Zamówienia powyżej 130 tys. zł

Postępowanie numer: ZP.271.1.2021 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy ulic na terenie miasta Puszczykowa

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy ulic na terenie miasta Puszczykowa – ulice: Pszeniczna, Sokoła, Mickiewicza, Makowa, Kwiatowa, Morenowa

 

Terminy:

Data publikacji:                                  13.04.2021 r.

Data zakończenia składania ofert:     23.04.2021 r. godz. 11:00

Data otwarcia ofert:                           23.04.2021 r. godz. 11:30

Tryb:                                                  Podstawowy z możliwością negocjacji

Rodzaj:                                              Usługi

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zamówień publicznych dostępnej pod adresem internetowym: https://www.przetargi.puszczykowo.pl/

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której udostępniona jest SWZ i udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzoną procedurą: https://www.przetargi.puszczykowo.pl/

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zamówień publicznych, prosimy o kontakt z ZETO PZP

tel. 81 718-42-27, pon.-pt. 7:00-15:00

 

Lista wiadomości