Program Ochrony Środowiska 2004-2007 z perspektywą do 2012 roku