Konsultacje społeczne Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje społeczne Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarząd Powiatu Rawickiego zgodnie z uchwałą Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje w sprawie projektu „Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego".

Propozycje zmian do ww. Regulaminu należy zgłaszać na formularzu załączonym do pobrania.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2017 roku na adres:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju, ul. Rynek 17,
63-900 Rawicz lub adres:
oswiata@powiatrawicki.pl

Załączniki:

1.      Uchwała Nr XLII/325/10 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 września 2010 roku.

2.      Projekt Uchwały.

3.      Projekt „Regulaminu trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego".

4.      Formularz.