Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wspierania i obejmowania patronatem projektów jednorazowych i cyklicznych przez Starostę Rawickiego.

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wspierania i obejmowania patronatem projektów jednorazowych i cyklicznych przez Starostę Rawickiego.

 

Zarząd Powiatu Rawickiego zgodnie z Uchwałą Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zasad wspierania i obejmowania patronatem projektów jednorazowych i cyklicznych przez Starostę Rawickiego.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 23 października 2015 roku na adres:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju, ul. Rynek 17,
63-900 Rawicz lub adres:
oswiata@powiatrawicki.pl

Załączniki:  

    1. Uchwała Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku.
    2.  Zasady wspierania i obejmowania patronatem projektów jednorazowych i cyklicznych przez Starostę Rawickiego.
    3. Wniosek o wsparcie i objęcie patronatem projektów jednorazowych i cyklicznych przez Starostę Rawickiego.
    4. Formularz.

 

Lista wiadomości
Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020”.