Jesteś tutaj:   

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie http://www.epuap.gov.pl/ Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu należy:

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie http://www.epuap.gov.pl/

Instrukcja dotycząca zakładania konta

2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot:  Starostwo Powiatowe w Rawiczu (Województwo Wielkopolskie,  powiat rawicki)

Instrukcja wyszukiwania podmiotów

3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. W chwili obecnej znajduje się tam formularz wniosku o charakterze ogólnym, stopniowo dostępność kolejnych formularzy będzie poszerzana w miarę rozwoju projektu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zaznaczeniu opcji Szczegółowe Informacje zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu wybierają Państwo opcję "Wyślij".

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
   1) DOC, RTF
   2) XLS
   3) CSV
   4) TXT
   5) GIF, TIF, BMP, JPG
   6) PDF ,
   7) ZIP (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowalne formaty załączników)
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.