Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rawickiego w roku 2021.

Zarząd Powiatu Rawickiego w dniu 29 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2021.

Treść Uchwały Nr 87/496/20 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 29 grudnia 2020 r. - pobierz plik PDF

Uzasadnienie do uchwały - pobierz plik PDF