzenie dokumentu2003-11-03 08:11:17Wiesława Bartłomiejczyk
Uchwała Nr 69/03/IV zdnia 28.10.2003r w sprawie: zmian w budżecie Miasta.Publikacja dokumentu2003-11-03 08:07:57Wiesława Bartłomiejczyk