2017 ROK

Lista wiadomości
Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego określonego w art. 14 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz 1255 z późn. zm.).
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rawickiego w roku 2017
W dniu 13 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Rawickiego podjął Uchwałę Nr 99/588/17 w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2017
W dniu 20 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Rawickiego podjął Uchwałę Nr 90/575/17 w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2017.