Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Puszczykowa

Punkt porad w Puszczykowie mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Wysoka 1, 62- 040 Puszczykowo

Harmonogram dyżurów punktu w Puszczykowie