Organy i osoby sprawujące funkcje

Osoby sprawujące funkcje.

 
Starosta Rawicki
 
Adam Sperzyński
Wicestarosta
 
Jakub Moryson
Sekretarz Powiatu
Izabela Sarnowska
 
Skarbnik Powiatu
Barbara Noga 
 
 
Naczelnicy:
 
Wydział Organizacyjny
Izabela Sarnowska
 
Wydział Finansów
Barbara Noga
 
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Zbigniew Cieplik
 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Janusz Turek
 
Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju
Maria Wojtkowiak
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Agnieszka Adamczak
 
 
Pozostali:
 
Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 
Justyna Skrzypek
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Honorata Biernat
 
Audytor wewnętrzny
Alina Janowicz
 
Główny specjalista ds. kontroli
Urszula Stefaniak