Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na dostarczenie materiału na interwencyjną naprawę dróg gruntowych tłuczniem betonowym lub ceglanym

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na dostarczenie materiału na interwencyjną naprawę dróg gruntowych tłuczniem betonowym lub ceglanym