Podstawy prawne działania

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Schemat organizacyjny 31.10.2016

Zasady podpisywania pism

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie z 17.11.2016

Schemat organizacyjny 17.11.2016