Jesteś tutaj:   

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Zarządzenie Nr 30/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.Utworzenie dokumentu2021-04-29 14:17:03Hanna Dudzik-Zoga
Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniamiUtworzenie dokumentu2021-04-29 09:46:43Katarzyna Nowak-Śronek
Zarządzenie Nr 9/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Katalogu dobrych praktyk - Meble Miejskie Puszczykowa do stosowania w pracy Referatów Urzędu MiModyfikacja dokumentu2021-04-28 11:47:18Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie Nr 9/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Katalogu dobrych praktyk - Meble Miejskie Puszczykowa do stosowania w pracy Referatów Urzędu MiModyfikacja dokumentu2021-04-28 11:45:17Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie Nr 34/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyzania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.Modyfikacja dokumentu2021-04-28 10:53:56Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie Nr 34/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyzania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.Utworzenie dokumentu2021-04-28 10:53:39Hanna Dudzik-Zoga
Zarządzenie Nr 32/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przyzania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.Utworzenie dokumentu2021-04-28 10:52:14Hanna Dudzik-Zoga
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Władysława Ślisińskiego za 2013 r.Publikacja dokumentu2021-04-28 08:11:58Katarzyna Nowak-Śronek
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka za 2013 r.Publikacja dokumentu2021-04-28 08:11:16Katarzyna Nowak-Śronek
Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska które odbyło się zdalnie 15 kwietnia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego ZoomModyfikacja dokumentu2021-04-27 14:13:42Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska które odbyło się zdalnie 15 kwietnia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego ZoomUtworzenie dokumentu2021-04-27 14:12:50Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
2021Utworzenie dokumentu2021-04-27 14:11:30Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokoły Komisji Ochrony ŚrodowiskaUtworzenie dokumentu2021-04-27 14:09:56Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
I kwartałUtworzenie dokumentu2021-04-27 11:35:30Katarzyna Nowak-Śronek
2021Utworzenie dokumentu2021-04-27 11:31:30Katarzyna Nowak-Śronek
Modyfikacja dokumentu2021-04-27 09:38:07Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Wzory dokumentów - obowiązująceModyfikacja dokumentu2021-04-26 15:47:57Katarzyna Nowak-Śronek
Wzory dokumentów - obowiązująceModyfikacja dokumentu2021-04-26 15:45:22Katarzyna Nowak-Śronek
Postępowanie numer: ZP.271.2.2021 - Budowa ulicy Tulipanowej w PuszczykowieModyfikacja dokumentu2021-04-26 14:27:01Katarzyna Nowak-Śronek
Postępowanie numer: ZP.271.2.2021 - Budowa ulicy Tulipanowej w PuszczykowieModyfikacja dokumentu2021-04-26 14:26:23Katarzyna Nowak-Śronek