Podstawy prawne działania

Podstawa prawna funkcjonowania Starostwa Powiatowego.

Ustawa o samorządzie powiatowym - z dnia 5 czerwca 1998 roku

 
Statut Powiatu Rawickiego
 
Zmiana Statutu Powiatu Rawickiego

UCHWAŁA NR XVI/135/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2019 r.