Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017