Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. Stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Urząd Miejski w Puszczykowie. Stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa nr 1. Stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa nr 2. Stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury. Stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Stan w dniu 01.01.2021 r.